An Tư

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from An Tư princess)
Jump to: navigation, search
Trần Thị Ngọc Cư
Princess
Born 安姿
Thăng Long, Personal Flag of Emperor Minh Mang.svg Annam
Died Flag of the Mongol Empire.svg China
Crown prince Toγan
Full name
Trần Thị Ngọc Cư
Dynasty Trần
Father Trần Thái Tông

Trần Thị Ngọc Cư (Chinese: 陳氏玉居, ? - ?), courtesy name An Tư (安姿), was a princess during the Trần Dynasty (1225–1400), the youngest offspring of emperor Trần Thái Tông.[1] The exact year of her birth and death are unknown. The Đại Việt sử kí toàn thư (1675) only records that “the servants were ordered to give Princess An Tư to Togon to buy time”.[2]

Biography[edit]

In early 1285, the Mongols invaded Vietnam for a second time. Togon-temür led his army to attack Gia Lâm, and surrounded the Vietnamese capital, Hanoi.[3] Grand emperor Trần Thánh Tông and emperor Trần Nhân Tông went to Tam Trĩ by means of a small boat, while the official royal boat went to Ngọc Sơn to mislead the invaders, but they were discovered. On March 9, Yuan marine troops surrounded Tam Trĩ and almost captured both the grand emperor and the emperor. Needing time to consolidate and organize the army and slow down the pace of the Mongol army, Thánh Tông offered his younger sister, princess An Tư, to Togon, as a gift.

After that, in April, the Trần army began to counter-attack, gaining multiple victories. The Yuan army completely lost. Togon had to hide in a bronze pot to cross the border. The official history mentions An Tư only once.[2] But in An Nam Chí lược, written by Lê Tắc, Trần Kiện’s servant, following his master to China, wrote, "Crown prince [Togon] married a Trần woman, had two children."

The modern historical novel Princess An Tư, written by Nguyễn Huy Tưởng, and also a play were based on this story.[4][5]

References[edit]

  1. ^ Tô Hoài, Nguyễn Vinh Phúc, Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long Hà Nội 2000 Volume 5 - Page 77 "Công chúa An Tư là con gái út của Thái Tông Trẩn Cảnh và là em ruột Thánh Tông Trẩn Hoảng (1240 - 1290)."
  2. ^ a b DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 10: Khởi nghĩa Lam Sơn. Phần 2. "Sai người đưa công chúa An Tư (em gái út của Thánh Tông) đến cho Thoát Hoan, là muốn làm thư giãn loạn nước vậy."
  3. ^ Marvin C. Whiting Imperial Chinese Military History: 8000 BC - 1912 2002 Page 407 "1285 Toghan is ordered to attack Annam from the north while Sogatu advances from the south."
  4. ^ Đình Quang Vietnamese theater 1999 p22 "The 10-year period of peaceful construction between 1954 and 1964 as Stipulated by the Geneva Agreement allowed for the blossoming of valuable history-based Tuống plays, such as An Tư công chúa (Princess An Tư), Lam Sơn khởi nghĩa (The Lam Sơn Uprising)..."
  5. ^ Gia Khánh Đinh, Tổng tập văn học Việt Nam, Hội Đồng Biên Tập Tổng Tập Văn Học Việt Nam - 2000 Vol.33 p.965 "AN TƯ (Piểu thugết - trích) An Tư là một cuốn tiểu thuyết lịch Sứ đắng trên tạp chỉ Tri tán từ 15-6-1944 đến 12-7-1945. An Tư công chúa là em gái Thượng hoàng Trân Thánh Tông, cô ruột của vua Thiệu Bảo Trân Thái Tông. Nàng công dung ..."