Civil Aviation Authority (Slovakia)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Civil Aviation Authority of the Slovak Republic (CAA, Slovak: Letecký úrad Slovenskej republiky, LÚ SR) is a government agency of Slovakia. Its head office is located on the property of M. R. Štefánik Airport in Bratislava.[1]

It was established by Law 143/1998 Act of April 2, 1998 on Civil Aviation (Aviation Act) and on Amendment of Some Acts.[2][3]

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ "Contacts Archived 2012-11-18 at the Wayback Machine." Civil Aviation Authority. Retrieved on January 1, 2013. "Letecký úrad Slovenskej republiky Letisko M. R. Štefánika 823 05 BRATISLAVA Slovenská republika"
  2. ^ "Výročná správa za rok 2000." (Archive, "Annual report of the year 2000") Civil Aviation Authority. 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE p. 4/15. Retrieved on 1 January 2013. "Hlavnou činnosťou rozpočtovej organizácie Letecký úrad Slovenskej republiky (ďalej len letecký úrad) je výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru vo veciach civilného letectva, na čo bol zriadený zákonom č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len letecký zákon)."
  3. ^ "143 ACT of April 2, 1998 ON CIVIL AVIATION (AVIATION ACT) AND ON AMENDMENT OF SOME ACTS." (Archive) Civil Aviation Authority. Retrieved on 1 January 2013.

External links[edit]