Ahan Tongshan Cup

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Ahan Tongshan Cup
Full name Ahan Tongshan Cup
Chinese 阿含桐山杯
Pinyin Āhán Tóngshān Bēi
Started 1999
Sponsors Agon Shu
Prize money 15,000 CY
($1,800)
Affiliation Zhongguo Qiyuan

The Ahan Tongshan Cup (Chinese: 阿含桐山杯; Pinyin: Āhán Tóngshān Bēi) is a Zhongguo Qiyuan Go competition.

Outline[edit]

The Ahan Tongshan Cup is equvilant of the Agon Cup in Japan. It is sponsored by the same company, the Agon Shu. 144 professional and 8 amateur players come together to play a fast game tournament. The format is single knockout. The winner's purse is 15,000 CY ($1,800).

Past winners and runners-up[edit]

Year Winner Score Runner-up
1999 Ma Xiaochun 1-0 Zhou Heyang
2000 Zhou Heyang 1-0 Shao Weigang
2001 Liu Jing 1-0 Ma Xiaochun
2002 Yu Bin 1-0 Huang Yizhong
2003 Gu Li 1-0 Kong Jie
2004 Zhou Heyang 1-0 Shao Weigang
2005 Gu Li 1-0 Qiu Jun
2006 Liu Xing 1-0 Lu Xihe
2007 Liu Xing 1-0 Kong Jie
2008 Gu Li 1-0 Chang Hao
2009 Sun Tengyu 1-0 Piao Wenyao
2010 Qiu Jun 1-0 Chang Hao
2011 Piao Wenyao 1-0 Chen Yaoye
2012 Gu Li 1-0 Zhou Ruiyang
2013 Lian Xiao 1-0 Fan Tingyu
2014 Ke Jie 1-0 Tang Weixing
2015 Huang Yunsong 1-0 Chen Yaoye

See also[edit]

See also[edit]