Chairing of the Bard

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Robin Llwyd ab Owain chaired in 1991

The Chairing of the Bard (Welsh: Cadeirio'r Bardd) is one of the most important events in the Welsh eisteddfod tradition. The most famous chairing ceremony takes place at the National Eisteddfod of Wales, and is always on the Friday afternoon of Eisteddfod week.[1] Winners are referred to as Y Prifardd (literally "The Chief Bard"). The custom of chairing the bard is, however, much older than the modern eisteddfod ceremony, and is known to have taken place as early as 1176.[2]

The chairing ceremony of the 1958 National Eisteddfod; the victorious poet was T. Llew Jones[3]

A new bardic chair is specially designed and made for each eisteddfod and is awarded to the winning entrant in the competition for the "awdl", poetry written in a strict metre form known as cynghanedd. It is possible for the chair to be withheld, if the standard of entries is not considered high enough by the judges. This was the case in 1889, when a chair made for a minor eisteddfod at Bagillt, in Flintshire, was not awarded. The chair in question made news in 2006, when it was returned to Wales after being acquired by a local Welsh society in Canada.[4] This happened most recently in 2013 at the Eisteddfod in Denbighshire, Gwynedd.[5]

The National Eisteddfod ceremony is presided over by the Archdruid, who reads the judges' comments before announcing the identity of the bard, using only the nom de plume that the winner has used to submit the work. Up to this point, no one knows the true identity of the bard, who is asked to stand and is then escorted to the stage. Local children perform a dance to honour the new bard.

In 1917, Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans) was awarded the Chair for his ode "Yr Arwr" ("The Hero"). On 6 September 1917, when the ceremony of Chairing of the Bard took place at the National Eisteddfod, held at Birkenhead Park, England, the adjudicators announced that the winning entry had been submitted under the pseudonym Fleur de Lys. After the trumpets had summoned the winner three times to stand forth from the audience, Archdruid Dyfed announced that he had been killed in action six weeks earlier. The winner's chair was then draped in a black sheet, and was thus delivered to the parents of Hedd Wyn. That year's eisteddfod is now referred to in the Welsh language as "Eisteddfod y Gadair Ddu" ("The Eisteddfod of the Black Chair").

The chair from that ceremony, which was made by a Belgian carpenter, Eugeen Vanfleteren (1880–1950), who had fled to Britain when Belgium was invaded and had settled in Birkenhead,[6] is on display at Yr Ysgwrn, the poet's former home.[7]

Winning the "double" of bardic chair and crown at the same eisteddfod is a feat that has only been performed a handful of times in the history of the eisteddfod. Alan Llwyd and Donald Evans have each performed the double twice.[8]

The first woman to win the Chair at the National Eisteddfod was Mererid Hopwood in 2001; she went on to win the crown at a later eisteddfod.[9]

List of winners[10][edit]

 • Year - Location - Poem - Poet
 • 1880 - Caernarfon - "Athrylith" (Y Myfyr) - W B Joseph
 • 1881 - Merthyr Tydfil - "Cariad" (Dyfed) - Evan Rees
 • 1882 - Dinbych - "Dyn" - No winner
 • 1883 - Caerdydd - "Y Llong" - No winner
 • 1884 - Liverpool - "Gwilym Hiraethog" (Dyfed) - Evan Rees
 • 1885 - Aberdâr "Y - Gwir yn Erbyn y Byd" - Watkin Hesekiah Williams
 • 1886 - Caernarfon - "Gobaith" (Tafolog) - Richard Davies
 • 1887 - London - "Y Frenhines Victoria" - Robert Arthur Williams
 • 1888 - Wrexam - "Peroriaeth" (Tudno) - Thomas Jones
 • 1889 - Aberhonddu - "Y Beibl Cymraeg" (Dyfed) - Evan Rees
 • 1890 - Bangor - "Y Llafurwr" (Tudno) - Thomas Jones
 • 1891 - Swansea - "Yr Haul" (Pedrog) - John Owen Williams
 • 1892 - Rhyl - "Y Cenhadwr" (Gurnos) - Evan Jones
 • 1893 - Pontypridd - "Pulpud Cymru" - J Ceulanydd Williams
 • 1894 - Caernarfon - "Hunanaberth" (Elfed) - H Elvet Lewis
 • 1895 - Llanelli - "Dedwyddwch" (Pedrog) - John Owen Williams
 • 1896 - Llandudno - "Tuhwnt i'r Llen" - Ben Davies
 • 1897 - Newport - "Brawdgarwch" (Job) - J T Job
 • 1898 - Blaenau Ffestiniog - "Awen" (Elfyn) - R O Hughes
 • 1899 - Cardiff "Gladstone" - No winner
 • 1900 - Liverpool - "Y Bugail" (Pedrog) - John Owen Williams
 • 1901 - Merthyr Tydfil - "Y Diwygiwr" (Dyfed) - Evan Rees
 • 1902 - Bangor - "Ymadawiad Arthur" - T. Gwynn Jones
 • 1903 - Llanelli - "Y Celt" (Job) - John Thomas Job
 • 1904 - Rhyl - "Geraint ac Enid" - Machreth Rees
 • 1905 - Aberpennar - "Gorau arf, Dysg" - No winner
 • 1906 - Caernarfon - "Y Lloer" - J J Williams
 • 1907 - Abertawe - "John Bunyan" - T Davies
 • 1908 - Llangollen - "Ceiriog" - J J Williams
 • 1909 - Llundain - "Gwlad y Bryniau" - T Gwynn Jones
 • 1910 - Bae Colwyn - "Yr Haf" - R Williams Parry
 • 1911 - Caerfyrddin - "Iorwerth VII" - Gwilym Ceiriog
 • 1912 - Wrecsam - "Y Mynydd" - T. H. Parry-Williams
 • 1913 - Y Fenni - "Aelwyd y Cymro" (Sarnicol) - T J Thomas
 • 1914 - First World War - No Eisteddfod
 • 1915 - Bangor - "Eryri" - T H Parry-Williams
 • 1916 - Aberystwyth - "Ystrad Fflur" - J Ellis Williams
 • 1917 - Penbedw - "Yr Arwr" (Hedd Wyn) - Ellis Evans
 • 1918 - Castell Nedd - "Eu Nêr a Folant" (Job) - J T Job
 • 1919 - Corwen - "Y Proffwyd" - Cledlyn Davies
 • 1920 - Y Bari - "Yr Oes Aur" - No winner
 • 1921 - Caernarfon - "Min y Môr" Meuryn - R J Rowlands
 • 1922 - Rhydaman - "Y Gaeaf" - John Lloyd-Jones
 • 1923 - Mold - "Dychweliad Arthur" - Cledlyn Davies
 • 1924 - Pontypwl - "I'r Duw nid Adwaenir" (Cynan) - Albert Evans-Jones
 • 1925 - Pwllheli - "Cantre'r Gwaelod" - Dewi Morgan
 • 1926 - Abertawe - "Y Mynach" - D. Gwenallt Jones (Gwenallt)
 • 1927 - Caergybi - "Y Derwydd" - No winner
 • 1928 - Treorci - "Y Sant" - No winner
 • 1929 - Lerpwl - "Dafydd ap Gwilym" - Dewi Emrys
 • 1930 - Llanelli - "Y Galilead" - Dewi Emrys
 • 1931 - Bangor - "Breuddwyd y Bardd" - Gwenallt
 • 1932 - Aberafan - "Mam" - D J Davies
 • 1933 - Wrecsam - "Harlech" Trefin - Edgar Phillips
 • 1934 - Castell Nedd - "Ogof Arthur" - W Morris
 • 1935 - Caernarfon - "Magdalen" - Gwyndaf Evans
 • 1936 - Abergwaun - "Ty Ddewi" - Simon B Jones
 • 1937 - Machynlleth - "Y Ffin" - T Rowland Hughes
 • 1938 - Caerdydd - "Rwy'n Edrych Dros y Bryniau Pell" - Gwilym R Jones
 • 1939 - Dinbych - "A hi yn dyddhau" - No winner
 • 1940 - Aberpennar (radio) - "Pererinion" - Thomas Rowland Hughes
 • 1941 - Hen Golwyn - "Hydref" - Rowland Jones
 • 1942 - Aberteifi - "Rhyfel" neu "Creiddylad" - Neb yn deilwng
 • 1943 - Bangor - "Cymylau Amser" - Dewi Emrys
 • 1944 - Llandybie - "Ofn" - D Lloyd Jenkins
 • 1945 - Rhos - "Yr Oes Aur" - T Parry Jones
 • 1946 - Aberpennar - "Awdl Foliant i'r Amaethwr" - Geraint Bowen
 • 1947 - Bae Colwyn - "Maelgwn Gwynedd" - John Eilian
 • 1948 - Penybont ar Ogwr - "Yr Alltud" - Dewi Emrys
 • 1949 - Dolgellau - "Y Graig" - Rowland Jones
 • 1950 - Caerffili - "Awdl Foliant i'r Glowr" - G R Tilsley
 • 1951 - Llanrwst - "Y Dyffryn" - Brinley Richards
 • 1952 - Aberystwyth - "Dwylo" - John Evans
 • 1953 - Y Rhyl - "Y Ffordd" - E Lloyd Williams
 • 1954 - Ystradgynlais - "Yr Argae" - John Evans
 • 1955 - Pwllheli - "Gwrtheyrn" - G Ceri Jones
 • 1956 - Aberdâr - "Gwraig" - Mathonwy Hughes
 • 1957 - Llangefni - "Cwm Carnedd" - Gwilym Tilsley
 • 1958 - Glyn Ebwy -"Caerllion ar Wysg" - T. Llew Jones
 • 1959 - Caernarfon - "Y Dringwr" - T Llew Jones
 • 1960 - Caerdydd - "Dydd Barn" or "Morgannwg" - No winner
 • 1961 - Rhosllannerchrugog - "Awdl Foliant i Gymru" - Emrys Edwards
 • 1962 - Llanelli - "Llef un yn Llefain" - Caradog Pritchard
 • 1963 - Llandudno - "Genesis" - No winner
 • 1964 - Abertawe - "Patagonia" - R Bryn Williams
 • 1965 - Y Drenewydd - "Yr Ymchwil" - W D Williams
 • 1966 - Aberafan -"Cynhaeaf" - Dic Jones
 • 1967 - Y Bala - "Y Gwyddonydd" - Emrys Roberts
 • 1968 - Y Bari - "Awdl Foliant i'r Morwr" - R Bryn Williams
 • 1969 - Fflint - "Yr Alwad" - James Nicholas
 • 1970 - Rhydaman - "Y Twrch Trwyth" - Tomi Evans
 • 1971 - Bangor - "Y Chwarelwr" - Emrys Roberts
 • 1972 - Hwlffordd - "Preselau" - Dafydd Owen
 • 1973 - Rhuthun - "Llef Dros y Lleiafrifoedd" - Alan Llwyd
 • 1974 - Caerfyrddin - "Y Dewin" - Moses Glyn Jones
 • 1975 - Cricieth - "Afon" - Gerallt Lloyd Owen
 • 1976 - Aberteifi - "Gwanwyn" - Alan Llwyd
 • 1977 - Wrecsam - "Llygredd" - Donald Evans
 • 1978 - Caerdydd - "Y Ddinas" - No winner
 • 1979 - Caernarfon - "Gwynedd" - No winner
 • 1980 - Dyffryn Lliw - "Y Ffwrnais" - Donald Evans
 • 1981 - Machynlleth - "Y Frwydr" - John Gwilym Jones
 • 1982 - Abertawe - "Cilmeri" - Gerallt Lloyd Owen
 • 1983 - Ynys Môn - "Ynys" - Einion Evans
 • 1984 - Llambed - "Y Pethau Bychain" - Aled Rhys Wiliam
 • 1985 - Y Rhyl - "Cynefin" - Robat Powell
 • 1986 - Abergwaun - "Y Cwmwl" - Gwynn ap Gwilym
 • 1987 - Porthmadog - "Llanw a Thrai" - Ieuan Wyn
 • 1988 - Casnewydd - "Storm" - Elwyn Edwards
 • 1989 - Llanrwst - "Y Daith" - Idris Reynolds
 • 1990 - Cwm Rhymni - "Gwythiennau" - Myrddin ap Dafydd
 • 1991 - Yr Wyddgrug - "Awdl Foliant Merch ein Hamserau" - Robin Llwyd ab Owain
 • 1992 - Aberystwyth - "A Fo Ben ..." - Idris Reynolds
 • 1993 - Llanelwedd - "Gwawr" - Meirion MacIntyre Huws
 • 1994 - Castell Nedd - "Chwyldro" - Emyr Lewis
 • 1995 - Abergele - "Y Môr" - Tudur Dylan Jones
 • 1996 - Llandeilo - "Grisiau" - R O Williams
 • 1997 - Y Bala - "Gwaddol" - Ceri Wyn Jones
 • 1998 - Penybont ar Ogwr - "Fflamau" - No winner
 • 1999 - Ynys Môn - "Pontydd" - Gwenallt Llwyd Ifan
 • 2000 - Llanelli - Agored - Llion Jones
 • 2001 - Dinbych - "Dadeni" - Mererid Hopwood
 • 2002 - Tyddewi - "Llwybrau" - Myrddin ap Dafydd
 • 2003 - Meifod - “Drysau” – Twm Morys
 • 2004 - Casnewydd - “Tir Neb” – Huw Meirion Edwards
 • 2005 - Eryri - “Gorwelion” – Tudur Dylan Jones
 • 2006 - Abertawe - “Tonnau” – Gwynfor ab Ifor
 • 2007 - Sir Fflint a'r Cyffiniau - "Ffin" - T. James Jones
 • 2008 - Caerdydd a'r Cylch - "Tir Newydd" - Hilma Ll. Edwards
 • 2009 - Meirion a'r Cyffiniau - "Cyffro" - No winner
 • 2010 - Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - "Ennill Tir" - Tudur Hallam
 • 2011 - Wrecsam a'r Fro - "Clawdd Terfyn" - Rhys Iorwerth
 • 2012 - Bro Morgannwg - "Llanw" - Dylan Iorwerth
 • 2013 - Sir Ddinbych a'r Cyffiniau - "Lleisiau" - No winner
 • 2014 - Sir Gâr - "Lloches" - Ceri Wyn Jones
 • 2015 - Maldwyn a’r Gororau - “Gwe” – Hywel Griffiths
 • 2016 - Sir Fynwy a'r Cyffiniau - "Ffiniau" - Aneirin Karadog
 • 2017 - Ynys Môn - “Arwr” – Osian Rhys Jones
 • 2018 - Caerdydd - "Porth" - Gruffudd Eifion Owen

References[edit]

 1. ^ "Eisteddfod History". BBC. Retrieved 7 January 2014. 
 2. ^ "The Chairing Ceremony". National Museum of Wales. Retrieved 7 January 2014. 
 3. ^ "National Eisteddfod celebrates the 100th anniversary of the birth of celebrated writer T. Llew Jones". Wales Online. Retrieved 6 April 2016. 
 4. ^ "Bardic chair returns to village". BBC News. Retrieved 6 April 2016. 
 5. ^ https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-23638996
 6. ^ Dehandschutter, Lieven (2001). Hedd Wyn. A Welsh tragedy in Flanders. Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (Gent, Flanders, Belgium. p. 47. 
 7. ^ "BBC News – Wales honours: Libyan Mahdi Jibani MBE for medical and interfaith work". Bbc.co.uk. 2012-12-29. Retrieved 2014-05-19. 
 8. ^ "The Chairing of the Bard". National Library of Wales. Retrieved 6 April 2016. 
 9. ^ "Some facts and figures regarding Gorsedd ceremonies". National Museum Wales. Retrieved 6 April 2016. 
 10. ^ "Winners of the Chair". National Eisteddfod. Retrieved 5 June 2018.