Banjšice dialect

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Banjšice subdialect)
Jump to: navigation, search

The Banjšice subdialect (banjški govor,[1] banjiški govor[2]) is a Slovene subdialect of the Karst dialect in the Littoral dialect group. It is spoken on the Banjšice Plateau and in the Soča Valley, and includes the settlements of Ročinj, Kanal, and Banjšice.[2]

Phonological and morphological characteristics[edit]

The Banjšice subdialect has not been extensively studied.[3] It features fronting of secondarily accented short vowels before palatal syllables.[4]

References[edit]

  1. ^ Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. ^ a b Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 5.
  3. ^ Logar, Tine. 1981. Govor kraja Podlešče na Banjšicah : glasoslovna študija. Goriški letnik: zbornik Goriškega muzeja 8: 275–283, p. 275.
  4. ^ Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 15.