Archbishop of Kraków

From Wikipedia, the free encyclopedia

The archbishop of Kraków is the head of the archdiocese of Kraków. A bishop of Kraków first came into existence when the diocese was created in 1000; it was promoted to an archdiocese on 28 October 1925. Due to Kraków's role as Poland's political, cultural and spiritual center, the bishops and archbishops of Kraków were often very influential in the city, country and abroad. From 1443 to 1791, bishops of Kraków were simultaneously Dukes of Siewierz,[citation needed] although it was only Adam Stefan Sapieha who officially abandoned the title.[citation needed]

Saint Stanislaus
Cardinal Oleśnicki
Piotr Gembicki
Cardinal Sapieha
Cardinal Wojtyła (later Pope John Paul II)
List of bishops and archbishops of Kraków[1]
# Years Name Notes
1 1000–1014(?) Poppon
2 1014(?)–1023/30(?) Lambert I
3 1023/30(?)–ca.1032  Gompo
4 ca.1032–ca.1046 Rachelin
5 ca.1046–1059 Aron
6 1061–1071 Lambert Suła
7 1072–1079 Stanisław Szczepanowski Martyr, canonized as Saint Stanislaus, co-patron saint of the diocese
8 ca.1082–ca.1100 Lambert III
9 1101–ca.1103 Czesław
10 ca.1103–ca.1109 Baldwin
11 1110–1118 Maur
12 1118–ca.1141 Radost
13 ca.1141–1143 Robert
14 ca.1143–ca.1165 Mateusz
15 ca.1166–ca.1185 Gedko
16 ca.1185–1207 Fulko
18 1208–1218 Wincenty Kadłubek Historian, author of the Polish Chronicle
19 1218–1229 Iwo Odrowąż Ducal chancellor, established numerous monasteries in Southern Poland
20 1229–1242 Wisław Zabawa
21 1242–1266 Jan Prandota
22 1266–1292 Paweł of Przemankowo
23 1292–1294 Prokop
24 1294–1320 Jan Muskata
25 1320–1326 Nankier Kołda Ordered the construction of the Gothic Wawel Cathedral
26 1326–1347 Jan Grot
27 1347–1348 Piotr of Falków
28 1348–1366 Bodzenta of Września
29 1367–1380 Florian of Mokrsko
30 1380–1382 Zawisza of Kurozwęki
31 1382–1392 Jan Radlica
32 1392–1412 Piotr Wysz Canonist
33 1412–1423 Wojciech Jastrzębiec
34 1423–1455 Zbigniew Oleśnicki Statesman, opposed the Hussites, acquired the Duchy of Siewierz for the bishopric, was made a cardinal by both Eugene IV and Felix V.
35 1455–1460 Tomasz Strzępiński
36 1461–1463 Jakub of Sienno
37 1463–1464 Jan Gruszczyński
38 1464–1471 Jan Lutek
39 1471–1488 Jan Rzeszowski
40 1488–1503 Fryderyk Jagiellończyk
41 1503–1524 Jan Konarski
42 1524–1535 Piotr Tomicki
43 1536–1537 Jan Latalski
44 1537–1538 Jan Chojeński
45 1538–1545 Piotr Gamrat
46 1546–1550 Samuel Maciejowski
47 1551–1560 Andrzej Zebrzydowski
48 1560–1572 Filip Padniewski
49 1572–1577 Franciszek Krasiński
50 1577–1591 Piotr Myszkowski
51 1591–1600 Jerzy Radziwiłł
52 1600–1605 Bernard Maciejowski
53 1607–1616 Piotr Tylicki
54 1616–1630 Marcin Szyszkowski
55 1630–1631 Andrzej Lipski
56 1632–1633 Jan Olbracht Waza
57 1635–1642 Jakub Zadzik
58 1642–1657 Piotr Gembicki
59 1658–1679 Andrzej Trzebicki
60 1681–1699 Jan Małachowski
61 1700 Stanisław Dąbski
62 1701–1702 Jerzy Denhoff
63 1710–1719 Kazimierz Łubieński
64 1720–1732 Felicjan Szeniawski
65 1732–1746 Jan Aleksander Lipski
66 1746–1758 Andrzej Stanisław Kostka Załuski Founded the Załuski Library in Warsaw
67 1759–1788 Kajetan Sołtyk
68 1790–1800 Feliks Turski
69 1805–1813 Andrzej Gawroński
70 1815–1829 Jan Paweł Woronicz
71 1830–1851 Karol Skórkowski
72 1879–1894 Albin Dunajewski Cardinal in 1890
73 1895–1911 Jan Maurycy Paweł Puzyna de Kosielsko Cardinal in 1901; submitted veto against Cardinal Rampolla in 1903 conclave.
74 1911–1951 Adam Stefan Sapieha Cardinal in 1946; ordained Karol Wojtyla, future Pope John Paul II.
75 1951–1962 Eugeniusz Baziak Archbishop of Lwów, Apostolic Administrator of Kraków
76 1964–1978 Karol Wojtyła Cardinal in 1967; later elected Pope John Paul II; later canonized, co-patron saint of the diocese
77 1978–2005 Franciszek Macharski Cardinal in 1979
78 2005–2016 Stanisław Dziwisz Cardinal in 2006
79 2017– Marek Jędraszewski

Karol Mazurkiewicz

Auxiliary bishops[edit]

Since 1303, the archdiocese of Kraków has frequently had one or more auxiliary bishops as well as the metropolitan bishop.

# Years Name Notes
1 1303–1306 Marcin
2 1347–1348 Jan
3 1360–c. 1371 Tomasz z Sienna
4 1395–1412 Zbigniew z Łapanowa
5 1423–1444 Jarosław z Lublina
6 1446–1461 Jerzy
7 1464–1498 Paweł z Krakowa
8 1499–1503 Marian Lulias
9 1503–1526 Jan Amicinus
10 1527–1544 Dominik Małachowski
11 1544–1546 Erazm Ciołek
12 1547–1559 Andrzej Spot
13 1560–1565 Stanisław Słomowski
14 1566–1577 Marcin Białobrzeski
15 1578–1586 Jakub Milewski
16 1587–1614 Paweł Dembski
18 1614–1645 Tomasz Oborski
19 1645–1657 Wojciech Lipnicki
20 1658–1689 Mikołaj Oborski
21 1690–1700 Stanisław Szembek
22 1700–1705 Kazimierz Łubieński
23 1706–1726 Michał Szembek
24 1726–1751 Michał Kunicki
25 1753–1786 Franciszek Podkański
26 1786–1806 Józef Olechowski
27 1787–1798 Wojciech Radoszewski
28 1767–1807 Jan Kanty Lenczowski
29 1811–1814 Augustyn Karol Lipiński
30 1816–1830 Tomasz Nowina-Nowiński
31 1824–1841 Franciszek Zglenicki
32 1845–1868 Ludwik Łętowski
33 1862–1879 Antoni Junosza Gałecki
34 1900–1924 Anatol Nowak
35 1927–1958 Stanisław Rospond
36 1951 Eugeniusz Baziak Appointed Apostolic administrator of Kraków in July 1951
37 1958–1964 Karol Wojtyła Archbishop of Kraków from 1964-1978, later elected Pope John Paul II
38 1960–1992 Julian Groblicki
39 1962–1988 Jan Pietraszko
40 1970–1993 Albin Małysiak
41 1970–1992 Stanisław Smoleński
42 1985–1992 Kazimierz Górny
43 1988–2004 Kazimierz Nycz Created cardinal priest of San Martino ai Monti in 2010
44 1988–present Jan Szkodoń
45 2004–2010 Józef Guzdek
46 2004–2014 Jan Zając
47 2011–2017 Grzegorz Ryś
48 2011–present Damian Muskus

References[edit]

  1. ^ Historia Diecezji: Biskupi krakowscy (Kraków bishops). Kuria Archidiecezji Krakowskiej, 2009. Page 2 of 3. Retrieved December 23, 2012. (in Polish)