Taichung line

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Chengzhui Line)
Jump to: navigation, search
Taichung Line (Mountain Line)
TRA Taiwan Trunk Line (mountain).svg
Overview
Native name 臺中線 (山線)
Type Heavy rail
Termini Zhunan
Changhua, Zhuifen (branch)
Stations 17 (16 on main, 1 on branch)
Operation
Opened 20 February 1908
Owner Taiwan Railways Administration
Operator(s) Taiwan Railways Administration
Technical
Line length 85.5 km (53.1 mi)
Number of tracks 2
Track gauge 3 ft 6 in (1,067 mm)
Electrification 25 kV/60 Hz Catenary
Operating speed 150 km/h (93 mph)
Departures board at the Taichung Train station on the Taichung (Mountain) Line of the Taiwan Railway Administration.

The Taichung Line (Chinese: 臺中線 or 台中線; pinyin: Táizhōng Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Tâi-tiong Soàⁿ), also known as the Mountain Line (Chinese: 山線; pinyin: Shān Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Soaⁿ-sòaⁿ), is a line of the Taiwan Railway Administration. It is It has a total length of 85.5 km, of which all but 2.2 km (the Chengzhui Line from Chenggong to Zhuifen) is double track.[1]

History[edit]

The Taichung Line was completed in 1908. After the Coast Line between Zhunan and Changhua was finished in 1922, the original line was called Taichung Line. In 1998, the construction to expand to two tracks (double tracks) was completed. Long tunnels were built to reduce the grade of the line. Sanyi Tunnel is one of the longest railway tunnels in Taiwan. The opening of the new segment of the line relegated the previous segment of the line to become the Old Mountain Line.

Currently, the Railway Reconstruction Bureau is transforming the section of the line from Fengyuan to Daqing into an elevated line. Slated for completion in 2017, the project will replace Fengyuan, Tanzi, Taiyuan, Taichung, and Daqing Stations with new, elevated stations, and create the new stations Fengnan, Toujiacuo, Songzhu, Jingwu, and Wuquan.[2]

Stations[edit]

Taichung line
km
125.4
Zhunan
130.7
Zaoqiao
137.4
Fengfu
140.6
Miaoli
147.2
Nanshi
151.4
Tongluo
158.8
Sanyi
169.7
Tai'an
172.3
Houli
179.1
Fengyuan
184.1
Tanzi
189.2
Taiyuan
193.3
Taichung
197.5
Daqing
200.5
Wuri
201.3
Xinwuri
203.8
Chenggong
Zhuifen
210.9
Changhua
Distances shown are from
Keelung via West Coast line
Name Chinese Taiwanese Hakka Transfers and Notes Location
Zhunan 竹南 Tek-lâm Chuk-nàm Taiwan Railways Administration West Coast line Zhunan Miaoli
County
Zaoqiao 造橋 Chō-kiô Chho-khiâu Zaoqiao
Fengfu 豐富 Hong-hù Fûng-fu AB-Kreuz.svg Taiwan High Speed Rail Miaoli Houlong
Miaoli 苗栗 Biâu-le̍k Mèu-li̍t Miaoli
Nanshi 南勢 Lâm-sì Nàm-sṳ
Tongluo 銅鑼 Tâng-lô Thùng-lò Tongluo
Sanyi 三義 Sam-gī Sâm-ngi Taiwan Railways Administration Former Mountain line (limited services) Sanyi
Tai'an 泰安 Thài-an Thai-ôn Houli Taichung
Houli 后里 Āu-lí Heu-lî
Fengyuan 豐原 Hong-goân Fûng-ngièn Fengyuan
Lilin 栗林 Lek-lîm Li̍t-lìm under construction Tanzi
Tanzi 潭子 Thâm-chú Thâm-chṳ́
Toujiacuo 頭家厝 Thâu-ke-chhù Thèu-kâ-chhṳ̀ under construction
Songzhu 松竹 Siông-tek Chhiùng-chuk under construction Beitun
Taiyuan 太原 Thài-goân Thai-ngièn
Jingwu 精武 Cheng-bú Chîn-vú under construction East
Taichung 臺中 Tâi-tiong Thòi-chûng Central
Wuquan 五權 Ngō͘-khoân Ńg-khièn under construction South
Daqing 大慶 Tāi-khèng Thai-khin AB-Kreuz.svgTaichung Metro  G : G13 Daqing (u/c)
Wuri 烏日 O͘-ji̍t Vû-ngit AB-Kreuz.svgTaichung Metro  G : G16 Wuri (u/c) Wuri
Xinwuri 新烏日 Sin O͘-ji̍t Sîn Vû-ngit AB-Kreuz.svg Taiwan High Speed Rail Taichung
AB-Kreuz.svgTaichung Metro: G17 Xinwuri (u/c)
Chenggong 成功 Sêng-kong Sṳ̀n-kûng
Zhuifen 追分 Tui-hun Tûi-fûn Via branch line
Taiwan Railways Administration West Coast line
Dadu
Changhua 彰化 Chiong-hoà Chông-fa Taiwan Railways Administration West Coast line Changhua Changhua
County

Notes:

References[edit]

  1. ^ Taiwan Railways Administration
  2. ^ "Railway Reconstruction Bureau - Projects". Railway Reconstruction Bureau, Ministry of Transportation and Communications. Retrieved 2013-12-20.