Chinese National Badminton Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Chinese National Badminton Championships is a tournament organized to crown the best badminton players in China.

Past winners[edit]

Year Men's singles Women's singles Men's doubles Women's doubles Mixed doubles
1956 Wang Wenjiao
1957 Chen Fushou
1958 Chen Fushou Chen Fushou
1963 Hou Jiachang Liang Xiaomu Liang Xiaomu
1972 Hou Jiachang Chen Yuniang Chen Yuniang
1973 Hou Jiachang
1978 Lin Yixiong
1980 Yan Yujiang
1985 Zhang Qingwu
1988 Tang Jiuhong
1993 Tang Jiuhong
2002 Chen Yu
2003 Chen Yu Xie Xingfang Fu Haifeng
Chen Qiqiu
Zhang Jiewen
Yang Wei
Chen Qiqiu
Zhang Jiewen
2004 Lin Dan Wang Rong Sang Yang
Zhang Wei
Du Jing
Yu Yang
Liu Zhiyuan
Zhang Zhibo
2005 1 Lin Dan Jiang Yanjiao Zhang Jun
Cai Yun
Gao Ling
Wei Yili
Zheng Bo
Huang Sui
2008 Zhou Wenlong Zhu Jingjing Zhu Lihua
Luo Jiening
Wang Siyun
Ma Jin
Zhang Nan
Xie Jing

^1 Chinese National Games

External links[edit]