List of bishops of Płock

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Bishop of Plock)
bp Aleksander z Malonne
bp Jan Lubrański
bp Jan Chojeński
bp Piotr Gamrat
bp Samuel Maciejowski
bp Piotr Myszkowski
bp Andrzej Chryzostom Załuski
bp Andrzej Stanisław Załuski
bp Michał Jerzy Poniatowski
bp Michał Nowodworski
bp Zygmunt Kamiński
bp Stanislaw Wielgus
'
Bishops of Płock
Diocesan bishops - time of service in Płock diocese
Bishop Time of service Notes
Marek 1075-1088 First historical bishop of Płock diocese[citation needed]
Stefan 1088-1099/1102
Filip 1099/1102-1107/1112
Szymon h. Gozdawa 1107/1112-1129
Aleksander of Malonne 1129-1156 Fundator of Cathedral in Płock
Werner 1156-1170/1172
Lupus h. Godzięba 1170/1172-1186
Wit z Chotela 1187-1206
Gedko Powało 1207-1223
Jan Gozdawita 1223-1227
Gunter Prus 1227-1232
Piotr I Półkozic 1227-1239
Andrzej Gryfita 1239-1244
Piotr Brevis 1245-1254
Andrzej Ciołek 1254-1260
Piotr Niedlich 1261-1270
Tomasz Tomka 1271-1294
Gedko 1294-1296
Jan Wysoki h. Prawdzic 1297-1310
Jan h. Nałęcz 1310-1317
Florian Laskary of Kościelec 1317-1333
Klemens Pierzchała 1333-1357
Bernard 1357-1363
Janisław Wroński 1363-1365
Mikołaj Sówka z Gulczewa 1365-1367
Stanisław Sówka z Gulczewa 1367-1375
Dobiesław Sówka z Gulczewa 1375-1381
Ścibor z Radzymina 1381-1390
Henryk Mazowiecki 1390-1393
Maffiolus de Lampugnano 1393-1396
Jakub z Korzkwi 1396-1425
Stanisław z Pawłowic 1425-1439
Paweł Giżycki 1439-1463
Ścibor z Gościeńczyc 1463-1471
Kazimierz III Płocki 1471-1480
Piotr z Chodkowa 1480-1497
Jan Lubrański 1498
Wincenty Przerębski 1498-1504
Erazm Ciołek 1504-1522
Rafał Leszczyński 1523-1527
Andrzej Krzycki 1527-1535
Jan Chojeński 1535-1537
Piotr Gamrat 1537-1538
Jakub Buczacki 1538-1541
Samuel Maciejowski 1541-1546
Jan Bieliński 1546
Andrzej Noskowski 1546-1567
Piotr Myszkowski 1567-1577
Piotr Dunin Wolski 1557-1590
Wojciech Baranowski 1591-1606
Marcin Szyszkowski 1606-1616
Henryk Firlej 1618-1624
Jan Kuczborski 1624 nominated, died before taking office
Hieronim Cielecki 1624-1627
Stanisław Łubieński 1627-1640
Prince Charles Ferdinand Vasa 1640-1655
Jan Gembicki 1655-1674
Bonawentura Madaliński 1674-1681
Stanisław Dąmbski 1682-1692
Andrzej Chryzostom Załuski 1692-1699
Ludwik Bartłomiej Załuski 1699-1721
Andrzej Stanisław Kostka Załuski 1723-1736
Antoni Sebastian Dembowski 1737-1752
Józef Eustachy Szembek 1753-1758
Hieronim Antoni Szeptycki 1759-1773
Michał Jerzy książę Poniatowski 1773-1784
Krzysztof Hilary Szembek 1785-1797
Onufry Kajetan Szembek 1797-1809
Tomasz Ostaszewski 1809-1817
Adam Michał Prażmowski 1817-1836
Franciszek Pawłowski 1836-1852
Wincenty Teofil Popiel 1863-1875
Kacper Borowski 1883-1885
Michał Nowodworski 1889-1896
Jerzy Józef Elizeusz hrabia Szembek 1901-1903
Apolinary Wnukowski 1904-1908
Antoni Julian Nowowiejski 1908-1941 archbishop, beatified
Stanisław Figielski 1940-1946 administrator of diocese
Tadeusz Paweł Zakrzewski 1946-1961
Jan Wosiński 1961-1964
Bogdan Marian Sikorski 1964-1988
Zygmunt Kamiński 1988-1999
Roman Marcinkowski 1999 administrator of diocese
Stanisław Wielgus 1999-2007
Roman Marcinkowski 2007 administrator of diocese
Piotr Libera from 2007
Suffragan bishops - time of service in Płock diocese
Bishop Time of service Notes
Filip 1383
Jakub 1408
Marian 1410
Piotr 1413
Marek 1427
Mikołaj 1463-1474
Jakub 1474-1490
Jakub 1490-1496
Michał z Raciąża 1496-1513
Piotr Lubart 1514-1530
Mikołaj Broliński 1532-1546
Jakub Bieliński 1546-1583
Stanisław Brzozowski 1585-1596
Jan Zamojski 1595-1604
Stanisław Starczewski 1614-1643
Wojciech Tolibowski 1643-1655
Zygmunt Czyżewski 1655-1664
Stanisław Całowański 1664-1690
Ludwik Tolibowski 1691-1698
Marcin Załuski 1696-1709
Paweł Antoni Załuski 1709-1719
Marcin Załuski 1732-1765
Kazimierz Rokitnicki 1764-1779
Michał Żurawski 1779-1782
Józef Wojciech Gadomski 1782-1791
Michał Maurycy Mdzewski 1791-1814
Konstanty Wincenty Plejewski 1832-1838
Antoni Melchior Fijałkowski 1842-1856
Aleksander Kazimierz Gintowt-Dziewałtowski 1872-1883
Henryk Piotr Dołęga Kossowski 1884-1889
Adolf Szelążek 1918-1925
Leon Wetmański 1928-1941 beatified
Piotr Dudziec 1950-1970
Jan Wosiński 1961-1991
Roman Marcinkowski since 1985
Andrzej Suski 1986-1992