Beneš decrees

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Benes Decrees)
Jump to navigation Jump to search
Beneš decrees
Edvard Beneš.jpg
Edvard Beneš, 1935–1938 and 1940–1948 President of Czechoslovakia
Decrees of the President of the Republic
Enacted byNational Assembly of the Czechoslovak Republic
Introduced byCzechoslovak government-in-exile

The Decrees of the President of the Republic (Czech: Dekrety presidenta republiky, Slovak: Dekréty prezidenta republiky) and the Constitutional Decrees of the President of the Republic (Czech: Ústavní dekrety presidenta republiky, Slovak: Ústavné dekréty prezidenta republiky), commonly known as the Beneš decrees, were a series of laws drafted by the Czechoslovak government-in-exile in the absence of the Czechoslovak parliament during the German occupation of Czechoslovakia in World War II. They were issued by President Edvard Beneš from 21 July 1940 to 27 October 1945 and retroactively ratified by the Interim National Assembly of Czechoslovakia on 6 March 1946.

The decrees dealt with various aspects of the restoration of Czechoslovakia and its legal system, denazification, and reconstruction of the country. In journalism and political history, the term "Beneš decrees" refer to the decrees of the president and the ordinances of the Slovak National Council (SNR) concerning the status of ethnic Germans, Hungarians and others in postwar Czechoslovakia and represented Czechoslovakia's legal framework for the expulsion of Germans from Czechoslovakia. As a result, many ethnic Germans and Hungarians who had lived in Czechoslovakia for centuries prior to World War II or those who had settled there during the German occupation of Czechoslovakia lost their Czechoslovakian citizenship, property, and in some cases even died during the expulsion process which took place during the late 1940s. The Beneš decrees were enforced differently in different parts of the country with some decrees only being valid in Bohemia and Moravia, while the ordinances of SNR were enforced in Slovakia.

The decrees remain politically controversial in both the Czech Republic and Slovakia.

Historical Overview[edit]

Bespectacled man
Jan Šrámek, 1940–1945 Prime Minister of the Czechoslovak government in exile

Beneš, who was elected president of Czechoslovakia in 1935, resigned after the Munich Agreement in 1938. After the occupation of Czechoslovakia Beneš and other Czechoslovak politicians and officials emigrated to France, establishing the Czechoslovak National Committee, in November 1939, to restore Czechoslovakia. The committee's primary task was to establish a Czechoslovak army in France. After the fall of France the committee moved to London, where it became the Interim Czechoslovak Government. The government was recognized as the interim Czechoslovak government by Great Britain on 21 July 1940 and in 1941 it was fully recognized by the U.S. and the USSR as the government of the allied state. Since its recognition in 1940, the government issued the decrees to rule over Czechoslovak citizens abroad.[1]

Legality and legitimacy[edit]

According to the Czechoslovak constitution of 1920, the only body with power to issue the laws was the National Assembly (parliament) with each law being contrasigned by the president. As there was no way to summon the parliament in the exile, the only body with limited legislative power was the office of the president. The legality of the whole government-in-exile was therefore derived from the person of Edvard Beneš who, nevertheless, resigned his office in October 1938.

Beneš returned to his post as president on the premise that his 1938 resignation under duress was invalid. He then appointed members of the government-in-exile and the State Council. Because his presidential term should have ended in 1942, the government adopted a resolution that Beneš would remain president until new elections could be held.[1]

Although Beneš alone issued Decree No. 1/1940 (on the establishment of the government), all later decrees were proposed by the government in exile according to the 1920 Czechoslovak constitution and co-signed by the prime minister or a delegated minister. The decrees' validity was subject to later ratification by the National Assembly.[1] Beginning on September 1, 1944 (after the Slovak National Uprising) the Slovak National Council (SNR) held legislative and executive power in Slovakia, later differentiating between statewide acts and other regulations; presidential decrees were valid in Slovakia only if they explicitly mentioned agreement by the SNR.

On 4 April 1945 a new government was created in Košice, Slovakia (recently liberated by the Red Army), consisting of parties united in the National Front and strongly influenced by the Communist Party of Czechoslovakia. The president's power to enact decrees (as proposed by the government) remained in force until 27 October 1945, when the Interim National Assembly convened.[1]

Types of decrees[edit]

The decrees may be divided as follows:

 • Legal standing[1]
  • Constitutional decrees
  • Decrees
 • Issuance[1]
  • Decrees issued by the Czechoslovak government-in-exile prior to 4 April 1945
  • Decrees issued by the Government in liberated Czechoslovakia after 4 April 1945
 • Territorial extent[1]
  • Decrees concerning the Czechoslovak resistance in exile
  • Decrees valid for the whole of Czechoslovakia
  • Decrees valid for the territory of Bohemia and Moravia-Silesia (i.e. excl. Slovakia)
 • Subject
  • Decrees concerning administration (political, economic, military, social, cultural, etc.)
  • Decrees concerning retribution (incl. expropriation, etc.)
  • Decrees concerning redress for war and occupation (Czechoslovak foreign army, post-war reconstruction, punishment of criminals, etc.)
  • Decrees concerning nationalization (notwithstanding ethnicity)

Although decrees were not covered by the 1920 constitution, they were considered necessary by the Czechoslovak wartime and postwar authorities. On ratification by the Interim National Assembly, they became binding laws with retroactive validity and attempted to preserve Czechoslovak legal order during the occupation.[1] Most of the decrees were abolished by later legislation (see the list below) or became obsolete by having served their purpose.[1]

List of decrees[edit]

Note: This list includes only decrees published in the official Collection of Laws of Czechoslovakia after the liberation in 1945. Other (not re-published) decrees were ineffective in the liberated Czechoslovakia already in 1945.

No. of the Act
in the
Collection of Laws
Name Field Content Status Note
1/1945 Constitutional decree of the President concerning new organization of the government and ministries in the interim period
Ústavní dekret prezidenta o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné
Administration Establishment of Ministries. Abolished
(Act No. 133/1970 Coll.)
3/1945 Decree of the President amending some clauses of the military criminal code and defense code
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona
Administration Abolished
(Act No. 85/1950 Coll.)
5/1945 Decree of the President concerning the invalidity of some transactions involving property rights from the time of loss of freedom and concerning the National Administration of property assets of Germans, Hungarians, traitors and collaborators and of certain organizations and associations
Dekret prezidenta o neplatnosti některých majetkově - právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů
Redress of war and occupation
Restitution
Retribution
Invalidation of any property transfers that took place after 29 September 1938 under duress of occupation or as a consequence of national, racial or political persecution, and return of property to original owners.
Establishment of national administration of factories and enterprises owned by "state-unreliable persons" (i.e. those who elected German or Hungarian ethnicity in 1929 census and traitors).
Obsolete Some parts of this decree regulating the restitution of the property confiscated by Nazis were reused by the Act No. 229/1991 Coll. and the Act No. 212/2000 Coll. concerning the property of the victims of holocaust.
8/1945 Decree of the President concerning donation of real estate to the USSR as an act of gratitude
Dekret prezidenta o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
Administration Gift of real estate for the Soviet embassy. Obsolete In line with the Yalta Conference, most of Czechoslovakia was liberated by the Soviet army in 1945.
12/1945 Decree of the President concerning the confiscation and expedited allotment of agricultural property of Germans and Hungarians, as well as traitors and enemies of the Czech and Slovak nation
Dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
Retribution Confiscation of agricultural property owned by
 • Germans and Hungarians,[2] notwithstanding citizenship, with exception of those who actively took part in the fight for preservation and liberation of the state
 • traitors and enemies of the state, notwithstanding ethnicity and nationality
 • corporations which had served German war effort or other fascist or Nazi efforts
Obsolete
16/1945 Decree of the President concerning the punishment of Nazi criminals, traitors and their helpers and concerning extraordinary peoples' courts
Dekret prezidenta o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Retribution Apart from introducing harsher penalties for crimes committed after 21 May 1938 (e.g. death sentence for serving in enemy army in case of aggravating circumstances, whereas the previously effective 1923 Act had mere life imprisonment as a penalty), the act also criminalized some new actions, e.g.:
 • membership of SS, Rodobrana, Szabadcsapatok and similar organizations (5–20 years imprisonment or life imprisonment in case of aggravating circumstances)
 • propagation of fascism or nazism (5–20 years imprisonment, life imprisonment or death in case of aggravating circumstances)
 • membership of NSDAP, SdP, Vlajka, Hlinkova Garda, Svatoplukova Garda, and similar organizations (5–20 years imprisonment)
 • informing to German authorities (from 5 years imprisonment to obligatory death sentence if this led to death of the person informed on)

Establishes extraordinary courts, to decide cases in senates consisting of a presiding professional judge and four lay judges. No possibility of appeal. Death sentence to be carried out within 2 hours of sentencing, or within 24 hours if the court decides that the execution shall be carried out publicly.

Abolished
(Act No. 33/1948 Coll.)
17/1945 Decree of the President concerning the National Court
Dekret prezidenta o Národním soudu
Retribution The National Court heard trials of Protectorate public figures indicted for crimes under Act No. 16/1945 in senates consisting of 7 persons. No possibility of appeal. Death sentence to be carried out within 2 hours of sentencing, or within 24 hours if the court decides that the execution shall be carried out publicly. Ineffective The effectiveness of the decree was terminated by Act No. 245/1946 Coll.
19/1945 Decree of the President concerning the Collection of Laws and Regulations of the Czechoslovak Republic
Dekret prezidenta o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
Administration
Legislation
Abolished
(Act No. 214/1948 Coll.)
20/1945 Constitutional Decree of the President concerning interim performance of the legislature
Ústavní dekret prezidenta o prozatímním výkonu moci zákonodárné
Legislation Establishes the authority of the President, subject to consent of the Government, to enact binding laws in the form of decrees for as long as the Parliament cannot perform its function. Ineffective Promulgated on 15 October 1940 in London as No. 2 (published 4. December 1940), republished pro forma in the collection as Act No. 20/1945 Coll.
21/1945 Constitutional Decree of the President concerning performance of the legislature in the interim period
Ústavní dekret prezidenta o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
Legislation Prolongation of effectiveness of Act No. 20/1945 Coll. until the Interim National Assembly convenes. Ineffective Promulgated on 22 February 1945 in London as No. 3 (published 27. February 194), republished in the collection as Act No. 20/1945 Coll., rendered ineffective by the first convention of the Interim National Assembly on 28 October 1945.
22/1945 Decree of the President concerning the promulgation of laws promulgated outside of the Czechoslovak territory
Ústavní dekret prezidenta o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
Redress for war and occupation
Legislation
Authorization of the Government to decide which of the laws promulgated during the time of exile in London shall be re-printed in the official collection of laws and thus remain in force in the postwar Czechoslovakia. Obsolete
25/1945 Decree of the President concerning the unification of tax legislation within the Czechoslovak Republic
Dekret prezidenta o sjednocení celního práva na území republiky Československé
Administration Abolished
(Act No. 36/1953 Coll.)
26/1945 Decree of the President concerning the repeal of the Act of 4 July 1934 No. 165 Coll.
Dekret prezidenta o zrušení zákona ze dne 4. července 1934 č. 165 Sb.
Administration Repeal of Act No. 165/1934 Coll., on retirement of judges according to their age. Obsolete According to Act No. 165/1934 Coll., judges were to retire at age 65. German Nazi extermination of many Czechoslovak judges and their ban on studying law for Czech during the time of war led to need for longer service by remaining judges.
27/1945 Decree of the President concerning the unified management of internal settlement
Dekret prezidenta o jednotném řízení vnitřního osídlení
Retribution
Administration
Legal framework for measures for the "return of all areas of the Czechoslovak republic to the original Slavic inhabitants." Abolished
(Act No. 18/1950 Coll.)
Concerns not only the Czechs and Slovaks expelled by the Germans and Hungarians from the borderlands following the Munich Agreement and First Vienna Award but also the new settlers in borderlands .
28/1945 Decree of the President concerning the settlement of Czech, Slovak or other Slavic farmers on the agricultural land of Germans, Hungarians and other enemies of the state
Dekret prezidenta o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
Retribution
Administration
Distribution of land which had not previously been distributed under Act No. 12/1945 Coll., to politically and nationally reliable Czechs, Slovaks and other Slavs. Obsolete
33/1945 Constitutional Decree of the President concerning modification of Czechoslovak citizenship of persons of German and Hungarian ethnicity
Ústavní dekret prezidenta o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
Retribution
Administration
Czechoslovak citizens of German or Hungarian ethnicity
 • who had gained German or Hungarian nationality, lost Czechoslovak the same day,
 • others lost Czechoslovak nationality on the day of promulgation of the Act.

The decree does not concern Germans and Hungarians who

 • declared Czech or Slovak ethnicity after 21 May 1938, or
 • prove that they remained loyal to the Czechoslovak Republic, did not commit offenses against the Czech or Slovak nation and either took part in the liberation of Czechoslovakia or were subject to Nazi or fascist terror

This was reviewed by the Ministry of Interior; or in cases of German/Hungarian soldiers serving in the Czechoslovak army abroad, by Ministry of Defense, with presumption of fulfillment of the conditions. Czechs and Slovaks who elected German/Hungarian nationality under duress may request exemption by Ministry of Interior. Married women and children to be assessed individually.

Obsolete Germans and Hungarians carried the burden of proof that they had remained loyal to the Republic (unless they were members of the Czechoslovak army abroad or elected Czech or Slovak nationality during the occupation).
Under Art. 3 of the Act, those who lost Czechoslovak citizenship could request its restoration within 6 months of promulgation of the Act. The request was to be decided by the Ministry of Interior.
Later, in 1948, Regulation No. 76/1948 Coll. was adopted, under which the period for request was prolonged for 3 years. The Ministry of Interior was bound to restore applicant's citizenship unless it could determine the applicant had breached their "duties of Czechoslovak citizen".
35/1945 Decree of the President concerning the interim limitation of payment of deposits by banks and financial institutions in the borderlands
Dekret prezidenta o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území
Retribution
Administration
Prohibition of payouts or transfers to Germans and Hungarians by Czechoslovak or German/Hungarian banks in the borderlands (with exception of those Germans/Hungarians who remained loyal to the Czechoslovak Republic, had not committed offenses against the Czech or Slovak nation and had either taken part in the liberation of Czechoslovakia or were subject to Nazi or fascist terror). Obsolete
36/1945 Decree of the President concerning the fulfillment of obligations made in Reichsmarks
Dekret prezidenta o plnění závazků znějících na říšské marky
Redress for war and occupation Obligations in Reichsmarks owed by persons or corporations having seat/residence in the Czech lands shall be paid in korunas at the exchange rate 1 Reichsmark = 10 Koruna. Obsolete
38/1945 Decree of the President concerning the severe punishment of looting
Dekret prezidenta o přísném trestání drancování
Administration 5–10 years (10-20 or life in case of aggravating circumstances) of imprisonment for looting, possibility of enacting martial law in case of widespread looting. Abolished
(Act No. 86/1950 Coll.)
39/1945 Decree of the President concerning the repeal of the Act of 9 July 1945
Dekret prezidenta o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
Administration Until the end of 1945, panels of 4 judges were to decide criminal cases where otherwise jury trials were appropriate. Obsolete
47/1945 Constitutional decree of the President concerning Interim National Assembly
Ústavní dekret prezidenta o Prozatímním Národním shromáždění
Redress for war and occupation Establishment of the Interim National Assembly for the period until the National Assembly is elected in the general elections. Abolished
(Act No. 65/1945 Coll.)
Interim National Assembly consisted of 200 Czechs and 100 Slovaks elected by electors, who had been elected by local National Committees. Slovak deputies had veto power over issues concerning Slovakia.
50/1945 Decree of the President concerning measures for the film industry
Dekret prezidenta o opatřeních v oblasti filmu
Nationalization Nationalization of cinematic industry, prohibition of filming and public screening.. Partially abolished, obsolete Prohibition of filming and public screening abolished from 28 August 1945.
52/1945 Decree of the President concerning the interim management of the national economy
Dekret prezidenta o zatímním vedení státního hospodářství
Administration Use of public assets before the State Budget is approved by the National Assembly. Abolished
(Act No. 160/1945 Coll.)
53/1945 Decree of the President concerning the redress of grievances of Czechoslovak public employees
Dekret prezidenta o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
Redress for war and occupation Redress for public employees who were persecuted by the Nazi and/or occupation authorities for their political opinions or personal characteristics (e.g. Jews, former Czechoslovak legionaries in WW1, masons, etc.) and other victims of persecution (e.g. victims of Nazi terror, Nazis' hostages, University professors, etc.). Obsolete
54/1945 Decree of the President concerning the registration of wartime damages and damages caused by exceptional circumstances
Dekret prezidenta o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
Administration Registration of damages caused by war operations, by occupation authorities or by others acting on their orders, due to persecution on political, national or racial grounds, or by terrorist actions of the enemy states or persons dangerous to the public. Obsolete Registration had to be made within 21 days from promulgation of the enactment.
56/1945 Decree of the President concerning the modification of the wage of the President of the Czechoslovak Republic
Dekret prezidenta o úpravě platu prezidenta Československé republiky
Administration Annual wage of 3.300.000 koruna and office expenses of 3.000.000 koruna. Abolished
(Act No. 10/1993 Coll.)
57/1945 Decree of the President concerning the wage and acting and representative allowance of the members of the Government
Dekret prezidenta o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády
Administration Annual wage of the Prime Minister 120.000 koruna, Vice-Prime Minister 100.000 koruna, Ministers 80.000 koruna. Abolished
(Act No. 110/1960 Coll.)
58/1945 Decree of the President concerning the wage increase of state and other public employees
Dekret prezidenta o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům
Administration Abolished
(Act No. 66/1958 Coll.)
59/1945 Decree of the President concerning the cancellations of appointments of public employees during the time of oppression
Dekret prezidenta, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody
Redress for war and occupation Cancellation of appointments of employees of the state, regional and municipal administrations, public corporations and publicly owned companies, as well as teachers. Abolished
(Act No. 86/1950 Coll.)
60/1945 Decree of the President concerning the preparations to execute the Treaty between the Czechoslovak Republic and USSR on Carpathian Ruthenia
Ústavní dekret prezidenta o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
Administration Governmental authority to execute treaty of 29 June 1945, especially concerning ability of people living in Carpathian Rutheania to opt for Czechoslovak citizenship, derogation of constitutional rights in breach of the treaty. Abolished
(Act No. 186/1946 Coll.)
Carpathian Ruthenia was the easternmost part of the Czechoslovak Republic which became part of USSR after WW2; today it is part of Ukraine.
62/1945 Decree of the President concerning the easement in the criminal trials
Dekret prezidenta o úlevách v trestním řízení soudním
Administration Among many other changes, appellate courts to act in panels consisting of three judges instead of previous 5, possibility of stopping criminal proceedings where the penalty would me minor compared to a sentence which the defendant is already serving, etc. Abolished
(Act No. 87/1950 Coll.)
63/1945 Decree of the President concerning the Economic Council
Dekret prezidenta o Hospodářské radě
Administration Abolished
(Act No. 60/1949 Coll.)
66/1945 Decree of the President concerning the Official List of the Czechoslovak Republic
Dekret prezidenta o Úředním listě republiky Československé
Administration Regulations and Directives that were not promulgated in the Collection of Laws were promulgated in the Official List.. Abolished
(Act No. 260/1949 Coll.)
67/1945 Decree of the President concerning the restoration of functioning of disciplinary and qualification commissions for public employees and concerning abolishment of regulations on limitation of appeals
Dekret prezidenta, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků
Redress for war and occupation Abolished
(Act No. 66/1950 Coll.)
68/1945 Decree of the President concerning the reactivation of public employees
Dekret prezidenta o reaktivaci veřejných zaměstnanců
Administration Abolished
(Act No. 66/1950 Coll.)
Public employees on pension to be recalled to service where needed.
69/1945 Decree of the President concerning the relocation of the Technical University from Příbram to Ostrava
Dekret prezidenta o přeložení vysoké školy báňské z Příbrami do Moravské Ostravy
Administration Valid The Technical University was established in 1849 in Příbram and closed by the German Nazis in 1939; by end of 19. century, Ostrava had become the mining and metallurgical center of the region.
71/1945 Decree of the President concerning the work duty of persons that had lost Czechoslovak citizenship
Dekret prezidenta o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství
Redress for war and occupation Work duty on repairing war damage; besides Germans and Hungarians who had lost citizenship, concerns also Czechs and Slovaks who had, unless under duress, applied for German or Hungarian citizenship during the occupation. Work duty is subject to remuneration. Abolished
(Act No. 66/1965 Coll.)
See also Act No. 88/1945 Coll., lower, establishing universal work duty notwithstanding ethnicity or collaboration.
73/1945 Decree of the President concerning the change of the wage act of 24 June 1926 No. 103 Coll, as regards University Professors and Assistants
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty
Administration Abolished
(Act No. 66/1958 Coll.)
74/1945 Decree of the President concerning the reactivation and reappointment of married women in the public service
Dekret prezidenta o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě
Redress for war and occupation Governmental Regulation No. 379/1938 Coll. led to termination of married women from public jobs. Under the decree, these women may request reappointment within 6 months of its promulgation. Abolished
(Act No. 66/1950 Coll.)
Following the Munich agreement thousands of Czech public employees lost their job in the borderland. For the sake of their employment in the inland the government of Second Republic dismissed all married women from the public service.
76/1945 Decree of the President concerning the call for means of transport for the period of exceptional economical circumstances
Dekret prezidenta o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů
Administration Local authorities may request means of transport (horses, cars) from private owners for important reasons, e.g. harvest, coal delivery, etc. Abolished
(Act No. 57/1950 Coll.)
Public distribution system was in place after the war.
77/1945 Decree of the President concerning some measures for the acceleration of loading and unloading of goods transported by rail
Dekret prezidenta o některých opatření k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě
Administration Abolished
(Act No. 36/1966 Coll.)
78/1945 Decree of the President concerning the interim financial securing of business companies
Dekret prezidenta o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků
Redress for war and occupation Abolished
(Act No. 36/1966 Coll.)
79/1945 Decree of the President concerning the interim adjustment of judiciary in the Bohemian and Moravian-Silesian lands
Dekret prezidenta o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
Redress for war and occupation Restoration of Czech judicial regions as they were prior to the Munich Agreement, abolition of German judiciary within the Czech lands. Obsolete Czechoslovakia was administratively divided into lands: Bohemia, Moravia-Silesia, Slovakia; the decree concerns only the former two, which were occupied by Germany. Moreover, Slovakia, being part of Hungary prior to 1918, had a different legal system stemming from Hungarian common law.
80/1945 Decree of the President concerning the reintroduction of Central European Time
Dekret prezidenta o opětném zavedení středoevropského času
Redress for war and occupation Reintroduction of Central European Time, termination of Central European Summer Time. Obsolete Between 1940-1949 the beginning and the end of the Summer Time was always introduced by the special order of the government (or by decree). Since 1980, the Central European Summer Time in the Czech Republic is reintroduced automatically each year.
81/1945 Decree of the President concerning some measures in the area of associations
Dekret prezidenta o některých opatřeních v oboru spolkovém
Redress for war and occupation Cancellation of regulations and measures of the occupation authorities leading to dissolution of associations. Abolished
(Act No. 150/1945 Coll.)
82/1945 Decree of the President concerning advance payments for some wartime damages
Dekret prezidenta o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové
Redress for war and occupation Concerns advance payments for wartime damages to socially poor persons. Abolished
(Act No. 161/1946 Coll.)
At the time of promulgation, it was not known that Germany would never repay any war damages.
83/1945 Decree of the President concerning the military obligations of conscripts as well as soldiers who entered military voluntarily
Dekret prezidenta o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
Administration Concerns especially soldiers fighting with Czechoslovak army units abroad or partisans. These were considered to be conscripted as of the day of joining the respective unit. Valid, effective
84/1945 Decree of the President concerning the interim adjustment of length of conscription
Dekret prezidenta o přechodné úpravě délky presenční služby
Administration Concerns soldiers conscripted prior to the occupation or during occupation (the latter especially in Slovakia). Obsolete Czechoslovak army was dissolved during the occupation; soldiers who had not served their full terms had to re-enlist for a defined period of time.
85/1945 Decree of the President concerning the abolition of tuition at state secondary schools
Dekret prezidenta, kterým se ruší školné na státních středních školách
Administration Abolishes tuition at secondary state schools introduced by regulation No. 161/1926 Coll. (It had not applied to those who could not afford it.) Obsolete Today, the right to free elementary and secondary education is enshrined in Article 33 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic.
86/1945 Decree of the President concerning rebuilding of Financial Guard in the Bohemian and Moravian-Silesian lands and on adjustment of some duty and wage issues of members of the Financial Guard
Dekret prezidenta o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
Redress for war and occupation Reinstatement of the Financial Guard and reappointment of its members, appointment of its 1938 cadets (with remission of entrance exams). Obsolete Occupation forces had established customs union between Protectorate of Bohemia and Moravia and Germany and had dissolved Czech Financial Guard (Slovakia had become independent state with its own Financial Guard).
88/1945 Decree of the President concerning universal work duty
Dekret prezidenta o všeobecné pracovní povinnosti
Redress for war and occupation Any person may be called to perform work duty which is in public interest for maximum period of one year. Work duty subject to remuneration. Abolished
(Act No. 66/1965 Coll.)
See also Act No. 71/1945 Coll., higher, establishing work duty for Germans and Hungarians.
89/1945 Decree of the President concerning honors for merit in building the state and for extraordinary work performance
Dekret prezidenta o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
Administration Assigning of distinctions in the field of economy, science or culture for extraordinary merit in building the state or for extraordinary work performance. Obsolete Follows Soviet model: honorary titles such as "Hero of Work", "Work Fighter", badges, etc.
90/1945 Decree of the President concerning the adjustment of organizational and duty issues in the judiciary
Dekret prezidenta o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví
Administration Division of judiciary, judges' wages, organization of courts, etc. Abolished
(Act No. 66/1952 Coll.)
91/1945 Decree of the President concerning the restoration of the Czechoslovak currency
Dekret prezidenta o obnovení československé měny
Redress for war and occupation Reinstatement of Czechoslovak koruna as the country's currency from 1 November 1945. Obsolete
93/1945 Decree of the President concerning interim measures in the area of public social insurance
Dekret prezidenta o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního sociálního pojištění
Redress for war and occupation Authorization for the Minister of Work and Welfare to undertake measures in the field necessitated by the wartime occupation (i.e. authority of welfare offices, organizational and administrative measures in the border areas, etc.). Abolished
(Act No. 99/1948 Coll.)
94/1945 Decree of the President concerning the adjustment of some issues of organization and duty and wages of uniformed prison service
Dekret prezidenta o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže
Administration Abolished
(Act No. 321/1948 Coll.)
In many prisons, Czech prison guards had been replaced by Waffen SS and Gestapo torturers during the occupation.
95/1945 Decree of the President concerning registration of bank deposits and other financial obligation by financial institutions, as well as life insurance and securities
Dekret prezidenta o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů
Administration Inter alia, duty of registration of anonymous passbooks in owners' own names. Obsolete III. ÚS 462/98
96/1945 Decree of the President concerning the establishment of branch of Medical Faculty of Charles University in Hradec Králové
Dekret prezidenta o zřízení pobočky lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové
Administration Obsolete The branch became the Army Medical Academy in 1951 and a Medical Faculty of Charles University in its own right in 1958. Today it provides, inter alia, training for military doctors.
97/1945 Decree of the President concerning the amendments to special income taxes
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové
Administration Abolished
(Act No. 78/1952 Coll.)
98/1945 Decree of the President concerning interim measures in the area of turnover taxes
Dekret prezidenta o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu
Administration Amendment of regulations No. 314/1940 Coll., No. 315/1940 Coll., No. 390/1941 Coll. and other regulations and directives. Obsolete
99/1945 Decree of the President concerning the adjustment of direct taxes for calendar years 1942 through 1944 and on adjustment of fees and business charges
Dekret prezidenta o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových
Redress for war and occupation Valid
100/1945 Decree of the President concerning the nationalization of mines and some industrial enterprises
Dekret prezidenta o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
Nationalization Nationalization of mines and industrial enterprises in the fields of energy, metallurgy, armaments, chemicals, and others (altogether 27 fields, in some only enterprises having a defined number of employees, e.g. paper plants with more than 150, etc.).
Nationalization is subject to remuneration, with exception of former owners being:
 • Germany/Hungary, or companies incorporated in Germany/Hungary
 • physical persons having German or Hungarian ethnicity, unless they prove that they remained loyal to the Czechoslovak Republic and that they had not committed offences against the Czech or Slovak nation and that they had either taken part in the liberation of Czechoslovakia or were subject to Nazi or fascist terror
 • traitors
Nationalization obsolete
Remuneration valid and effective
Subject of many contemporary court decisions, especially in proceedings whereby descendants of former owners are attempting to prove that their ancestors fulfilled the requirements of remuneration in cases where authorities in the 1940s and 1950s did not consider the ancestors loyal to the Republic and/or subject to Nazi terror.
101/1945 Decree of the President concerning the nationalization of some enterprises in the food industry
Dekret prezidenta o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
Nationalization Nationalization of sugar mills and refineries, industrial distilleries, large breweries, large mills, factories producing artificial fat, large chocolate factories. Subject to renumeration under conditions of Act No. 100/1945 Coll. Nationalization obsolete
Remuneration valid and effective
Subject of many contemporary court decisions, especially in proceedings whereby descendants of former owners are attempting to prove that their ancestors fulfilled the requirements of remuneration in cases where authorities in the 1940s and 1950s did not consider the ancestors loyal to the Republic and/or subject to Nazi terror.
102/1945 Decree of the President concerning the nationalization of banks
Dekret prezidenta o znárodnění akciových bank
Nationalization Nationalization of shares of the banks, subject to remuneration under similar conditions to those in Act. No. 100/1945 Coll. Obsolete
103/1945 Decree of the President concerning the nationalization of private insurers
Dekret prezidenta o znárodnění soukromých pojišťoven
Nationalization Obsolete
104/1945 Decree of the President concerning the plant and factory councils
Dekret prezidenta o závodních a podnikových radách
Administration Basis for establishment of de facto unions at factories. Abolished
(Act No. 37/1959 Coll.)
105/1945 Decree of the President concerning the cleansing commissions for reevaluation of actions of public employees
Dekret prezidenta o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
Redress for war and occupation
Administration
Retribution
Punishment (ranging from rebuke to sacking from job) for registering German or Hungarian ethnicity, political cooperation with Germans or Hungarians (especially in Germanic societies), propagation or approval of fascism or antisemitism, etc. Obsolete Subject of many contemporary court decisions, especially in proceedings whereby descendants of former owners are attempting to prove that their ancestors fulfilled the requirements for remuneration in cases where authorities in the 1940s and 1950s did not consider the ancestors loyal to the Republic and/or subject to Nazi terror.
106/1945 Decree of the President concerning the wages of the interim National Assembly
Dekret prezidenta o platech členů Prozatímního Národního shromáždění
Administration Abolished
(Act No. 62/1954 Coll.)
107/1945 Decree of the President concerning the interim adjustment of fee equivalent in the Bohemian and Moravian-Silesian lands
Dekret prezidenta o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské
Administration Real estate tax Abolished
(Act No. 159/1949 Coll.)
108/1945 Decree of the President concerning the confiscation of enemy property and on the Fund for National Restoration
Dekret prezidenta o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
Retribution
Redress for war and occupation
Nationalization of remaining property of:
 • Germany/Hungary, or companies incorporated in Germany/Hungary
 • physical persons having German or Hungarian ethnicity, unless they prove that they remained loyal to the Czechoslovak Republic and that they had not committed offences against the Czech or Slovak nation and that they had either taken part in the liberation of Czechoslovakia or were subject to Nazi or fascist terror
 • traitors

Establishment of the Fund for National Restoration.

Nationalization obsolete
Fund abolished
Subject of many contemporary court decisions, especially in proceedings whereby descendants of former owners are attempting to prove that their ancestors fulfilled the requirements for remuneration in cases where authorities in the 1940s and 1950s did not consider the ancestors loyal to the Republic and/or subject to Nazi terror.
109/1945 Decree of the President concerning the management of production
Dekret prezidenta o řízení výroby
Administration Minister of Industry may issue Directives in order to safeguard functioning of enterprises and provisioning of population. Abolished
(Act No. 36/1966 Coll.)
110/1945 Decree of the President concerning the organization of peoples' and art production
Dekret prezidenta o organisaci lidové a umělecké výroby
Nationalization Abolished
(Act No. 56/1957 Coll.)
112/1945 Decree of the President concerning the administration of remand prisons and criminal institutions
Dekret prezidenta o správě soudních věznic a trestních ústavů
Administration Abolished
(Act No. 319/1948 Coll.)
113/1945 Decree of the President concerning the adjustment, management and control of foreign trade
Dekret prezidenta o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
Administration Abolished
(Act No. 31/1964 Coll.)
114/1945 Decree of the President concerning the establishment of new directorates of posts and on adjustment of districts of post directorates in the lands of Bohemia and Moravia-Silesia
Dekret prezidenta o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské
Administration Abolished
(Act No. 31/1964 Coll.)
115/1945 Decree of the President concerning the management of coal and firewood
Dekret prezidenta o hospodaření uhlím a palivovým dřívím
Administration Establishment of central authority for management of coal and firewood. Obsolete
116/1945 Decree of the President concerning the amendment of act of 25 July 1926 No. 122/1928 Coll, on adjustment of wages of priests of churches and religious societies officially recognized by the state
Dekret prezidenta o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vlád. nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
Administration Obsolete
117/1945 Decree of the President concerning the adjustment of provisions regulating the declaration of death
Dekret prezidenta, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
Administration Abolished
(Act No. 142/1950 Coll.)
118/1945 Decree of the President concerning measures regarding nutrition management
Dekret prezidenta o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
Administration Minister of Nutrition may manage purchase, processing and use of goods in order to secure nutrition of population. Abolished
(Act No. 36/1966 Coll.)
119/1945 Decree of the President concerning interim adjustment of military criminal code
Dekret prezidenta o přechodné úpravě vojenského trestního řádu
Administration Abolished
(Act No. 226/1947 Coll.)
120/1945 Decree of the President concerning interim adjustment of military field trials
Dekret prezidenta o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení
Administration Abolished
(Act No. 226/1947 Coll.)
121/1945 Decree of the President concerning the territorial organization of administration performed by national committees
Dekret prezidenta o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
Redress for war and occupation Reestablishment of regional and municipal self-government as it existed prior to the occupation. Abolished
(Act No. 36/1960 Coll.)
122/1945 Decree of the President concerning the abolition of the German University in Prague
Dekret prezidenta o zrušení německé university v Praze
Retribution Abolition of the German University in Prague, which had ceased functioning on 5 May 1945 due to the Prague uprising. Obsolete Retroactively effective as of 17 November 1939, which means that academic degrees gained there after that date weren't recognized in Czechoslovakia.
123/1945 Decree of the President concerning the abolition of German Institutes of Technology in Prague and Brno
Dekret prezidenta o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
Retribution Obsolete Retroactively effective as of 17 November 1939, which means that academic degrees gained there after that date weren't recognized in Czechoslovakia.
124/1945 Decree of the President concerning some measures on the issue of public registers
Dekret prezidenta o některých opatřeních ve věcech knihovních
Redress for war and occupation Where Germany, Hungary, or German or Hungarian corporations had obtained ownership by inscribing into the public registry anything that had previously belonged to Czechoslovakia, Czech lands or corporations owned or administered by them, the original inscription was to be reinstated. Obsolete
125/1945 Decree of the President concerning the establishment of the Conscription Union
Dekret prezidenta o zřízení Svazu brannosti
Administration Conscription Union provides training of conscripts. Abolished
(Act No. 138/1949 Coll.)
126/1945 Decree of the President concerning the special forced work units
Dekret prezidenta o zvláštních nucených pracovních oddílech
Administration Establishment of work units at prisons. Convicts' remuneration shall be forfeited by the state. Abolished
(Act No. 87/1950 Coll.)
127/1945 Decree of the President concerning the establishment of Academy of Performing Arts in Prague
Dekret prezidenta o zřízení vysoké školy "Akademie musických umění v Praze"
Administration Establishment of Academy of Performing Arts in Prague. Valid and effective
128/1945 Decree of the President concerning the interim territorial organization of some financial offices and on other associated changes
Dekret prezidenta o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
Redress for war and occupation Restoration of Financial Offices (tax revenue offices) as they had been prior to the occupation. Obsolete
129/1945 Decree of the President concerning the establishment of the Czech Philharmonic Orchestra
Dekret prezidenta o státním orchestru Česká filharmonie
Administration Establishment of the Czech Philharmonic Orchestra. Valid and effective
130/1945 Decree of the President concerning the public enlightenment care
Dekret prezidenta o státní péči osvětové
Administration Abolished
(Act No. 52/1959 Coll.)
131/1945 Decree of the President concerning the building of the Academy House - Memorial to the 17th November
Dekret prezidenta o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu
Redress for war and occupation Obsolete Building at Spálená 12, today the Municipal Polyclinic of Prague.
132/1945 Decree of the President concerning the education of teachers
Dekret prezidenta o vzdělání učitelstva
Administration Compulsory University education of schoolteachers. Abolished
(Act No. 36/1966 Coll.)
133/1945 Decree of the President concerning the establishment of the Scientific Pedagogical Institute of Jan Amos Komenský
Dekret prezidenta, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
Nationalization Obsolete Today the National Institute for Education.
135/1945 Decree of the President concerning establishment of branch of Medical Faculty of Charles University in Plzeň
Dekret prezidenta o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni
Administration Obsolete Today a faculty of Charles University in its own right.
137/1945 Constitutional Decree of the President concerning the remand of persons who were considered unreliable during the time of revolution
Ústavní dekret prezidenta o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
Redress for war and occupation
Retribution
Retroactive legalization of remand of suspicious persons during the anti-nazi revolution (remand would otherwise require court order, and extrajudicial remand could lead to criminal responsibility of the persons responsible and the right of compensation for those remanded). Abolished
(Act No. 87/1950 Coll.)
138/1945 Decree of the President concerning the punishment of some offenses against the national honor
Dekret prezidenta o trestání některých provinění proti národní cti
Redress for war and occupation
Retribution
Administration
Administrative punishment for "improper behavior offending the national feelings of Czech or Slovak people leading to public indignation" in the time from 21 May 1938 to the end of 1946 (up to one year imprisonment, fine). Abolished
(Act No. 34/1948 Coll.)
See also Act No. 105/1945 Coll., higher, punishing the same offences of public employees.
139/1945 Decree of the President concerning the interim adjustment of legal relations of the Czechoslovak National Bank
Dekret prezidenta o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé
Redress for war and occupation Introduces, inter alia, interim administration of the National Bank. Abolished
(Act No. 38/1948 Coll.)
140/1945 Decree of the President concerning the establishment of the College of Political and Social Arts in Prague
Dekret prezidenta o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
Administration Obsolete
143/1945 Decree of the President concerning the limitation of the right of prosecution in criminal proceedings
Dekret prezidenta o omezení žalobního práva v trestním řízení
Retribution Persons whose property was nationalized under Act No. 108/1945 Coll., and whose honor was harmed may not initiate criminal proceedings against the offender under the respective statute themselves but may only request the State Attorney to do so. Abolished The Decree itself set its validity only until 31 December 1946

Loss of citizenship and confiscation of property[edit]

Legal basis for expulsions[edit]

Women and children walking away from boxcars
Germans being deported from the Sudetenland after World War II

The Beneš decrees are associated with the 1945-47 deportation of about 3 million ethnic Germans and Hungarians from Czechoslovakia.[citation needed] The deportation, based on Article 12 of the Potsdam Agreement, was the outcome of negotiations between the Allied Control Council and the Czechoslovak government.[1] The expulsion is considered ethnic cleansing (a term in widespread use since the early 1990s)[3][4] by a number of historians and legal scholars.[4][5][6][7][8] The relevant decrees omit any reference to the deportation.[9]

Of the allies, the Soviet Union urged the United Kingdom and the U.S. to agree to the transfer of ethnic Germans and German-speaking Poles, Czechs, Hungarians, Yugoslavs and Romanians into their zones of occupation. France, which was not a party to the Potsdam Agreement, did not accept exiles in its zone of occupation after July 1945. Most ethnic-German Czechoslovak citizens had supported the Nazis through the Sudeten German Party (led by Konrad Henlein) and the 1938 German annexation of the Sudetenland.[10] Most ethnic Germans failed to follow the mobilization order when Czechoslovakia was threatened with war by Hitler in 1938, crippling the army's defensive capabilities.

Decree subjects[edit]

Nazi Party logo, with black swastika surrounded by white lettering on red ring
The Nazi party was among the entities targeted by Decree 108 (confiscation of enemy property)

In general, the decrees dealt with loss of citizenship and confiscation of the property of:

Art 1(1): Germany and Hungary, or companies incorporated in Germany or Hungary and selected entities (e.g. NSDAP)
Art 1(2): Those who applied for German or Hungarian citizenship during the occupation and specified German or Hungarian ethnicity in the 1929 census
Art 1(3): Those who acted against the sovereignty, independence, integrity, democratic and republican organization, safety and defense of the Czechoslovak Republic, incited such acts or intentionally supported the German or Hungarian occupiers (Polish occupiers were omitted)

The defining character in definition of the entities affected was their hostility to the Czechoslovak Republic and to the Czech and Slovak nations. The hostility presumption was irrebuttable in case of entities in the Art.1(1), while it is rebuttable under Art.1(2) in case of physical persons of German or Hungarian ethnicity, i.e. that they were exempted under Decrees 33 (loss of citizenship), 100 (nationalization of large enterprises without renumeration) and 108 (expropriation) where they proved that they remained loyal to the Czechoslovak Republic, they didn't commit an offense against the Czech and Slovak nation, and that they had either actively participated in liberation of Czechoslovakia or were subjected to Nazi or fascist terror. At the same time, Art 1(3) covered any persons notwithstanding ethnicity, including Czechs and Slovaks.

Some 250,000 Germans, some anti-fascists exempted under the Decrees and others considered crucial to industry, remained in Czechoslovakia. Many ethnic German anti-fascists emigrated under an agreement drawn up by Alois Ullmann.

Some of those affected held land settled by their ancestors since their invitation by the Bohemian king Otokar II during the 13th century or the Hungarian conquest of the Carpathian Basin at the turn of the ninth and tenth centuries.[citation needed]

Regaining Czechoslovak citizenship[edit]

Hungarians forcibly relocated from Gúta (Kolárovo) unpacking their belongings from train in Mladá Boleslav, Czechoslovakia, February, 1947

Loss of Czechoslovak citizenship was addressed in Decree 33 (see description above). Under article three of the decree, those who lost their citizenship could request its restoration within six months of the decree's promulgation and requests would be assessed by the Interior Ministry.

On April 13, 1948 the Czechoslovak government issued Regulation 76/1948 Coll., lengthening the window for requesting reinstatement of Czechoslovak citizenship under Decree 33 to three years. Under this regulation, the Interior Ministry was bound to restore an applicant's citizenship unless it could determine that they had breached the "duties of a Czechoslovak citizen"; the applicant may have been requested also to prove "adequate" knowledge of Czech or Slovak language.[11]

On 25 October Act 245/1948 Coll. was adopted, in which ethnic Hungarians who were Czechoslovak citizens on 1 November 1938 and lived in Czechoslovakia at the time of the act's promulgation could regain Czechoslovak citizenship if they pledged allegiance to the Republic within 90 days. Taking the oath would, according to the German laws valid at the time, automatically lead to loss of German citizenship.[12]

On 13 July 1949, Act 194/1949 Coll. was adopted. Under article three of the act, the Interior Ministry could bestow citizenship on applicants who had not committed an offense against Czechoslovakia or the people's democracy, had lived in the country for at least five years, and who would lose their other citizenship by receiving the Czechoslovak one.

On 24 April 1953, Act 34/1953 Coll. was adopted. Under this act, ethnic Germans who lost Czechoslovak citizenship under Decree 33 and were living in Czechoslovakia on the day of the act's promulgation automatically regained their citizenship. This also applied to spouses and children living in Czechoslovakia with no other citizenship.

For comparison, any person may currently be granted Czech citizenship if they:[13]

 • Have been granted long-term residence and have been living in the country for at least five years, and
 • Have not been found guilty of a criminal offense in the past five years, and
 • Demonstrate knowledge of the Czech language, and
 • Fulfill the legal requirements of the Czech Republic, such as paying taxes and obtaining health insurance

Restitution of property[edit]

After the Velvet Revolution Act 243/1992 Coll. was adopted, arranging restitution of real estate taken by the decrees or lost during the occupation. The act applied to:

 • Citizens of the Czech Republic (or their descendants) who:
  • Lost their property after the communist coup of 25 February 1948 (loss of title to the property was entered into the land registry after this date) on the basis of decrees 12 (confiscation of agricultural property) or 108 (general confiscation), and
  • Regained Czechoslovak citizenship under Decree 33 or Acts 245/1948, 194/1949 or 34/1953 Coll. and had not lost their citizenship by 1 January 1990, and
  • Had not committed an offense against Czechoslovakia.
  • Claims could be made until 31 December 1992 by those living in the Czech Republic and until 15 July 1996 by those living abroad.
 • Citizens of the Czech Republic (or their descendants) who lost their property during the occupation, were entitled to its restitution under decrees 5 and 128 and had not been compensated (e.g. Jews); claims could be made until 30 June 2001.

Current status[edit]

United Nations[edit]

International Covenant on Civil and Political Rights[edit]

In 2010 the United Nations Human Rights Committee, under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, reviewed a communication submitted by Josef Bergauer et al. The committee held that the covenant became effective in 1975 and its protocol in 1991. Since the covenant could not be applied retroactively, the committee held that the communication was inadmissible.[14]

Restitution legislation[edit]

After the Velvet Revolution Czechoslovakia also adopted Act 87/1991 Coll., providing restitution or compensation to victims of confiscation for political reasons during the Communist regime (25 February 1948 – 1 January 1990). The law also provided for restitution or compensation to victims of racial persecution during World War II who are entitled by Decree 5/1945.

In 2002 the UN Human Rights Committee stated its views in Brokova v. The Czech Republic, in which the applicant was refused restitution of property nationalized under Decree 100 (nationalization of large enterprises). Brokova was excluded from restitution, although the Czech nationalization in 1946–47 could only be implemented because the author's property had been confiscated during the German occupation. In the committee's view, this was discriminatory treatment of the plaintiff compared to those whose property was confiscated by Nazi authorities and not nationalized immediately after the war (and who, therefore, could benefit from the laws of 1991 and 1994). The committee found that Brokova was denied her right to equal protection under the law, in violation of article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights.[15]

European Court of Human Rights[edit]

In 2005, the European Court of Human Rights refused the application of Josef Bergauer and 89 others against the Czech Republic. According to the applicants, "after the Second World War, they were expelled from their homeland in genocidal circumstances", their property was confiscated by Czechoslovak authorities, the Czech Republic failed to suspend the Beneš Decrees and had not compensated them. The court held that the expropriation took place long before the implementation of the European Convention on Human Rights with respect to the Czech Republic. Since Article 1 of Protocol 1 does not guarantee the right to acquire property, although the Beneš Decrees remained part of Czech law the applicants had no claim under the convention against the Czech Republic to recover the confiscated property. According to the court, "it should be further noted that the case-law of the Czech courts made the restitution of property available even to persons expropriated contrary to the Presidential Decrees, thus providing for the reparation of acts which contravened the law then in force. The Czech judiciary thus provides protection extending beyond the standards of the Convention."[16]

Czech Republic[edit]

Review by the Czech Constitutional Court[edit]

Validity of the decrees[edit]

The validity of the Beneš decrees was first reviewed at the plenary session of the Czech Constitutional Court in its decisions of 8 March 1995, published as Decisions No. 5/1995 Coll. and 14/1995 Coll. The court addressed the following issues concerning the decrees' validity:

 • Conformity of the decree process with the Czechoslovak law and the 1920 Constitution:

The Constitutional Court is of the opinion that the Interim Czechoslovak Government, as established in the United Kingdom, must be viewed as an internationally accepted legitimate constitutional body of the Czechoslovak country, whose territory was occupied by the German army. The enemy compromised the possibility of performance of the sovereign Czechoslovak powers, as enshrined in the Czechoslovak constitution and the Czechoslovak legal order. Therefore all the normative acts of the Interim Czechoslovak Government, including the Decree No. 108/1945 Coll. - also as a consequence of their ratihabition by the Interim National Assembly - are the manifestation of the legal Czechoslovak (Czech) legislature and constitute the culmination of efforts of the Czechoslovak nation to restore the Constitutional and legal order of the Republic.

— Constitutional Court of the Czech Republic, Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.[17]
 • Beneš' right to issue the decrees, despite the existence of a formal protectorate government and German occupation:

The Czechoslovak legal order was based on the Act No. 11/1918 Coll. of 28 November 1918, on the Establishment of the Independent Czechoslovak State. This basis of the Czechoslovak law could not be in any way challenged by the German occupation, not only because the Articles 42 through 56 of the Convention respecting the Laws and Customs of War on Land clearly demarcated the borders within which the occupant could have exercised the state powers within the territory of the occupied state, but especially because the German Empire, being a totalitarian state led by the Rosenberg's principle: Recht ist, was dem Volke nützt ("Whatever serves the German nation is the law"), was performing the state power and enacting legal order essentially notwithstanding its material value. (...) In the contradiction to this, the Constitutional requirement of the democratic character of the Czechoslovak state as defined in the 1920 Constitution may be a concept of political science (and only hardly defined in legal terms), however, that does not mean that it is metajuridical and that it is not legally binding. To the contrary, being the basic characteristic of the constitutional order, it has the effect that the constitutional principle of democratic legitimacy of the state order took precedence over the requirement of formal legal legitimacy in the 1920 Constitution.

— Constitutional Court of the Czech Republic, Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.[18]
 • Decrees appropriate for the time of their issuance, in accordance with international consensus:

The general belief, as it was formed during the second world war and shortly afterwards, included the conviction regarding the necessity of recourse of the Nazi regime and restoration, or at least redress, of damages perpetrated by this regime and by the war. Taking this into consideration, the Decree No. 108/1945 Coll. does not contradict the "legal principles of civilized societies in Europe held valid in this century", but it is a legal act appropriate to its time, supported by the international consensus.

— Constitutional Court of the Czech Republic, Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.[19]
 • Decrees using the principle of responsibility, rather than guilt:

It must be stressed, that even as regards persons of German nationality, there was no presumption of "guilt", but a presumption of "responsibility". The category of "responsibility" aims clearly beyond the boundaries of "guilt" and therefore it has much larger, value-wise, social, historical as well as legal extent. (...) Here the question must be raised, whether only the figureheads of the Nazi regime or also those who had profited, fulfilled their orders and did not resist them, are responsible for the gas chambers, concentration camps, mass exterminations, humiliation and de-humanization of millions. (...) Together with the other European states and their governments, unable and unwilling to counter Nazi expansion from the very start, also the German nation is in the first line responsible for the inception and development of Nazism, although there were many Germans who had actively and bravely apposed it.

— Constitutional Court of the Czech Republic, Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.[20]
 • Decrees targeting those hostile to the republic, not an ethnic group in general:

The defining character in definition of the entities whose property was to be confiscated was their hostility to the Czechoslovak Republic and to the Czech and Slovak nations. The hostility presumption is irrebuttable in case of entities in the Art.1(1), i.e. Germany, Hungary, German Nazi Party (...), while it is rebuttable under Art.1(2) in case of physical persons of German or Hungarian ethnicity, i.e. that their property is not subject to confiscation where they prove that they remained loyal to the Czechoslovak Republic, they never committed an offense against the Czech and Slovak nation, and that they had either actively participated in its liberation or were subjected to Nazist or fascist terror. At the same time, according to Art.1(3) the property of physical and legal persons who acted against the sovereignty, independence, democratic and republican legal order, safety and defense of the Czechoslovak Republic (...), notwithstanding ethnicity, was also subject to confiscation.

— Constitutional Court of the Czech Republic, Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.[21]

After the Nazi occupation ended, the rights of the former citizens of Czechoslovakia had to be curtailed not because they had different opinions, but because these opinions were in the general context alien to the very essence of democracy and its order of values and because their consequence was a support to a war of aggression. In the case at hand, this curtailment was valid for all cases fulfilling the given premise, i.e. hostile stance to the Czechoslovak Republic and to its democratic state order, notwithstanding ethnicity.

— Constitutional Court of the Czech Republic, Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.[22]

In Decision 14/1995 Coll. the court held that the decree at issue was legitimate. It found that since the decree has fulfilled its purpose and has not produced legal effects for more than four decades, it may not be reviewed by the court for its adherence to the 1992 Czech constitution. In the court's view, such a review would lack legal purpose and cast doubt on the principle of legal certainty (an essential principle of democracies adhering to the rule of law).[23]

Confiscation formalities[edit]

Although under Decrees 12 and 108 confiscations were automatic on the basis of the decrees themselves,[24] Decree 100 (nationalization of large enterprises) required a formal decision by the Minister of Industry. According to the Constitutional Court, if a Decree 100 nationalization decision was made by someone other than the minister the nationalization was invalid and subject to legal challenge.[25]

Abuses[edit]

While hearing appeals of court decisions dealing with Decree 12 confiscations, the Constitutional Court held that courts must decide whether a confiscation decision was motivated by persecution and a decree used as a pretext. This applied to cases of those who remained in the Sudetenland after the Munich Agreement (gaining German citizenship while remaining loyal to Czechoslovakia)[24] and those convicted as traitors whose convictions were later overturned (with their property confiscated in the meantime).[26]

Slovakia[edit]

Legal status[edit]

Slovakia, as a legal successor of Czechoslovakia, adopted its legal order by Article 152 of the Slovak constitution. This includes the Beneš decrees and Czechoslovak Constitutional Act 23/1991 (the Charter of Fundamental Human Rights and Freedoms). This act made all acts or regulations not compliant with the charter inoperable. Although the Beneš decrees are a valid historical part of Slovak law, they can no longer create legal relationships and have been ineffective since December 31, 1991.

On September 20, 2007, the Slovak parliament adopted a resolution concerning the untouchability of postwar documents relating to conditions in Slovakia after World War II. The resolution was originally proposed by the ultra-nationalist[27][28][29] Slovak National Party in response to the activities of Hungarian members of parliament and organizations in Hungary.[30] The Beneš decrees were a significant talking point of the Hungarian extremist groups Magyar Gárda and Nemzeti Őrsereg, which became active in August 2007. The approved text differed from the proposal in several important respects. The resolution commemorated the victims of World War II, refused the principle of collective guilt, expressed a desire to stop the reopening of topics related to World War II in the context of European integration and declared a wish to build good relationships with Slovakia's neighbors. It also rejected all attempts at revision and questioning of laws, decrees, agreements or other postwar decisions of Slovak and Czechoslovak bodies which could lead to changes in the postwar order, declaring that postwar decisions are not the basis of current discrimination and cannot establish legal relationships.[31] The resolution was adopted by an absolute parliamentary majority and approved by the coalition government and opposition parties, except for the Party of the Hungarian Coalition.[32] It prompted a strong negative reaction in Hungary, and Hungarian President László Sólyom said that it would strain Hungarian-Slovak relations.[33]

Differences from the Czech Republic[edit]

Politicians and journalists have frequently ignored differences in conditions between Slovakia and the Czech Republic during the postwar era.[34] In Slovakia, some measures incorrectly called "Beneš decrees" were not presidential decrees but ordinances by the Slovak National Council (SNR). The confiscation of the agricultural property of Germans, Hungarians, traitors and enemies of the Slovak nation was not enforced by the Beneš decrees, but by the Ordinance of the SNR 104/1945; punishment of fascist criminals, occupiers, traitors and collaborators was based on the Ordinance of the SNR 33/1945. The Beneš decrees and SNR ordinances sometimes contained different solutions.

The list of decrees which have never been valid in Slovakia contains several with a significant impact on German and Hungarian minorities in the Czech lands:[35]

Act number Name
5/1945 Presidential decree concerning the invalidity of some transactions involving property rights from the time of loss of freedom and concerning the nationalization of property of Germans, Hungarians, traitors, collaborators and certain organizations and associations
12/1945 Presidential decree concerning the confiscation and expedited allotment of agricultural property of Germans, Hungarians, traitors and enemies of the Czech and Slovak nations
16/1945 Presidential decree concerning the punishment of Nazi criminals, traitors and their helpers and extraordinary people's courts
28/1945 Presidential decree concerning the settlement of Czech, Slovak or other Slavic farmers on the agricultural land of Germans, Hungarians and other enemies of the state
71/1945 Presidential decree concerning the work duty of persons who have lost Czechoslovak citizenship

Apologies for postwar persecution[edit]

In 1990 the speakers of the Slovak and Hungarian parliaments, František Mikloško and György Szabad, agreed on the reassessment of their common relationship by a commission of Slovak and Hungarian historians. Although the initiative was hoped to lead to a common memorandum about the limitation of mutual injustices, it did not have the expected result.[36] On February 12, 1991 the Slovak National Council formally apologized for postwar persecution of innocent Germans, rejecting the principle of collective guilt.[37] In 2003, speaker of the Slovak parliament Pavol Hrušovský said that Slovakia was ready to apologize for postwar injustices if Hungary would do likewise. Although Hungarian National Assembly Speaker Katalin Szili approved his initiative, further steps were not taken.[38] In 2005 Mikloško apologized for injustices on his own,[39] and similar unofficial apologies were made by representatives of both sides.[citation needed]

Contemporary political effects[edit]

Man speaking at a podium
Bernd Posselt, leader of the Sudetendeutsche Landsmannschaft, advocates the revocation of the Beneš decrees.

According to Radio Prague, since the decrees which dealt with the status and property of Germans, Hungarians and traitors have not been repealed they still affect political relations between the Czech Republic and Slovakia and Austria, Germany and Hungary.[40] Expellees in the Sudetendeutsche Landsmannschaft (part of the Federation of Expellees) and associated political groups call for the abolition of the Beneš decrees based on the principle of collective guilt.

On 28 December 1989 future Czechoslovak president Václav Havel, at that time a candidate, suggested that former inhabitants of the Sudetenland might apply for Czech nationality to reclaim their lost property. The governments of Germany and the Czech Republic signed a declaration of mutual apology for wartime misdeeds in 1997.

During the early 2000s, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, Austrian Chancellor Wolfgang Schüssel and Bavarian Premier Edmund Stoiber demanded that the Beneš decrees be repealed as a precondition for both countries' entrance to the European Union. Hungarian Prime Minister Péter Medgyessy eventually decided not to press the issue.[41]

In 2003 Liechtenstein, supported by Norway and Iceland, blocked an agreement about extending the European Economic Area because of the Beneš decrees and property disputes with the Czech Republic and (to a lesser extent) Slovakia. However, since the two countries were expected to become members of the European Union the issue was moot. Liechtenstein did not recognize Slovakia until 9 December 2009.[42]

Czech President Miloš Zeman said that the Czechs would not consider repealing the decrees because of an underlying fear that doing so would open the door to demands for restitution. According to Time, former Czech foreign minister Jan Kavan said: "Why should we single out the Beneš Decrees? ... They belong to the past and should stay in the past. Many current members of the E.U. had similar laws."[43] In 2009 eurosceptic Czech president Václav Klaus demanded an opt-out of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, feeling that the charter would render the Beneš decrees illegal.[44] In January 2013 conservative Czech presidential candidate Karel Schwarzenberg said, "What we committed in 1945 would today be considered a grave violation of human rights, and the Czechoslovak government, along with President Beneš, would have found themselves in The Hague."[45]

References[edit]

 1. ^ a b c d e f g h i j Zimek, Josef (1996), Ústavní vývoj českého státu (1 ed.), Brno: Masarykova Univerzita, pp. 62–105
 2. ^ Those who elected German or Hungarian ethnicity and those who became members of German or Hungarian national associations or political parties were considered Germans and Hungarians.
 3. ^ Preece, Jennifer Jackson (1998). "Ethnic Cleansing as an Instrument of Nation-State Creation: Changing State Practices and Evolving Legal Norms". Human Rights Quarterly. 20: 817–842. doi:10.1353/hrq.1998.0039.
 4. ^ a b Thum, Gregor (2006–2007). "Ethnic Cleansing in Eastern Europe after 1945". Contemporary European History. 19 (1): 75–81. doi:10.1017/S0960777309990257.
 5. ^ Ther, Philipp; Siljak, Ana (2001). Redrawing Nations: Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944-1948. Rowman & Littlefield. pp. 201ff. ISBN 0742510948.
 6. ^ Glassheim, Eagle (2000). "National Mythologies and Ethnic Cleansing: The Expulsion of Czechoslovak Germans in 1945". Central European History. 33 (4): 463–486. doi:10.1163/156916100746428.
 7. ^ de Zayas, Alfred-Maurice (1994). A Terrible Revenge: The Ethnic Cleansing of the East European Germans. New York: St. Martin's Press, 1994, ISBN 1-4039-7308-3; second revised edition, Palgrave Macmillan, New York 2006.
 8. ^ Waters, Timothy William (2006–2007). "Remembering Sudetenland: On the Legal Construction of Ethnic Cleansing". Virginia Journal of International Law. 47 (1): 63–148.
 9. ^ Phillips, Ann L. (2000), Power and Influence After the Cold War:Germany in the East-Central Europe, Rowman & Littlefield, p. 84
 10. ^ Jakoub, Kyloušek (2005), "Sudetoněmecká strana ve volbách 1935 – pochopení menšinového postavení Sudetských Němců v rámci stranického spektra meziválečného Československa [Sudeten German party in 1935 election - understanding of minority position of Sudeten Germans within the party spectrum of the interwar Czechoslovakia]", Rexter (01)
 11. ^ Government of Czechoslovakia (1948), Regulation No. 76/1948 Coll., on the returning of the Czechoslovak citizenship to persons of German and Hungarian ethnicity (in Czech), Prague, Section 3
 12. ^ Emert, František (2001). Česká republika a dvojí občanství [The Czech Republic and dual citizenship]. C.H.Beck. p. 41. ISBN 9788074003837.
 13. ^ "Udělení státního občanství České republiky - Ministerstvo vnitra České republiky". Mvcr.cz. 2011-04-26. Retrieved 2013-11-19.
 14. ^ "University of Minnesota Human Rights Library". .umn.edu. Retrieved 2013-11-19.
 15. ^ Dagmar Brokova v. The Czech Republic, Communication No. 774/1997 University of Minnesota Human Rights Library
 16. ^ "HUDOC Search Page". Hudoc.echr.coe.int. Retrieved 2013-11-19.
 17. ^ Všechny tyto úvahy a skutečnosti vedly proto Ústavní soud k závěru, že na Prozatímní státní zřízení Československé republiky, ustavené ve Velké Británii, je nutno nahlížet jako na mezinárodně uznávaný legitimní ústavní orgán československého státu, na jehož území okupovaném říšskou brannou mocí byl nepřítelem znemožněn výkon svrchované státní moci československé, pramenící z ústavní listiny ČSR, uvozené ústavním zákonem č. 121/1920 Sb., jakož i z celého právního řádu československého. V důsledku toho všechny normativní akty prozatímního státního zřízení ČSR, tedy i dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. - také v důsledku jejich ratihabice Prozatímním Národním shromážděním (ústavní zákon ze dne 28. 3. 1946 č. 57/1946 Sb.) - jsou výrazem legální československé (české) zákonodárné moci a bylo jimi dovršeno úsilí národů Československa za obnovu ústavního a právního řádu republiky. Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.
 18. ^ Prvou ze základních otázek v projednávané věci je otázka, zda napadený dekret, totiž dekret prezidenta republiky ze dne 25. 10. 1945 č. 108/1945 Sb. byl vydán v mezích legitimně stanovených kompetencí či naopak, jak tvrdí navrhovatel, stalo se tak v rozporu se základními zásadami právního státu, neboť k jeho vydání došlo orgánem moci výkonné v rozporu s tehdy platným ústavním právem. V této souvislosti je třeba konstatovat, že základem, na němž spočíval právní řád Československé republiky, byl zákon ze dne 28. 10. 1918 č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. Tento základ československého práva nemohl být v žádném směru zpochybněn německou okupací, nejen z toho důvodu, že předpisy článků 42 až 56 Řádu zákonů a obyčejů pozemní války představující přílohu IV. Haagské úmluvy ze dne 18. 10. 1907 vymezily přesné hranice, v nichž okupant mohl uplatňovat státní moc na území obsazeného státu, ale především proto, že Německá říše jako totalitní stát, řídící se principem vyjádřeným Rosenbergovou větou - Právem je to, co slouží německé cti - vykonávala státní moc a vytvářela právní řád v zásadě již stranou jejich materiálně hodnotové báze. Tuto skutečnost snad nejlépe vystihují dva říšské zákony z roku 1935, totiž zákon o ochraně německé krve a cti a zákon o říšském občanství, v nichž se klade eminentní důraz na čistotu německé krve, jako předpokladu další existence německého lidu, a v nichž se jako říšský občan definuje pouze státní příslušník z německé nebo příbuzné krve, který dokazuje svým chováním, že je ochoten a schopen věrně sloužit německému národu a říši. Naproti tomu ústavní požadavek demokratické povahy československého státu v ústavní listině z roku 1920 formuluje sice pojem politicko-vědní povahy (jenž je juristicky obtížně definovatelný), což však neznamená, že je metajuristický a že nemá právní závaznost. Naopak, jako základní charakteristický rys ústavního zřízení znamená ve svých důsledcích, že nad a před požadavek formálně-právní legitimity byl v ústavní listině Československé republiky z roku 1920 postaven ústavní princip demokratické legitimity státního zřízení. Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.
 19. ^ V hodnotovém nazírání, jak se vytvářelo během druhé světové války a krátce po ní, bylo naopak obsaženo přesvědčení o nezbytnosti postihu nacistického režimu a náhrady, či alespoň zmírnění škod způsobených tímto režimem a válečnými událostmi. Ani v tomto směru tedy dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. neodporuje "právním zásadám civilizovaných společností Evropy platným v tomto století", ale je právním aktem své doby opírajícím se i o mezinárodní konsens. Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.
 20. ^ Právě na tomto místě je třeba si položit otázku: v jaké míře a v jakém smyslu odpovídají za plynové komory, koncentrační tábory, masové vyhlazování, ponižování, ubíjení a odlidštění milionů jen představitelé nacistického hnutí, nebo jsou za tyto jevy spoluodpovědni i všichni ti, kteří z těchto hnutí mlčky profitovali, plnili jeho příkazy a nekladli jim odpor. Černobílé schéma výlučné odpovědnosti představitelů nacismu a nedostatku odpovědnosti všech ostatních sotva existuje. Tak jako na vzniku a vývoji nacismu se podílely i další evropské státy a jejich vlády, neschopné a neochotné čelit již od počátku nacistické expanzi, odpovídá za něj v prvé řadě sám německý národ, byť i v jeho řadách se našlo nemálo těch, kteří aktivně a statečně proti němu vystoupili. Mezi odpovědností "zbytku světa" a odpovědností německého národa, mezi mlčením a pasivitou jedněch a mlčením a spíše aktivitou druhých zdá se však přece jen existovat podstatný rozdíl, jenž hraje významnou roli i v otázce důkazního břemene. Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.
 21. ^ Určujícím hlediskem při vymezení subjektů konfiskovaného majetku je jejich nepřátelství k Československé republice nebo českému a slovenskému národu, fakt, jenž v případě subjektů uvedených v ustanovení § 1 odst. 1 č. 1 dekretu - tj. Německé říše, Království maďarského, osob veřejného práva podle německého nebo maďarského práva, německé strany nacistické, politických stran maďarských a jiných útvarů, organizací, podniků, zařízení, osobních sdružení, fondů a účelových jmění těchto režimů nebo s nimi souvisejících, jakož i jiných německých nebo maďarských osob právnických - má nevyvratitelnou povahu, zatímco u subjektů uvedených v ustanovení § 1 odst. 1 č. 2 dekretu, tj. osob fyzických národností německé nebo maďarské, povahu vyvratitelnou, a sice v tom směru, že majetek těchto osob se nekonfiskuje, jestliže prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem. Přitom vzhledem k ustanovení § 1 odst. 1 č. 3 dekretu se konfiskuje majetek, bez ohledu na národnost, i těch fyzických a právnických osob, které vyvíjely činnost proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly, záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem německé nebo maďarské okupanty nebo které v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) nadržovaly germanizaci nebo maďarizaci na území Československé republiky nebo se chovaly nepřátelsky k Československé republice nebo k českému nebo slovenskému národu, jakož i fyzických nebo právnických osob, které strpěly takovou činnost u osob spravujících jejich majetek (§ 1 odst. 1 č. 3 dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., ve znění zákona č. 84/1949 Sb.). Vztah nepřátelství není tedy v dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. koncipován na národnostní bázi, neboť za nepřítele zde na prvém místě platí nacistický či fašistický systém, a to, jak již uvedeno, nevyvratitelně, a také objektem ochrany je zde především demokraticko-republikánská státní forma. Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.
 22. ^ Práva někdejších občanů Československa bylo nutno po ukončení nacistické okupace omezit ne proto, že zastávali odlišné postoje, ale z toho důvodu, že tyto jejich postoje byly v celkovém kontextu nepřátelské vůči samé podstatě demokracie a jejímu hodnotovému řádu a ve svých důsledcích představovaly podporu útočné válce. Tato omezení platí v daném případě stejně pro všechny případy splňující stanovenou podmínku, totiž vztah nepřátelství k Československé republice a její demokratické státní formě, bez ohledu na národnostní příslušnost. Case No. II. ÚS 45/94, published as No. 5/1995 Coll.
 23. ^ 8 March 1995, File No. Pl. ÚS 14/1994, published as Decision No. 14/1995 Coll
 24. ^ a b Ústavní soud, I. ÚS 129/99, [87/2000 USn.]
 25. ^ Ústavní soud, IV. ÚS 259/95, [27/1996 USn.] 4. dubna 1996
 26. ^ Ústavní soud, I. ÚS 15/98, [7/1999 USn.]
 27. ^ Barany, Zoltan D. (2002). The East European gypsies: regime change, marginality, and ethnopolitics. Cambridge University Press. p. 313. ISBN 978-0-521-00910-2. Retrieved 2009-05-22.
 28. ^ New Slovak Government Embraces Ultra-Nationalists, Excludes Hungarian Coalition Party Archived 2011-01-05 at the Wayback Machine. HRF Alert: "Hungarians are the cancer of the Slovak nation, without delay we need to remove them from the body of the nation." (Új Szó, April 15, 2005)
 29. ^ "The Steven Roth Institute: Country reports. Antisemitism and racism in Slovakia". Tau.ac.il. Archived from the original on 2013-05-31. Retrieved 2010-05-30.
 30. ^ Stenographic record from 13th meeting of the National Council of the Slovak Republic in Slovak
 31. ^ Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku (20. 9. 2007) in Slovak
 32. ^ Beneš Decrees confirmed in Slovakia in Hungarian
 33. ^ Sólyom: Slovak decision unacceptable in Hungarian
 34. ^ Šutaj, Štefan (2004). "Benešove dekréty ako nástroj politickej propagandy" [Beneš decrees as a tool of political propaganda]. In Šutaj, Štefan. Dekréty prezidenta Beneša v povojnovom období (PDF) (in Slovak). Prešov: Universum. p. 92. ISBN 80-89046-21-5. Retrieved 2014-06-29.
 35. ^ Šutaj, Štefan (2004). "Benešove dekréty ako nástroj politickej propagandy" [Beneš decrees as a tool of political propaganda]. In Šutaj, Štefan. Dekréty prezidenta Beneša v povojnovom období (PDF) (in Slovak). Prešov: Universum. p. 91. ISBN 80-89046-21-5. Retrieved 2014-06-29.
 36. ^ Pástor, Zoltán (2011). Slováci a Maďari (in Slovak). Martin: Matica slovenská. p. 129. ISBN 978-80-8128-004-7.
 37. ^ Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov in Slovak
 38. ^ Šutaj, Štefan (2004). "Benešove dekréty ako nástroj politickej propagandy" [Beneš decrees as a tool of political propaganda]. In Šutaj, Štefan. Dekréty prezidenta Beneša v povojnovom období (PDF) (in Slovak). Prešov: Universum. p. 127. ISBN 80-89046-21-5. Retrieved 2014-06-29.
 39. ^ Pástor, Zoltán (2011). Slováci a Maďari (in Slovak). Martin: Matica slovenská. p. 192. ISBN 978-80-8128-004-7.
 40. ^ Meinungsseiten: Benes-Dekrete und tschechischer Irak-Einsatz by Daniel Satra, 04. 06. 2004, Radio Prague,
 41. ^ "East European Constitutional Review". .law.nyu.edu. 2002-03-04. Archived from the original on 2011-09-18. Retrieved 2010-05-30.
 42. ^ "Slovakia and Liechtenstein have established diplomatic relations". Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. December 21, 2009. Archived from the original on October 6, 2014. Retrieved October 4, 2014.
 43. ^ "Putting The Past To Rest". Time. March 11, 2002. Retrieved April 26, 2010.
 44. ^ "The American Society of International Law". Asil.org. Archived from the original on 2010-06-09. Retrieved 2010-05-30.
 45. ^ Day, Matthew (2013-01-22). "Czech election candidate questions post-war expulsion of Germans". Telegraph. Retrieved 2013-11-19.

External links[edit]