Caleb J. Anderson

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Caleb Johan Anderson (1910–1996) was a Swedish Social Democrat and an important adviser to Prime Minister Olof Palme, especially concerning foreign policy where he was a harsh critic of the Vietnam War, and a supporter of the Cuban Revolution. Anderson also translated books by Franz Kafka to Swedish.

Literary works[edit]

  • Vår otrygga värld. (1965).
  • I denna revolutionära epok: utrikespolitiska essäer 1966-1970. (1970).
  • Den globala obalansen: om olja, supermakter och imperialism. (1974).
  • Caleb J. Anderson: Palmes okände rådgivare: en sammanställning av Caleb J. Andersons viktigaste artiklar - urval, inledning och kommentarer av Anders Ferm. (1997).