Ako ay Pilipino

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Ako ay Pilipino (I am a Filipino) is a Filipino pop patriotic song written by George Canseco under commission from First Lady Imelda Marcos,[1] and performed by Kuh Ledesma, who has said that it is her favorite song.[2]

Ako ay Pilipino

(original lyrics)

I am a Filipino

(unofficial English translation)

Ako ay Pilipino I am a Filipino
Ang dugo'y Maharlika Of Maharlikan blood
Likas sa aking puso Innate to my heart
Adhikaing kay ganda Is a goal so fair
Sa Pilipinas na aking bayan For the Philippines my motherland
Lantay na Perlas ng Silanganan Pearl of the Orient so pristine
Wari'y natipon ang kayamanan ng Maykapal. Seems all the riches of our Creator has abound.
Bigay sa 'king talino A gift to me of wisdom
Sa mabuti lang laan Is only served for good
Sa aki'y katutubo Within me it's natural
Ang maging mapagmahal. To be everloving.
Ako ay Pilipino, I am a Filipino,
Ako ay Pilipino I am a Filipino
Isang bansa, isang diwa One nation, one spirit
Ang minimithi ko Is what I dream of
Sa bayan ko't bandila To my flag and my country
Laan buhay ko't diwa Offer my life and spirit
Ako ay Pilipino, I am a Filipino
Pilipinong totoo. A Filipino for real.
Ako ay Pilipino, I am a Filipino,
Ako ay Pilipino I am a Filipino
Taas noo kahit kanino Head raised high to anyone
Ang Pilipino ay ako! The Filipino is me!

References[edit]

  1. ^ "George Canseco, 70; songs live 'Ngayon at Kailanman'". Philippine Daily Inquirer. 20 November 2004. Retrieved 22 June 2009. 
  2. ^ "Kuh Hits Back". BusinessWorld (Philippines). 16 May 2003. Retrieved 22 June 2009.