Dap Prampi Mesa Chokchey

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Dahp Prampi Mesa Chokchey
English: Victorious Seventeenth of April

Former national anthem of Cambodia
Adopted1976
Relinquished1979
Audio sample
Dap Prampi Mesa Chokchey

"Dahp Prampi Mesa Moha Chokchey" (Khmer: ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ, "Glorious Seventeenth of April") was the national anthem of Democratic Kampuchea from at least January 1976. Although the anthem may have been in use in the "liberated zone" much earlier, it was proclaimed the national anthem in article 18 of the Constitution of Kampuchea which was promulgated on 5 January 1976. Supposedly, the Khmer Rouge and/or Pol Pot himself wrote the piece, but its origin remains unknown.[1]

After Vietnam militarily intervened and forced the Khmer Rouge out of most of Cambodia, the People's Republic of Kampuchea was established and used a new anthem. However the Coalition Government of Democratic Kampuchea continued to use "Dap Prampi Mesa Chokchey" as its state anthem in exile. And since the Coalition Government was recognized as the legitimate government of Cambodia by many Western nations and the United Nations, its state anthem continued to be presented as the national anthem of Cambodia in the West until the restoration of the monarchy in 1993.[citation needed]

Lyrics[edit]

Khmer Transliteration IPA transcription English translation
First verse

ឈាមក្រហមច្រាល
ស្រោចសព៌ក្រុងវាល
កម្ពុជាមាតុភូមិ
ឈាមកម្មករ កសិករដ៏ឧត្តម
ឈាមយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្តិ ។

Jhām kraham crāl
scor srab kruṅ vāl
kambujā mātubhūm
jhām kammakar kasekar ṭa uttam
jhām yuddhajan yuddhanari paṭivatt.

cʰiəm krɑhɑːm craːl
sraoc sarəp kroŋ ʋiəl
kampuʔciə miətoʔpʰuːm
cʰiəm kamməkɑː kaʔsekɑː dɑː ʔutdɑm
cʰiəm juttəʔcu˘ən juttəʔniəriː paʔteʋo˘ət

The bright scarlet blood
Flooded over the towns and plains of our
motherland Kampuchea,
The blood of our great workers and farmers,
Our revolutionary fighters' blood, both men and women.

Second verse

ឈាមប្រែក្លាយជា កំហឹងខ្លាំងក្លា
តសូមោះមុត
ដប់ប្រាំពីរមេសា ក្រោមទង់បដិវត្តិ
ឈាមរំដោះ អំពីភាពខ្ញុំគេ ។

Jhām prae klāy jā kaṃhiṅ khlāṃṅ klā
ta ŝū moḥ mut
ṭap' prāṃ bīr mesā krom daṅ' paṭivatt
jhām raṃṭoḥ aṃ bī bhāb khñuṃ ge.

cʰiəm prae kʰlaːy ciə kɑmhəŋ kʰlaŋ kʰlaː
tɑː suː mu˘əh mut
dɑp-pram-piː meːsaː kʰraom tu˘əŋ paʔteʋo˘ət
cʰiəm rumdɑh ʔɑmpiː pʰiəp kʰɲom keː

Their blood produced a great anger and the courage
To contend with heroism.
On 17 April, under the revolutionary banner,
Their blood freed us from the state of slavery.

Chorus

ជយោ ! ជយោ !
ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ
មហាអស្ចារ្យមានន័យធំធេង
លើសសម័យអង្គរ !

Jăyo! Jăyo!
Ṭap' prāṃ bīr mesā jog jay
mahā ascāry mān năy dhaṃ dheṅ
loes samăy aṅgar!

cejoː cejoː
dɑp-pram-piː meːsaː coːk-cɨj
mɔhaː ʔɑhcaː miən nəi tʰom-tʰeːŋ
ləː samaj ʔɑŋkɔː

Hurrah, hurrah,
For the glorious 17 April!
That wonderful victory had greater significance
Than the Angkor period!

Third verse

យើងរួបរួមគ្នា
កសាងកម្ពុជានឹងសង្គមថ្មីបវរ
ប្រជាធិបតេយ្យ សមភាពនឹងយុត្ដិធម៌
តាមមាគ៌឵ម្ចាស់ការ ឯករាជ្យរឹងមាំ

Yoeṅ ruop ruom gnā
ka sāṅ kambujā nịṅ saṅgam thmī pavar
prajā dhipateyy samabhāb nịṅ yutti dharm
tām mārgā mcās' kār ekarāj rịṅ māṃ

kəːŋ ruəp-ruəm kʰniə
kɑːsaːŋ kampuʔciə nɨŋ sɑŋkum tməi bɑːʋɑː
prɑciə-tʰɨppətaj saːmɔːpʰiəp nɨŋ juttəʔtʰɔə
taːm miəkiə mcah kaː ʔaekkəriəc rɨŋ mo˘əm.

We are uniting
To construct a Kampuchea with a new and better society,
Democratic, egalitarian and just.
We follow the road to firmly-based independence.

Fourth verse

ប្ដេជ្ញាដាច់ខាត ការពារមាតុភូមិ
ទឹកដីឧត្តម បដិវត្តដ៏រុងរឿង

ptejñā ṭāc' khāt kārbār mātubhūm
dịk ṭī uttam paṭivatt ṭă ruṅ rīoeṅ!

pdacɲaː dac kʰaːt kaːpiə miətoʔpʰuːm
tɨk dəi ʔutdɑm paʔteʋo˘ət dɑː ruŋ-rɨəŋ

We absolutely guarantee to defend our motherland,
Our fine territory, our magnificent revolution!

Fifth verse

ជយោ ! ជយោ !
ជយោ ! កម្ពុជាថ្មី
ប្រជាធិបតេយ្យ សំបូរថ្កុំថ្កើង
ប្តេជ្ញាជ្រោងគ្រវី ទង់បដិវត្តិក្រហមខ្ពស់ឡើង
សាងមាតុភូមិយើង អោយចំរើនលោតផ្លោះ
មហារុងរឿង មហាអស្ចារ្យ !

Jăyo! Jăyo!
Jăyo! Kambujā thmī
prajā dhipateyy saṃpūr thkuṃ thkoeṅ
ptejñā jroṅ gravī daṅ' paṭivatt kraham khbas' ḷoeṅ
sāṅ mātubhūm yoeṅ oy caṃroen lot phloḥ
mahā ruṅ rīoeṅ mahā ascāry!

cejoː cejoː
cejoː kampuʔciə tməj
prɑciə-tʰippətaj sɑmboː tkom tkaəŋ
pdacɲaa croːŋ krɔʋiː tu˘əŋ paʔteʋo˘ət krɑhɑːm kpu˘əh laəŋ
saːŋ miətoʔpʰuːm jəːŋ ʔaoy cɑmraən loːt plɑh
mɔhaː ruŋ-rɨəŋ mɔhaː ʔɑhcaː

Hurrah, hurrah,
Hurrah! For the new Kampuchea
A splendid, democratic land of plenty!
We guarantee to raise aloft and wave the red banner of the revolution.
We shall make our motherland prosperous beyond all others,
Magnificent, wonderful!

References[edit]

External links[edit]