Argyresthia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Argyresthia
Argyresthia.semitestacella.mounted.jpg
Argyresthia semitestacella
Scientific classification edit
Kingdom: Animalia
Phylum: Euarthropoda
Class: Insecta
Order: Lepidoptera
Family: Yponomeutidae
Subfamily: Argyresthiinae
Genus: Argyresthia
Hübner, 1825[1]
Synonyms
  • Blastotere Ratzeburg 1840
  • Argyrosetia Stephens, 1829
  • Oligos Treitschke, 1830
  • Ederesa Curtis, 1833
  • Ismene Stephens, 1834 (Preocc.)
  • Eurynome Chambers, 1875 (Preocc.)
  • Busckia Dyar, 1903

Argyresthia is a genus of moth in the Yponomeutidae family. Some authors elevate its subfamily (Argyresthiinae) to full family rank.

Species[edit]

The fungus moth Erechthias zebrina was initially assigned to Argyresthia in error.

References[edit]