Dhinei of the Maldives

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Al-Sultan Dhinei Kalaminjaa Siri Fennaadheettha Mahaa Radun (Dhivehi: އައްސުލްޠާން ދިނެއި ކަލަމިންޖާ ސިރީ ފެންނާދީއްތަ މަހާރަދުން) was the Sultan of Maldives from 1193 to 1199. He was the son of Fathahiriya Maavaa Kilege (Dhivehi: ފަތަހިރިޔާ މާވާކިލެގެ). He ruled the country for 7 years until his death in 1199. He was succeeded by his younger brother, Dhihei of Maldives.

Preceded by
Ali I
Sultan of the Maldives
1193–1199
Succeeded by
Dhihei