Biberstein coat of arms

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Biberstein
Herb Biberstein.svg
Details
Alternative namesBibersztein, Bibersztajn, Bibersztyn, Bieberstein, Momot
Earliest mention1094
FamiliesBiałkowski, Bibestein, Bibersztein, Błoński, Boczowski, Boiszewski, Boiszowski, Borus, Gniazdowski, Górski, Hirtemberg, Jazwiecki, Jaźwiecki, Kacimierski, Kazimierski, Kazimirski, Kielnerski, Kolanowski, Maciejowicz, Mikołajowski, Mokranowski, Momot, Momoth, Nemitz, Odroclew, Odrwolff, Pierożek, Podłęski, Poręnby, Przybysławski, Radziejowski, Ridolewski, Rupnowski, Rydalski, Rydolewski, Sebieński, Seboński, Skotnicki, Starowiejski, Starowieyski, Staszkowski, Szebieński, Tarnowski, Tur, Wołowicz, Zakrzewski

Biberstein - is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in the times of the Kingdom of Poland and the Polish–Lithuanian Commonwealth.

History[edit]

Blazon[edit]

Notable bearers[edit]

Notable bearers of this coat of arms include:

Gallery[edit]

See also[edit]

Bibliography[edit]

  • Bobrowicz, Jan Nepomucen "Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych", Tom I, Lipsk 1839-1846
  • Ulanowski B. Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis, "Starodawne prawa polskiego pomniki", Kraków 1885
  • Piekosiński Franciszek "Heraldyka polska wieków średnich", Kraków 1899
  • Białkowski Leon "Ród Bibersteinów a ród Momotów godła jeleniego Rogu w wiekach XIV-XVI" Lublin 1948

External links[edit]