Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Һимни
English: Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni
آذربایجان سووئت سوسیالیست رئسپوبلیکاسینین هیمنی
Azerbaijan SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg

Former anthem of  Azerbaijan SSR
Lyrics Suleyman Rustam,
Samad Vurgun,
Huseyn Arif (az)
Music Uzeyir Hajibeyov
Adopted 1944
Relinquished 1992
Audio sample
Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic (post-Stalin version)
Uzeyir Hajibeyov, composer of the Azerbaijan SSR Anthem.

The State Anthem of the Azerbaijan SSR[a] was the national anthem of Azerbaijan when it was a republic of the Soviet Union, known as the Azerbaijan SSR.

Background[edit]

The anthem was used from 1944 to 1992. It was composed by Uzeyir Hajibeyov,[1] who also composed the March of Azerbaijan, the current national anthem of Azerbaijan. Suleyman Rustam, Samad Vurgun and Huseyn Arif wrote the lyrics which were altered in 1978 to remove mentions of Joseph Stalin. Like many national anthems of the republics of the Soviet Union, this song praised Vladimir Lenin (and formerly Joseph Stalin as well), the October Revolution and Communism. It also praised the friendship of the republics of the Soviet Union. It was also the anthem of Azerbaijan when it gained independence until 1992 when the March of Azerbaijan was restored.

Lyrics[edit]

1978—1992[edit]

Azerbaijani[edit]

Latin script Cyrillic script Ja alif script Perso-Arabic script IPA transcription
First verse

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!

Azərʙajçan! Cicəklənən respuʙlika, şanlь dijar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm ʙəxtijar.
Oktjaʙrdan qyvvət alьʙ sən qovuşdun səadətə,
Alqьş olsun bu hynərə, alqьş olsun ʙu qydrətə!

!آذربایجان! چیچک‌لنه‌ن رئسپوبلیکا، شان‌لی دیار
.قادیر سووئت ائللرین‌ده هم آزادسان، هم بختیار
،اوکتیابردان قوت آلیب سن قوووشدون سادته
!آلقیش اولسون بو هونره، آلقیش اولسون بو قودرته

Chorus

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Jolumuz Lenin joludur, partijadьr rəhʙərimiz,
Kommunizmin gynəşilə nurlanaçaq səhərimiz.
Biz gedirik gələçəjə qaliblərin çərgəsində,
Jaşa, jaşa, Azərʙajçan, ʙɵjyk sovet ɵlkəsində!

،یولوموز لئنین یولودور، پارتییادیر رهبریمیز
.کوم‌مونیزمین گونشیله نورلاناجاق سحریمیز
،بیز گئدیریک گله‌جه‌یه قالیبلرین جرگه‌سین‌ده
!یاشا، یاشا، آذربایجان، بؤیوک سووئت اؤلکه‌سین‌ده

Second verse

Odlar yurdu, bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qəhrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.

Одлар јурду, бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.

Odlar jurdu, ʙu aƣ gynlər el gyçynyn ʙəhrəsidir,
Qəhrəmanlьq, ʙir də hynər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə jadigardьr dəjanətin,
Kommunizmə ʙiz gedirik, sьra mɵhkəm, addьm mətin.

،اودلار یوردو، بو آغ گونلر ائل گوجونون بهره‌سی‌دیر
.قهره‌مان‌لیق، بیر ده هونر آزاد اینسان هوه‌سی‌دیر
،نسیللردن-نسیللره یادیگاردیر دیانتین
.کوم‌مونیزمه بیز گئدیریک، سیرا مؤهکه‌م، آددیم متین

Chorus

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Jolumuz Lenin joludur, partijadьr rəhʙərimiz,
Kommunizmin gynəşilə nurlanaçaq səhərimiz.
Biz gedirik gələçəjə qaliblərin çərgəsində,
Jaşa, jaşa, Azərʙajçan, ʙɵjyk sovet ɵlkəsində!

،یولوموز لئنین یولودور، پارتییادیر رهبریمیز
.کوم‌مونیزمین گونشیله نورلاناجاق سحریمیز
،بیز گئدیریک گله‌جه‌یه قالیبلرین جرگه‌سین‌ده
!یاشا، یاشا، آذربایجان، بؤیوک سووئت اؤلکه‌سین‌ده

Third verse

Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmazdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq – şanlı Sovet Vətənimiz!

Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмаздыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг – шанлы Совет Вәтәнимиз!

Rəşadətli rus xalqьdьr dostluq, ʙirlik ʙajraqdarь,
Myqəddəsdir, sarsьlmazdьr dost ellərin ʙu ilqarı.
Qardaş xalqlar ʙirlijindən aldьq gyçy, qydrəti ʙiz,
Qoj var olsun bu ittifaq – şanlь Sovet Vətənimiz!

،رشادت‌لی روس خالقی‌دیر دوستلوق، بیرلیک بایراقداری
.مقدس‌دیر، سارسیلمازدیر دوست ائللرین بو ایلقاری
،قارداش خالقلار بیرلیین‌دن آلدیق گوجو، قودرتی بیز
!قوی وار اولسون بو اتفاق – شان‌لی سووئت وطنیمیز

Chorus

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Jolumuz Lenin joludur, partijadьr rəhʙərimiz,
Kommunizmin gynəşilə nurlanaçaq səhərimiz.
Biz gedirik gələçəjə qaliblərin çərgəsində,
Jaşa, jaşa, Azərʙajçan, ʙɵjyk sovet ɵlkəsində!

،یولوموز لئنین یولودور، پارتییادیر رهبریمیز
.کوم‌مونیزمین گونشیله نورلاناجاق سحریمیز
،بیز گئدیریک گله‌جه‌یه قالیبلرین جرگه‌سین‌ده
!یاشا، یاشا، آذربایجان، بؤیوک سووئت اؤلکه‌سین‌ده


Russian and English[edit]

Russian (Cyrillic) Russian (Latin) English translation
First verse

Азербайджан! Процветающая республика, славный край!
Ты свободен и счастлив среди могучих советских народов!
Черпнув силу у Октября, ты обрёл счастье!
Слава этому подвигу, слава этому могуществу!

Azerbajdžan! Procvetajušcaja respublika, slavnyk kraj!
Ty svoboden i sčastliv sredi mogučih sovetskih narodov!
Čerpnuv silu u Oktjabrja, ty obrjol sčastje!
Slava etomu podvigu, slava etomu mogušcestvu!

Azerbaijan! Prosperous country, glorious land!
In Soviet hands you are both free and blissful.
With October's strength you have joined the happiness,
Blessed be this courage, blessed be this strength!

Chorus

Наш путь — путь Ленина, Партия — наш руководитель!
Наше утро озарится солнцем коммунизма!
Мы идём в будущее в ряду победителей!
Живи, живи, Азербайджан, в великой советской стране!

Naš putj – putj Lenina, Partija – naš rukovoditelj!
Naše utro ozaritsja solncem kommunizma!
My idjom v budušceje v rjadu pobeditelej!
Živi, živi, Azerbajdžan, v velikoj sovetskoj strane!

Our way is the way of Lenin, the party is our leader,
Our city will bask in the sun of communism.
We march to the future among the ranks of the winners.
Long live Azerbaijan in the great Soviet state!

Second verse

Страна огней! Эти светлые дни — плод усилий народа!
Героизм и подвиг — чаяние свободного человека!
Твоя стойкость — это знак памяти, передаваемый из поколения в поколение!
Мы идём в коммунизм, наши ряды крепки, а шаги тверды!

Strana ognej! Eti svetlyje dni – plod usilij naroda!
Geroizm i podvig – čajanije svododnovo čeloveka!
Tvoja stojkostj – eto znak pamjati, peredavajemyj iz pokolenija v pokolenije!
My idjom v kommunizm, naši rjady krepki, a šagi tverdy!

Land of Fire! These white days stem from our national will,
Heroism and courage are the desires of a free man.
Your dignity is passed on from generation to generation,
To communism we march in tight rows and firm steps.

Chorus

Наш путь — путь Ленина, Партия — наш руководитель!
Наше утро озарится солнцем коммунизма!
Мы идём в будущее в ряду победителей!
Живи, живи, Азербайджан, в великой советской стране!

Naš putj – putj Lenina, Partija – naš rukovoditelj!
Naše utro ozaritsja solncem kommunizma!
My idjom v budušceje v rjadu pobeditelej!
Živi, živi, Azerbajdžan, v velikoj sovetskoj strane!

Our way is the way of Lenin, the party is our leader,
Our city will bask in the sun of communism.
We march to the future among the ranks of the winners.
Long live Azerbaijan in the great Soviet state!

Third verse

Доблестный русский народ — знаменосец дружбы и единства!
Священна, непоколебима верность дружественных народов!
Мы почерпнули силу и могущество от единства братских народов!
Пусть живёт этот союз, славная советская наша страна!

Doblestnyj russkij narod – znamenosec družby i jedinstva!
Svjašcenna, nepokolebima vernostj družestvennyh narodov!
My počerpnuli silu i mogušcestvo ot jedinstva bratskih narodov!
Pustj živjot etot sojuz, slavnaja sovetskaja naša strana!

The valiant Russians are our friends, our comrades-in-arms,
Sacred is the promise of our friendly states.
This fraternal union has given us power and might,
Let this alliance be – our glorious Soviet Motherland!

Chorus

Наш путь — путь Ленина, Партия — наш руководитель!
Наше утро озарится солнцем коммунизма!
Мы идём в будущее в ряду победителей!
Живи, живи, Азербайджан, в великой советской стране!

Naš putj – putj Lenina, Partija – naš rukovoditelj!
Naše utro ozaritsja solncem kommunizma!
My idjom v budušceje v rjadu pobeditelej!
Živi, živi, Azerbajdžan, v velikoj sovetskoj strane!

Our way is the way of Lenin, the party is our leader,
Our city will bask in the sun of communism.
We march to the future among the ranks of the winners.
Long live Azerbaijan in the great Soviet state!


Stalinist lyrics 1944–1978[edit]

Azerbaijani[edit]

Cyrillic script Cyrillic script (1939–1958) Ja alif script Latin script
First verse

Азәрбајҹан – дүнја ҝөрмүш бу шәрәфли, шанлы дијар,
Вәтән ешги бабалардан галмыш әзиз бир јадиҝар,
Ганлы дөјүш мејданында биз јаратдыг ағ ҝүнләри –
Нәсилләрдән нәсилләрә јурдумузун шөһрәти вар.

Азәрбайҹан – дүня ҝөрмүш бу шәрәфли, шанлы дияр,
Вәтән эшги бабалардан галмыш әзиз бир ядиҝар,
Ганлы дөйүш мейданында биз яратдыг ағ ҝүнләри –
Нәсилләрдән нәсилләрә юрдумузун шөһрәти вар.

Azərʙajçan – dynja gɵrmyş ʙu şərəfli, şanlь dijar,
Vətən eşqi ʙaʙalardan qalmьş əziz ʙir jadigar,
Qanlь dɵjyş mejdanьnda ʙiz jaratdьq aƣ gynləri –
Nəsillərdən nəsillərə jurdumuzun şɵhrəti var.

Azərbaycan – dünya görmüş bu şərəfli, şanlı diyar,
Vətən eşqi babalardan qalmış əziz bir yadigar,
Qanlı döyüş meydanında biz yaratdıq ağ günləri –
Nəsillərdən nəsillərə yurdumuzun şöhrəti var.

Chorus

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Гой вар олсун Азәрбайҹан, Одлар юрду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур юрдумузун гүдрәтиндән.
Байрағымыз сосиализмин гардаш элләр дүнясыдыр,
Яша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Qoj var olsun Azərʙajçan, Odlar jurdu – Ana vətən
Qoça Şərqə gynəş doƣur jurdumuzun qydrətindən.
Bajraƣьmьz sosializmin qardaş ellər dynjasьdьr,
Jaşa vətən! Xalqьmьzьn şərəfisən, şɵhrətisən.

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu – Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.

Second verse

Устадымыз бөјүк Ленин – шанлы зәфәр бајрағымыз,
Рәһбәримиз Сталиндир – бизим һәјат нөврағымыз.
Ҝөзәл Бакы! Гүдрәтиндән илһам алыр Азәрбајҹан –
Азад елли, азад ҝүнлү доғма Совет торпағымыз.

Устадымыз бөйүк Ленин – шанлы зәфәр байрағымыз,
Рәһбәримиз Сталиндир – бизим һәят нөврағымыз.
Ҝөзәл Бакы! Гүдрәтиндән илһам алыр Азәрбайҹан –
Азад элли, азад ҝүнлү доғма Совет торпағымыз.

Ustadьmьz ʙɵjyk Lenin – şanlь zəfər ʙajraƣьmьz,
Rəhʙərimiz Stalindir – ʙizim həjat nɵvraƣьmьz.
Gɵzəl Bakь! Qydrətindən ilham alьr Azərʙajçan –
Azad elli, azad gynly doƣma Sovet torpaƣьmьz.

Ustadımız böyük Lenin – şanlı zəfər bayrağımız,
Rəhbərimiz Stalindir – bizim həyat növrağımız.
Gözəl Bakı! Qüdrətindən ilham alır Azərbaycan –
Azad elli, azad günlü doğma Sovet torpağımız.

Chorus

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Гой вар олсун Азәрбайҹан, Одлар юрду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур юрдумузун гүдрәтиндән.
Байрағымыз сосиализмин гардаш элләр дүнясыдыр,
Яша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Qoj var olsun Azərʙajçan, Odlar jurdu – Ana vətən
Qoça Şərqə gynəş doƣur jurdumuzun qydrətindən.
Bajraƣьmьz sosializmin qardaş ellər dynjasьdьr,
Jaşa vətən! Xalqьmьzьn şərəfisən, şɵhrətisən.

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu – Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.

Third verse

Гардашымыз рус халгыдыр азадлығын бајрагдары,
Ганымызла сувармышыг бу достлуғу, бу илгары,
Јер үзүнүн шөһрәтидир шанлы Совет торпағымыз –
Бу торпагда чичәк ачды инсанлығын илк баһары...

Гардашымыз рус халгыдыр азадлығын байрагдары,
Ганымызла сувармышыг бу достлуғу, бу илгары,
Ер үзүнүн шөһрәтидир шанлы Совет торпағымыз –
Бу торпагда чичәк ачды инсанлығын илк баһары...

Qardaşьmьz rus xalqьdьr azadlьƣьn ʙajraqdarь,
Qanьmьzla suvarmьşьq ʙu dostluƣu, ʙu ilqarь,
Jer yzynyn şɵhrətidir şanlь Sovet torpaƣьmьz –
u torpaqda cicək acdь insanlьƣьn ilk ʙaharь...

Qardaşımız rus xalqıdır azadlığın bayraqdarı,
Qanımızla suvarmışıq bu dostluğu, bu ilqarı,
Yer üzünün şöhrətidir şanlı Sovet torpağımız –
u torpaqda çiçək açdı insanlığın ilk baharı...

Chorus

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Гой вар олсун Азәрбайҹан, Одлар юрду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур юрдумузун гүдрәтиндән.
Байрағымыз сосиализмин гардаш элләр дүнясыдыр,
Яша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Qoj var olsun Azərʙajçan, Odlar jurdu – Ana vətən
Qoça Şərqə gynəş doƣur jurdumuzun qydrətindən.
Bajraƣьmьz sosializmin qardaş ellər dynjasьdьr,
Jaşa vətən! Xalqьmьzьn şərəfisən, şɵhrətisən.

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu – Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.


English[edit]

First verse

Azerbaijan – the world has seen this glorious, glorious land,
Memory of a dear fathers who love the motherland,
Bloody Days on the battlefield, we have created a network –
From generation to generation our country's reputation.

Chorus

Whether you have to let of the Land of Fire – Motherland
East of the sun's power arises from the old country.
World of sister provinces flag of socialism,
Long live the homeland! Azerbaijan our people, Azerbaijan.

Second verse

Master of Lenin – a glorious victory flag,
Stalin's leadership – Strong our life.
Beautiful Baku! Is inspired by the power of Azerbaijan –
Handed release, release-time native Soviet land.

Chorus

Whether you have to let of the Land of Fire – Motherland
East of the sun's power arises from the old country.
World of sister provinces flag of socialism,
Long live the homeland! Azerbaijan our people, Azerbaijan.

Third verse

Brother-bearer of freedom for the Russian people,
Blood Of Heros this friendship United,
The earth the glorious Soviet land -
This is the first spring in the soil of humanity blossomed...

Chorus

Whether you have to let of the Land of Fire – Motherland
East of the sun's power arises from the old country.
World of sister provinces flag of socialism,
Long live the homeland! Azerbaijan our people, Azerbaijan.


See also[edit]

Notes[edit]

  1. ^ Azerbaijani: Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Һимни; Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni, آذربایجان سووئت سوسیالیست رئسپوبلیکاسینین هیمنی

References[edit]

  1. ^ Soviet Music and Society under Lenin and Stalin: The Baton and Sickle. Routledge. 2009. p. 264. ISBN 978-0415546201.

External links[edit]