Destinikon

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Not to be confused with Destenika.

Destinikon (Greek: Δεστινίκον), also known in Serbian historiography as Dostinik (Serbian Cyrillic: Достиник) was one eight inhabited cities (καστρα/kastra) of "baptized Serbia" (the hinterland of the Serbian Principality), mentioned in De Administrando Imperio (950s, abbr. DAI). The exact location is undetermined, although modern studies point to locations in Raška and Metohija.

De Administrando Imperio[edit]

The DAI mentions Destinikon as the first among the enumerated cities ("Destinikon, Tzernabouskeï, Megyretous, Dresneïk, Lesnik, Salines, Katera, Desnik").[1] Also, the DAI mentions Klonimir, an exiled dynastical member in Bulgaria, who marched an army into Serbia, entering the city of Destinikon with the intent of seizing the throne, but was defeated by Prince Petar[2] (ca. 896).

Studies[edit]

 • It was most likely southeast of Ras.[3]
Obsolete
 • Remains of a fortification thought to be that of Destinikon have been found in the Archaeological site of Vrsjenice, near Sjenica. The findings date from late antiquity and early Byzantine.[10]

References[edit]

 1. ^ Moravcsik 1967, pp. 160–161
 2. ^ Moravcsik 1967, p. 156
 3. ^ Petar Ž Petrović; Petar Vlahović (1984). Raška: antropogeografska proučavanja. Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti. p. 128. А да је Достиник био на тој страни потврћује и наведенн Порфирогенитов податак о на- паду бугарског штићеника Клонимира на рашког жупана Петра Гојниковића. Долазећи из Бугарске, Клонимир је упао у Рашку негде на ... 
 4. ^ Relja Novaković (1981). Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka: istorijsko-geografsko razmatranje : problemi i znanja. Istorijski institut. Ако се задржимо на Метохији, питајући се где је могао бити град Достиника, тешко се можемо снаћи јер на подручју западно од линије Шар-планина — Чичавица има више од двадесет градина у које не убрајамо неколико са ... Кад бисмо знали да Порфирогенит своје градове набраја неким географским редом и кад бисмо били уверени да је Достиник исто што и Ждрело или Градиште Геђе, онда би Дреенеик био четврти по реду и морао би се ... 
 5. ^ Univerzitet u Beogradu. Filozofski fakultet (1968). Zbornik Filozofskog fakulteta. Naučno delo. То су разлози због којих бисмо Достиник могли тражити на том простору. -- Друго место за које бисмо такође могли везати положај Достиника налази се опет на ивици Метохије. У горњем току реке Кујавче, на њеној левој обали, ... 
 6. ^ Novaković 1981, pp. 61–63
 7. ^ Korać 1995
 8. ^ Recueil de Travaux de l'Institut des Études Byzantines, Volume 38. Belgrade: Naučno delo. 2000. p. 109. 
 9. ^ Šafárik 1837, p. 643, 651
 10. ^ http://www.novavizija.org/REPOSITORY/136_sjenica_bastina.pdf