2012 Chinese Artistic Gymnastics Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The 2012 Chinese Artistic Gymnastics Championships were held from 8 May to 12 May 2012 in Shanghai.

Men's event medal winners[edit]

Event Gold Silver Bronze
Team
details
Guizhou Guangdong Jiangsu
All-around
details
Guo Weiyang Huang Yuguo Teng Haibin
Floor
details
Zou Kai Zhang Chenglong Cheng Ran
Zheng Shudi
Pommel horse
details
Xiao Qin Zhang Hongtao Fu Yu
You Hao
Rings
details
Chen Yibing Liao Junlin Luo Xuan
Vault
details
Xue Ruiyang Luo Zepeng Cao Yulong
Parallel bars
details
Feng Zhe Wang Guanyin Teng Haibin
Horizontal bar
details
Zou Kai Zhang Chenglong Zhou Shixiong

Women's event medal winners[edit]

Event Gold Silver Bronze
Team
details
Shanghai Guangdong Hunan
All Around
details
Deng Linlin Jiang Yuyuan Tan Sixin
Shang Chunsong
Vault
details
Cheng Fei Li Yiting Yang Pei
Uneven Bars
details
He Kexin Huang Huidan Tan Jiaxin
Balance Beam
details
Tan Sixin Zeng Siqi Sui Lu
Floor
details
Sui Lu Tan Sixin Cheng Fei

Team[edit]

Rank Team Total
1st, gold medalist(s) Shanghai 221.400
2nd, silver medalist(s) Guangdong 213.850
3rd, bronze medalist(s) Hunan 213.450
4 Zhejiang 212.750
5 Hubei 209.600
6 Anhui 200.550
7 Beijing 199.400
8 Sichuan 199.000

All-around[edit]

Rank Gymnast Team Saut de cheval.svg Barres asymétriques.svg Poutre.svg Gymnastique au sol.svg Total
1st, gold medalist(s) Deng Linlin Anhui 14.100 13.950 14.350 14.150 56.550
2nd, silver medalist(s) Jiang Yuyuan Zhejiang 13.800 14.700 13.850 13.750 56.100
3rd, bronze medalist(s) Tan Sixin Shanghai 13.450 14.400 14.450 13.300 55.600
3rd, bronze medalist(s) Shang Chunsong Hunan 13.400 14.350 14.000 13.850 55.600
5 Huang Qiushuang Guangdong 14.500 12.900 13.650 14.000 55.050
6 Liu Zhilin Hubei 52.400
7 Luo Peiru Guangdong 13.250 14.550 11.850 12.650 52.300
8 Xiao Kangjun Shanghai 13.700 12.400 12.800 13.250 52.150

Vault[edit]

Rank Gymnast Team D Score E Score Pen. Score 1 D Score E Score Pen. Score 2 Total
1st, gold medalist(s) Cheng Fei Hubei 5.8 8.850 14.650 5.6 9.075 14.675 14.662
2nd, silver medalist(s) Li Yiting Beijing 6.0 8.525 14.525 6.3 8.300 14.600 14.562
3rd, bronze medalist(s) Yang Pei Shaanxi 6.0 8.225 14.225 6.3 8.025 14.325 14.275
4 Jiang Tong Tianjin 5.3 8.525 13.825 5.6 8.300 13.900 13.862
5 Yuan Xiaoyang Zhejiang 5.2 8.225 13.425 5.0 8.475 13.475 13.450
6 Wang Xin Beijing 4.6 8.100 12.700 5.8 8.075 13.875 13.287
7 Wong Hiu Ying Angel Hong Kong 5.2 8.150 13.350 5.9 7.275 13.175 13.262
8 He Chuchu Hubei 5.0 8.125 13.125 5.8 7.200 13.000 13.062

Uneven bars[edit]

Rank Gymnast Team D Score E Score Pen. Total
1st, gold medalist(s) He Kexin Beijing 7.1 8.550 15.650
2nd, silver medalist(s) Huang Huidan Zhejiang 6.6 7.575 14.175
3rd, bronze medalist(s) Tan Jiaxin Hunan 6.1 7.950 14.050
4 Jiang Yuyuan Zhejiang 6.2 7.650 13.850
5 Tan Sixin Shanghai 6.4 7.200 13.600
6 Xiao Kangjun Shanghai 6.5 7.000 13.500
7 Wu Liufang Guangdong 6.6 6.025 12.625
8 Shang Chunsong Hunan 6.2 6.250 12.450

Balance beam[edit]

Rank Gymnast Team D Score E Score Pen. Total
1st, gold medalist(s) Tan Sixin Shanghai 6.3 8.550 14.850
2nd, silver medalist(s) Zeng Siqi Hunan 6.4 8.275 14.675
3rd, bronze medalist(s) Sui Lu Shanghai 6.5 7.950 14.450
4 Huang Qiushuang Guangdong 5.5 8.075 13.575
5 Shang Chunsong Hunan 6.3 6.775 13.075
6 Lou Nina Zhejiang 6.1 6.575 12.675
7 Xie Biying Henan 5.5 6.925 12.425
8 Wu Liufang Guangdong 5.1 6.900 12.000

Floor exercise[edit]

Rank Gymnast Team D Score E Score Pen. Total
1st, gold medalist(s) Sui Lu Shanghai 5.7 8.225 0.1 13.825
2nd, silver medalist(s) Tan Sixin Shanghai 5.5 8.200 13.700
3rd, bronze medalist(s) Cheng Fei Hubei 5.4 8.325 0.1 13.625
4 Deng Linlin Anhui 5.4 8.200 13.600
4 Shang Chunsong Hunan 5.7 7.900 13.600
6 Jiang Tong Tianjin 5.4 7.900 13.300
7 Zhang Jing Hubei 5.4 7.825 0.1 13.125
8 Lou Nina Zhejiang 5.4 7.55 12.950