Beniowskia sphaeroidea

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Beniowskia sphaeroidea
Scientific classification
Kingdom: Fungi
Phylum: Ascomycota
Class: Ascomycetes
Subclass: Incertae sedis
Order: Incertae sedis
Family: Incertae sedis
Genus: Beniowskia
Species: B. sphaeroidea
Binomial name
Beniowskia sphaeroidea
(Kalchbr. & Cooke) E.W. Mason, (1928)
Synonyms

Aegerita penniseti Henn., (1904)
Beniowskia graminis Racib., (1900)
Beniowskia macrospora M.D. Mehrotra, (1964)
Beniowskia penniseti Wakef., (1916)
Botrytis uredinicola Peck, (1909)
Ceratium sphaeroideum Kalchbr. & Cooke, (1880)
Clathrotrichum subcarneum Pat., (1921)
Sporotrichum peribebuyense Speg., (1886)

Beniowskia sphaeroidea is an ascomycete fungus that is a plant pathogen.

External links[edit]

References[edit]