Afghan National Anthem

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Pashto: ملی سرود
Dari: سرود ملی
English: Afghan National Anthem
Pashto: Milli Surood
Dari: Surūd-e Millī
Emblem of Afghanistan.svg

National anthem of  Afghanistan
Lyrics Abdul Bari Jahani
Music Babrak Wassa
Adopted 2006
Music sample

The Afghan National Anthem (Pashto: ملی سرود‎ - Milli Surood; Persian: سرود ملی‎‎ - "Surūd-e Millī") was adopted and officially announced by a Loya Jirga in May 2006. According to article 20 of the Afghan Constitution, the national anthem shall be in Pashto with the mention of "God is Greatest" as well as the names of the various tribes of Afghanistan.[1] The lyrics were written by Abdul Bari Jahani and the music was written by German-Afghan composer Babrak Wassa (de).[2]

Lyrics of the current anthem[edit]

Milli Surood
Original Pashto Lyrics Pashto Transliteration Dari Translation Dari Transliteration English Translation
First stanza

دا وطن افغانستان دی
دا عزت د هر افغان دی
کور د سولې، کور د تورې
هر بچی يې قهرمان دی

Dā watan Afğānistān di
Dā izat da har Afğān di
Kor da sole, kor da tūre
Har bačay ye qahramān di

این وطن افغانستان است
این عزت هر افغان است
میهن صلح، جایگاه شمشیر
هر فرزندش قهرمان است

īn watan Afğānestān ast
īn ezat-e har Afğān ast
mīhan-e solh, jāygāh-e šamšīr
har farzandeš qahramān ast

This land is Afghanistan!
It is the pride of every Afghan.
The land of peace, the land of the sword.
Its sons are all brave.[2]

Second stanza

دا وطن د ټولو کور دی
د بلوڅو، د ازبکو
د پښتون او هزاره وو
د ترکمنو، د تاجکو

Dā watan da ṭolo kor di
Da Balotso, da Uzbəko
Da Pax̌tūn aw Hazārawo
Da Turkməno, da Tājəko

این وطن میهن همه است
از بلوچ، از ازبکها
از پشتون، هزاره‌ها
از ترکمن و تاجیکها

īn watan mīhan-e hame ast
az Baloč, az Uzbakhā
az Paštūn, Hazārahā
az Turkman o Tājīkhā

This is the country of every tribe,
The land of Baloch and Uzbeks,
Pashtuns and Hazaras,
Turkmen and Tajiks.[2]

Third stanza

ور سره عرب، ګوجر دي
پاميريان، نورستانيان
براهوي دي، قزلباش دي
هم ايماق، هم پشه يان

Wər sara Arab, Gūjər dī
Pāmīryān, Nūristānyān
Brāhawī dī, Qizilbāš dī
Ham Aymāq, ham Pašayān

هم عرب و گوجرها
پامیری‌، نورستانیها
براهویی است و قزلباش
هم ایماق و پشه‌ئیان

ham Arab o Gūjarhā
Pāmīrī, Nūristānīhā
Brāhawī ast o Qizilbāš
ham Aymāq o Pašaiyān

With them, Arabs and Gurjars,
Pamiris, Nuristanis,
Brahuis and Qizilbash,
Also Aimaqs and Pashayis.[2]

Fourth stanza

دا هيواد به تل ځلېږي
لکه لمر پر شنه اسمان
په سينه کې د آسيا به
لکه زړه وي جاويدان

Dā hīwād ba təl źaleǵī
Ləka lmar pər šnə asmān
Pə sīna ke da Āsyā ba
Ləka zṛə wī jāwīdān

این کشور همیشه تابان خواهد بود
مثل آفتاب در آسمان کبود
در سینهٔ آسیا
مثل قلب جاویدان

īn kešwar hamīše tābān xāhad būd
mesl-e āftāb dar āsemān-e kabūd
dar sīna-ye āsyā
mesl-e qalb jāwīdān

This Land will shine for ever,
Like the sun in the blue sky.
In the chest of Asia,
It will remain as the heart forever.

Fifth stanza

نوم د حق مو دی رهبر
وايو الله اکبر
وايو الله اکبر
وايو الله اکبر

Nūm da haq mo day rahbar
Wāyū Allāhu Akbar
Wāyū Allāhu Akbar
Wāyū Allāhu Akbar

نام حق است ما را رهبر
می‌گوییم الله اکبر
می‌گوییم الله اکبر
می‌گوییم الله اکبر

nām-e haq ast mā rā rahbar
mīgūyīm Allāh-o-Akbar
mīgūyīm Allāh-o-Akbar
mīgūyīm Allāh-o-Akbar

We will follow the one God;
We all say, Allah is great!
We all say, Allah is great![2]

Historic anthems[edit]

An anthem was adopted in 1973 after the abolition of the Afghan monarchy, when the Republic of Afghanistan was set up by President Daoud Khan.[citation needed] Its lyrics were written by Abdul Rauf Benawa and the music was composed by Abdul Ghafoor Breshna. Another anthem was adopted after the Democratic Republic of Afghanistan was set up in 1978. Its lyrics were written by Sulaiman Layeq.[citation needed]

References[edit]

  1. ^ "The Constitution of Afghanistan". afghan-web.com. Retrieved 2013-04-09. 
  2. ^ a b c d e "National Anthem". afghan-web.com. Retrieved 2013-04-09. 

External links[edit]