Ar Cànan, Ar Ceòl, Ar-a-mach

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Ar Ceol Ar Canan Ar-A-Mach)
Jump to: navigation, search
Ar Ceòl Ar Cànan Ar-A-Mach
OiPolloiArCeol.jpeg
Studio album by Oi Polloi
Released May 2006
Recorded February 2006
Genre Scottish Gaelic punk
Anarcho-punk
Label Self-Released (CD)
Musi Canard (LP)
Oi Polloi chronology
Outraged by the System
(2002)Outraged by the System2002
Ar Cànan, Ar Ceòl, Ar-A-Mach(2006)

Ar Cànan, Ar Ceòl, Ar-A-Mach ("Our Language, Our Music, Rebellion") is an anarcho-punk album, by the band Oi Polloi. It was released in 2006 by the band on CD, and on vinyl in 2007. This was the first full-length rock LP sung entirely in Gaelic since Runrig released their Play Gaelic LP in 1979.[citation needed]

Track listing[edit]

 1. "Ar Ceòl 's Ar Cànan"
 2. "Brosnachadh Catha"
 3. "Ramalair Rùisgte"
 4. "Ceud Mìle Fàilte"
 5. "Là na Sabaid"
 6. "Daibhidh Sneddon"
 7. "Sgrùdadh 2323"
 8. "Bas dhan t-Siostam"
 9. "Union Jack? Thall's Cac!"
 10. "Fear a' Bhàta"
 11. "Càit a Bheil an Armachd Lèir-Sgrios?"
 12. "9-11"
 13. "Coin-Chaorach is Madaidhean-Allaidh"
 14. "SS Politician"