Che (Cyrillic)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Cyrillic letter Che
Phonetic usage:[tʃ], [tʃʰ], [tɕʰ], [tʂ], [tɕ]
Name (Early Cyrillic alphabet):чрьвь (črĭvĭ)
Numeric value:90, 60
The Cyrillic script
Slavic letters
АА̀А̂А̄ӒБВГ
ҐДЂЃЕЕ́ЀЕ̄
Е̂ЁЄЖЗЗ́ЅИ
ІЇЇ́ЍИ̂ӢЙ
ЈКЛЉМНЊО
О̀О̂ŌӦПРСС́
ТЋЌУУ̀У̂ӮЎ
ӰФХЦЧЏШЩ
ЪЪ̀ЫЬѢЭЮ
Ю́Ю̀ЯЯ́Я̀
Non-Slavic letters
ӐА̊А̃Ӓ̄ӔӘӘ́Ә̃
ӚВ̌ԜГ̑Г̇Г̣Г̌Г̂
Г̆Г̈ҔҒӺҒ̌Ӷ
Д́Д̌Д̈Д̣Д̆ӖЕ̃
Ё̄Є̈ҖӜӁЖ̣ҘӞ
З̌З̣З̆ԐԐ̈ӠИ̃Ӥ
ҊҚӃҠҞҜК̣Ԛ
Л́ӅԮԒЛ̈Ӎ
Н́ӉҢԨӇҤО̆О̃
Ӧ̄ӨӨ̄Ө́Ө̆ӪԤП̈
Р̌ҎС̌ҪС̣С̱Т́Т̈
Т̌Т̇Т̣ҬУ̃ӲУ̊
Ӱ̄ҰҮҮ́Х̣Х̱Х̮Х̑
Х̌ҲӼӾҺҺ̈ԦЦ̌
Ц̈ҴҶҶ̣ӴӋҸ
Ч̇Ч̣ҼҾШ̈Ш̣Ы̆
Ы̄ӸҌҨЭ̆Э̄Э̇
ӬӬ́Ӭ̄Ю̆Ю̈Ю̈́Ю̄Я̆
Я̄Я̈Я̈́Ӏ
Archaic or unused letters
А̨Б̀Б̣Б̱В̀Г̀Г̧
Г̄Г̓Г̆Ҕ̀Ҕ̆ԀД̓
Д̀Д̨ԂЕ̇Е̨
Ж̀Ж̑Џ̆
Ꚅ̆З̀З̑ԄԆ
ԪІ̂І̣І̨
Ј̵Ј̃К̓К̀К̆Ӄ̆
К̑К̇К̈К̄ԞК̂
Л̀ԠԈЛ̑Л̇Ԕ
М̀М̃Н̀Н̄Н̧Н̃
ԊԢН̡Ѻ
П̓П̀П́Ҧ
П̧П̑ҀԚ̆Р́Р̀Р̃
ԖС̀С̈ԌҪ̓Т̓Т̀
ԎТ̑Т̧Ꚍ̆
ѸУ̇У̨ꙋ́Ф̑
Ф̓Х́Х̀Х̆Х̇Х̧Х̓
һ̱ѠѼѾЦ̀Ц́
Ц̓Ꚏ̆Ч́
Ч̀Ч̆Ч̑Ч̓Ԭ
Ꚇ̆Ҽ̆Ш̀Ш̆Ш̑Щ̆
Ꚗ̆Ы̂Ы̃Ѣ́Ѣ̈Ѣ̆
Э̨Э̂Ю̂
Я̈Я̂Я̨ԘѤѦѪ
ѨѬѮѰѲѴ
Ѷ
Che, from Alexandre Benois' 1904 alphabet book; it depicts a stuffed animal (chuchelo)

Che, Cha or Chu (Ч ч; italics: Ч ч) is a letter of the Cyrillic script.

It commonly represents the voiceless postalveolar affricate /tʃ/, like ⟨tch⟩ in "switch" or ⟨ch⟩ in "choice".

In English, it is romanized most often as ⟨ch⟩ but sometimes as ⟨tch⟩, like in French. In German, it can be transcribed as ⟨tsch⟩. In linguistics, it is transcribed as č so "Tchaikovsky" (Чайковский in Russian) may be transcribed as Chaykovskiy or Čajkovskij.

Form[edit]

The letter Che (Ч ч) resembles an upside-down lowercase Latin H, as well as resembling the digit 4, especially in digital or open-ended form.

History[edit]

The name of Che in the Early Cyrillic alphabet was чрьвь (črĭvĭ), meaning "worm".

In the Cyrillic numeral system, Che had a value of 90.

Usage[edit]

Slavic languages[edit]

In all Slavic languages that use the Cyrillic alphabet, except Russian, Che represents the voiceless postalveolar affricate /tʃ/.

In Russian, Che usually represents the voiceless alveolo-palatal affricate /t͡ɕ/, like the Mandarin pronunciation of j in pinyin. However, in a few words, it is pronounced as /tʂ/, like in Russian: лучше. Ч/ч is also pronounced as /tʂ/ in Serbian, as the Serbian letter Ћ/ћ is used for the /t͡ɕ/ sound.

In Russian, in a few words, it represents /ʂ/ (like English ⟨sh⟩ /ʃ/ in "shape"): Russian: что, чтобы, нарочно.

In China[edit]

The 1955 version of Hanyu pinyin contained the Che for the sound [tɕ] (for which later the letter j was used),[1] apparently because of its similarity to the Bopomofo letterㄐ.[citation needed]

The Latin Zhuang alphabet used a modified Hindu-Arabic numeral 4, strongly resembling Che, from 1957 to 1986 to represent the fourth (falling) tone. In 1986, it was replaced by the Latin letter X.

Related letters and other similar characters[edit]

Computing codes[edit]

Character information
Preview Ч ч
Unicode name CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE CYRILLIC SMALL LETTER CHE
Encodings decimal hex dec hex
Unicode 1063 U+0427 1095 U+0447
UTF-8 208 167 D0 A7 209 135 D1 87
Numeric character reference Ч Ч ч ч
Named character reference Ч ч
KOI8-R and KOI8-U 254 FE 222 DE
Code page 855 252 FC 251 FB
Code page 866 151 97 231 E7
Windows-1251 215 D7 247 F7
ISO-8859-5 199 C7 231 E7
Macintosh Cyrillic 151 97 247 F7

References[edit]

Explanatory footnotes[edit]

^† In some varieties of Western Cyrillic, Ҁ was used for 90, and Ч was used for 60 instead of Ѯ.

Citations[edit]

  1. ^ "其中ч是取自俄文字母" https://www.douban.com/note/603048605/

External links[edit]

  • The dictionary definition of Ч at Wiktionary
  • The dictionary definition of ч at Wiktionary