Cobweb art

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Cobweb art is an art which creates different pictures of cobweb. The main material of the works is the cobweb which the artist collects and processes in a special way.

History[edit]

Most academic journals agree that the monks in the remote valleys of the eastern center of the Alps in the XVI century created the canvas,[citation needed] made of the cobweb. [1]

Cobweb art

But after 500 years in the 21st century artist[2] Andranik Avetisyan (Ado)[3] has been creating not the canvas of the cobweb[4] on which can be painted, but he is the first who has been creating the pictures of the cobweb in the world.

He noticed a cobweb in the corner of the window in his studio[5].Then he had the idea to create a picture[6] of a cobweb,and began to study the life of spiders, and the structure[7] of their cobwebs. Afterwards, he began to breed spiders in order to use their cobwebs to create[8] pictures. Avetisyan's works[9] are made of real cobweb[10] and this brought him fame almost instantly. He is the first artist[11] who uses cobwebs for pictures. Andranik Avetisyan[12] was awarded the " New Talent and Creative Thought "[13][14] prize at the Cannes " World's Artists " International Exhibition of Modern Art, which was held in 2017.

References[edit]

 1. ^ Cobweb Portraits
 2. ^ [1]
 3. ^ [2]
 4. ^ "В Նկարներ բնական սարդոստայններով".
 5. ^ "В Artist Andranik Avetisyan's original pictures of real web".
 6. ^ "В Անդրանիկ Ավետիսյան."Ես վերցնում եմ նրանց ստեղծագործություն սարդոստայնն ու ստեղծում իմը":".
 7. ^ "В Սարդոստայնով նկարչություն. Անդրանիկ Ավետիսյանը սարդեր է բազմացնում, սարդոստայններ է ստանում և ինքնատիպ պատկերներ ստեղծումԱղբյուրը".
 8. ^ "В Արվեստագետը նկարում է սարդոստայններով".
 9. ^ "В Artist Andranik Avetisyan's original pictures of cobweb".
 10. ^ "В Os artistas pinta sardostaynnerov (Ադօ), //web.archive.org/web/20140531125035/http://armeniaeterna.com.br/os-artistas-pinta-sardostaynnerov/".
 11. ^ "В Գյումրեցի Ադոն նկարում է բնական սարդոստայնով".
 12. ^ "Սարդոստայնների "տիրակալը" նոր ոճ է ստեղծել".
 13. ^ "Former Gyumri Mayor candidate shocks Cannes exhibition".
 14. ^ "Armenian artist wins Talent award at Cannes Contemporary art exhibition".