Dariusz Libionka

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Dariusz Libionka born in 1963 in Bielsko-Biała is a Polish historian focused on the status of Jewish citizens in Poland from the 1930s onwards (Second Polish Republic, General Government and Polish People's Republic}, matters of Judaism and the Polish-Jewish relations.

Libionka is affiliated with the Institute of National Remembrance in Lublin. He graduated from the Catholic University of Lublin (KUL) and the School for Social Science of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences.

Since 1994 Libionka worked in the Polish Contemporary History Section of the Institute of History of the Academy of Sciences and, since 2000, in the Bureau of Public Education of the Institute of National Remembrance (Instytut Pamieci Narodowej) in Lublin. His articles appeared in „Dzieje Najnowsze”, „Biuletyn ŻIH”, „Polska 1944/1945-1999”, and in „Yad Vashem Studies”. In 1998 he wrote Ph.D dissertation entitled "The 'Jewish Question' in Polish catholic Press in the 1930s", currently prepared for publication.

Publications[edit]

  • "Polska ludność chrześcijańska wobec eksterminacji Żydów – dystrykt lubelski" (Polish -Christian Population and the Nazi Extermination of Jews in Lublin District)
  • Armia Krajowa i Delegatura Rządu wobec eksterminacji Żydów; Kościół katolicki, antysemityzm, Zagłada (The Home Army, the Delegatura and the Holocaust; The Catholic Church, antisemitism and the Holocaust)
  • „Aktion Reinhardt” The Extermination of the Jews in the General Government; editor

Research interests[edit]

Polish-Jewish Relations in the 19th and 20th centuries. Poles and the Holocaust, history of Poland after 1945.

Articles[edit]

  • Kwestia żydowska – myślenie za pomocą clichés. Przypadek “Odrodzenia” 1935-1939, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 3.
  • The Catholic Church in Poland and the Holocaust, 1939-1945 [in] The Holocaust and the Christian World, ed. C. Ritter, S. D. Smith, I. Steinfeld, London 2000.
  • Die Kirche in Polen und der Mord an den Juden im Licht der polnischen Publizistik und Historiographie nach 1945, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa – Forschung“ 2002, nr 2.
  • Obcy, wrodzy, niebezpieczni. Obraz Żydów i „kwestii żydowskiej” na łamach prasy inteligencji katolickiej w latach trzydziestych, „Kwartalnik Historii Żydów” 2002, nr 3.
  • Brakujące ogniwo. Sowiecka literatura antysyjonistyczna w Polsce przed i po Marcu 1968 [in] Komunizm. Ideologia , system, ludzie, edited by T. Szarota, Warszawa 2001.
  • Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej wobec antysemityzmu i zagłady Żydów [in] Wokół Jedwabnego, edited by P. Machcewicz and Krzysztof Persak, Warszawa 2002.

References[edit]

See also[edit]