Cổ Chiên River

From Wikipedia, the free encyclopedia
Cổ Chiên River

The Cổ Chiên River (Vietnamese: Sông Cổ Chiên) is a river of Vietnam. It flows for 82 kilometres through Bến Tre Province, Trà Vinh Province and Vĩnh Long Province.[1]

References[edit]

  1. ^ Vietnam Administrative Atlas, NXB Bản Đồ, 2004