Bible of Kralice

From Wikipedia, the free encyclopedia
Kralice Bible
Kralice.jpg
Bible of Kralice, title page, vol. 1.
Full nameBiblj ſwatá. To geſt, Kniha w njž se wſſecka Pjſma S. Starého y Nowého Zákona obſahugj (1613 one-volume edition)
LanguageMiddle Czech
Complete Bible
published
1593
Textual basis
CopyrightPublic domain due to age

Transliteration:

Na počátku ſtwořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla neſličná a puſtá; a tma byla nad propastj; a Duch Božj wznáſſel se nad wodami. I řekl Bůh: Buď ſwětlo. I bylo ſwětlo.

Transcription:

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.

Transliteration:

Nebo tak Bůh milowal ſwět, že Syna ſwého gednorozeného dal, aby každý, kdož wěří v něho, nezahynul, ale měl žiwot wěčný.

Transcription:

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
Novy zakon.jpg
The Printing of the Bible of Kralice in Ivančice (1914), by Alphonse Mucha, The Slav Epic

The Bible of Kralice, also called the Kralice Bible (Czech: Bible kralická), was the first complete translation of the Bible from the original languages into Czech. Translated by the Unity of the Brethren and printed in Kralice nad Oslavou, the first edition had six volumes and was published between 1579 and 1593. The third edition, from 1613, is classic and till this day widely known and used Czech translation. The New Testament had been translated from the Greek by Jan Blahoslav and published in 1564.

See also[edit]

External links[edit]