Alabanda coat of arms

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Alabanda
Alabanda
Alternative name(s)Alaband, Albalant, Alba Luna, Albaluna, Alba-luna, Allabanda, Bielina, Koniczek, Koniowaszyja
Earliest mention1278
Families
6 names

Alabanda, Azulewicz, Frezer, Fryzer, Koproski, Koprowski

Alabanda is a Polish nobility coat of arms, used by several szlachta families in the times of the Kingdom of Poland.

History[edit]

According to a legend the Alabanda coat of arms comes from the times of the Piast dynasty in the 12th century. It was first mentioned in records in 1278[1] and no longer used after the 16th century.[2]

Blazon[edit]

Escutcheon: Sable (or Azure) a horse head Argent issuant from a crescent of the same. Crest: Three (or five) ostrich feathers.

Notable bearers[edit]

Notable bearers of this coat of arms include:

Gallery[edit]

See also[edit]

Bibliography[edit]

  • Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. L&L, 2007. ISBN 978-83-60597-10-1.
  • Franciszek Piekosiński: Heraldyka polska wieków średnich, Kraków, 1899, s.196
  • Juliusz Karol Ostrowski: Księga herbowa rodów polskich, Warszawa, 1897, T.1, s.10
  • Franciszek Piekosiński, Pieczęcie polskie str. 123
  • Józef Szymański: Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Warszawa: DiG, 2001, s. 19. ISBN 83-7181-217-5.

References[edit]

  1. ^ Franciszek Piekosiński, Pieczęcie polskie str. 123
  2. ^ Józef Szymański: Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Warszawa: DiG, 2001, s. 19. ISBN 83-7181-217-5.

External links[edit]