Armenian churches of Tbilisi

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is the list of Armenian churches in Tbilisi, the capital of Georgia, which was the center of the cultural life of Eastern Armenians until the early 20th century.:[1]

Church
Armenian name
Georgian name
Image Founded Status Location
Cathedral of Saint George
Սուրբ Գևորգ եկեղեցի
სურფგევორქი
Photo of St. Gevorg Cathedral 1251 functioning as an Armenian church 5 Samghebro Street
Ejmiatsnetsots St. Gevorg
Էջմիացնեցոծ Սուրբ Գևորգ
ეჩმიაძინი
Photo of Ejmiatsin Church 18th century functioning as an Armenian church 20 Armazi str., Avlabari district
Saint Karapet
Սուրբ Կարապետ եկեղեցի
ყოვლად წმინდა (Kovlad Tsminda)
Photo of St. Karapet Church 1705 consecrated as a Georgian Orthodox church in 1992 - 1993 Elene Akhvlediani Rise, near Baratashvili bridge
Holy Virgin of Bethlehem
Բեթղեհեմի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի
ზემო ბეთლემი (Zemo Betlemi)
Photo of Bethlehem Church 1727 consecrated as a Georgian Orthodox church in 1991 15 Betlemi Rise, Sololaki district
Saint George of Karap
Քարափի Սուրբ Գևորգ եկեղեցի
კლდის უბნის წმინდა გიორგი (Kldis Ubnis Tsminda Giorgi)
Photo of Saint George of Karap Church 1753 consecrated as a Georgian Orthodox church in 1995 9 Betlemi Blind Alley, Sololaki district
Holy Cross
Վերայի Սուրբ Խաչ ելեղեցի
პანტელეიმონ მკურნალი (Panteleimon Mkurnali)
1844 consecrated as a Georgian Orthodox church in 1992 12 Rcheulishvili Street, Vera Armenian Cemetery
Saint Stepanos of Kusanats
Կուսանաց Սուրբ Ստեփանոս վանք
ქვედა ბეთლემი (Kveda Betlemi)
1870 consecrated as a Georgian Orthodox church in 1993 3 Betlemi Rise, Sololaki district
Chugureti St. Astvatsatsin
Չուգուրեթի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի
წმინდა ნინო (Tsminda Nino)
1807 consecrated as a Georgian Orthodox church on January 26, 1991 32 Nino Chkheidze St., Chugureti district
Norashen Church
Սուրբ Նորաշեն եկեղեցի
ნორაშენი
1467 closed 41 Kote Abkhazi (Leselidze) Street
Church of the Holy Seal
Սուրբ Նորաշեն եկեղեցի
1703-1711 ruined, reconstruction planned to start since spring 2010 Vertskhli Turn
St. Minas
Սուրբ Մինաս եկեղեցի
closed and derelict, full of garbage inside
Tandoyants St. Astvatsatsin

[2]
closed and derelict, full of garbage inside
Krtsanis Tsiranavor Surb Astvatsatsin

13th century currently a residential building, there are 8 families, living in the church
Navtlukh St. Gevorg

currently a residential building
Mughni Church of Saint George
Մուղնո Սուրբ Գևորգ եկեղեցի
წმინდა გიორგის მუღნის ეკლესია
1756 partially ruined, reconstruction planned to start since spring 2010 6 Beglar Akhospireli Str.
Church of the Red Gospel
Կարմիր Ավետարան եկեղեցի
Photo of Karmir Vank 1775 ruins remain 21 Feristsvaleba Str., Avlabari district
Dzorabash St. Gevorg

demolished in 1994.
In 1995 the Georgian David Tsinastsarmetkveli church was built on its place
Vank Cathedral

14th century demolished in 1937-1938
Saint Sargis Church
Սուրբ Սարգիս եկեղեցի
1737 demolished in 1937-1938
Zrkinyants St. Gevorg
Զրկինյանց Սուրբ Գևորգ եկեղեցի
1717 demolished in 1937-1938
Kamoyants St. Gevorg
Կամոյանց Սուրբ Գևորգ
1727 or 1788 demolished in 1937-1938
Jigrashen Avetyats Church
Ջիգրաշեն Ավետյաց եկեղեցի
1624 or 1729 demolished in 1937-1938
Kuky St. Astvatsatin

demolished in 1937-1938
Saint Gregory the Illuminator Church
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի
demolished in 1937-1938
Hreshtakapetats
Հրեշտակապետած
demolished in 1937-1938
Katoghike St. Astvatsatsin
Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի
demolished in 1937-1938

See also[edit]

References[edit]