Branislav Varsik

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Branislav Varsik (5 March 1904, Myjava, Austria-Hungary – 28 May 1994, Slovakia) was a Slovak historian and archivist. His major contribution was to the research of the hussite movement on the territory of present-day Slovakia and history of the settlement.

Selected works[edit]

 • Slováci na pražskej univerzite do konca stredoveku [Slovaks at the University of Prague until the end of the Middle Ages] (1926)
 • Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody [Hussites and Reformation in Slovakia before the Synod of Žilina] (1932, habilitation work)
 • Národnostný problém trnavskej univerzity ú [The National Problem of Trnava University] (1938)
 • Národnostná hranica slovensko-maďarská v ostatných dvoch storočiach [The Slovak-Hungarian national border in the last two centuries] (1940)
 • Slovenské listy a listiny z 15. a 16. stor. [Slovak Letters and Documents of the 15th and 16th Centuries.] (1956, doktorská práca)
 • Osídlenie Košickej kotliny I.-III. [Settlement of the Košice basin I.-III.] (1964, 1973, 1977)
 • Husitské revolučné hnutie a Slovensko [Hussite Revolutionary Movement and Slovakia] (1965)
 • Zo slovenského stredoveku [From the Slovak Middle Ages] (1972)
 • Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku [About the Settlement of Western and Central Slovakia in the Middle Ages] (1984)

Awards[edit]

 • 1963 - Gold Medal of Comenius University
 • 1963 - Honour Badge of Labour
 • 1974 - Gold Honor Plaque of Slovak Academy of Sciences of Ľudovít Štúr for Contributions in Social Sciences
 • 1976 - National Award of Slovak Socialistic Republic
 • 1979 - Silver medal of Slovak Academy of Sciences
 • 2007 - in memoriam Ľudovít Štúr Order, 1st class

External links[edit]