Bian Shoumin

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Mandarin Fish (杂画图 ), Bian Shoumin, Wuxi Antique Store

Bian Shoumin (Chinese: 边寿民; 1684–1752; original name Bian Weiqi [Chinese: 边维祺]), courtesy name as Yi-gong (颐公) or Jian-seng (漸僧), sobriquet as Weijian Laoren (苇间老人, or "Old man among Reeds"), is a famed Chinese painter in Qing Dynasty. A native Shanyang (now Huai'an), he was one of the "Eight Eccentrics of Yangzhou" and famous for painting wild geese, which gains a name Bianyan (边雁, or "Bian geese").


See also[edit]


References[edit]

  • 邊頤公花卉冊 (Bian Yigong Hua Hui Ce). 高弋虬藏, 高野候鉴定 (Gao Yiqiu, Gao Yehou). 上海: 中華書局, 民国24年[1935] (Shanghai: Zhonghua Shu Ju, Minguo 24 nian). OCLC Number: 52510593.
  • 邊頤公花果草蟲冊(邊壽民繪) (Bian Yigong Hua Guo Cao Chong Ce). 上海: 有正書局, 192-? (Shanghai: You Zheng Shu Ju). OCLC Number: 708687964.
  • 清邊壽民蘆雁畫冊 (Qing Bian Shoumin Lu Yan Hua Ce). 台北:漢華文化事業股份有限公司, 民國61 [1972] (Taobei: Han hua wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 61). OCLC Number: 33939849 (OCoLC) 78526603.
  • 邊壽民 (Bian Shoumin). 馬鴻增撰文 (Ma Hongzeng authored). 天津: 天津人民美術出版社, 2000 (Tianjin: Tianjin Renmin Meishu Chubanshe). OCLC Number: 44582447.


External links[edit]