bob hund (1994 album)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
bob hund
Bobhund11.jpg
Studio album by bob hund
Released 12 August 1994
Recorded Tambourine Studios, 1994
Genre Rock
Length 43:39
Label Silence Records
SRS 4723 / SRSCD 4723
Producer bob hund, Eggstone and Zqatzy
bob hund chronology
bob hund
(1993)bob hund1993
bob hund
(1994)
Omslag: Martin Kann
(1996)Omslag: Martin Kann1996

bob hund is the Swedish band bob hund's first full-length music album and second self-titled release.

Track listing[edit]

(English translation within parentheses)

  1. "Allseende ögat" – 1:40 ("The All-Seeing Eye")
  2. "Mer än så kan ingen bli" – 4:21 ("More than that, no one can be")
  3. "100 år" – 2:25 ("100 years")
  4. "15 år bakåt och 15 år framåt" – 2:55 ("15 years back and 15 years forward")
  5. "En rikedom av sandkorn" – 6:05 ("A wealth of sand-grains")
  6. "Länge, länge" – 4:08 ("A long, long time")
  7. "Ett gipsat löfte" – 3:31 ("A promise in plaster")
  8. "Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem men det gör jag, tror jag" – 9:15 ("It would be easy for me to say that I can't find my way home but I can; I think")
  9. "Den nollgradige" – 3:20 ("The one being zero degrees")
  10. "Dur och moll om vartannat" – 5:59 ("Major and minor keys alternating")

Personnel[edit]

External links[edit]