Christian E.O. Jensen

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Christian Erasmus Otterstrøm (Otterström) Jensen (1859–1941) was a Danish pharmacists and botanist - for decades a leading bryologist in Scandinavia. He studied botany and pharmaceutics at the University of Copenhagen and the Pharmaceutical College in Copenhagen. For the better part of his adult life, he ran a pharmacy in Hvalsø, Denmark, while devoting all available time to the study of mosses.

Selected works[edit]

  • Jensen, C. (1885) Mosser fra Novaia Zemlia, samlede paa Dijmphna Expeditionen 1882-83 af Th. Holm. In: Dijmphna-Togtets zoologiske-botaniske udbytte. Kjøbenhavn.
  • Jensen, C. (1915–1923) Danmarks Mosser - Eller beskrivelse af de i Danmark med Færøerne fundne bryofyter. København, Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag.
    • 1. Hepaticales, Anthocerotales og Sphagnales, 317 pp.
    • 2. Andreæales og Bryales, 569 pp.
  • Jensen, C. (1909) Musci asiae borealis: Beschreibung der von schwedischen Expeditionen nach Sibirien in den Jahren 1875 und 1876 gesammelten Moose mit Berücksichtigung aller früheren bryologischen Angaben für das russische Nord-Asien. Dritter Teil: Torfmoose. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, Vol. 44, No. 5.
  • Jensen, C. (1939) Skandinaviens Bladmosflora. København.

Sources[edit]

Paulsen, Ove (1941) Til Minde om Bryologen C. Jensen. Naturens Verden 1941.

  1. ^ IPNI.  C.E.O.Jensen.