Director General of the Federal Investigation Agency

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Federal Investigation Agency of Pakistan is headed by a Director General.

Director Generals (1974–Present) [1][edit]

Name Period
M.Y.Orakazi 1974
M.A.K.Chaudhary 1975
M.A.K. Hayat 1977
M. Akram Sheikh 1977
M.S. Anwar 1977
M. Aslam Hayat 1977
Muhammad Azam Qazi, PSP |Obaid ur Rehman Khan, PSP 1986
Syed Salman Khaliq, PSP 1989
Wajahat Latif, PSP 1990
G. Moinuddin, PSP 1993
B.R. Awan, PSP 1993
Sarosh Rauf Alvi, PSP 1993
Ghulam Asghar Malik, PSP, QPM 1994
Khawar Zaman, PSP 1996
Mian Muhammad Amin, PSP 1997
Major Gen. Rtd. Inayat Ollah Khan Niazi, 1997
Iftikhar Ahamad Khan, PSP 1998
Major(r) Mushtaq Ahamad, PSP 1999
Malik Asif Hayat, PSP 1999
Muhammad Rafique Haider, PSP 2000
Saiyed Mohib Asad, PSP 2001
Tariq Parvez, S.I., PSP 2005
Tariq Masood Khosa, PSP 2009
Zafarullah Khan, PSP 2009–2010
Waseem Ahmed, PSP 2010–2010
Malik Muhammad Iqbal, PSP 2010-2011
Syed Tahsin Anwar Ali Shah, PSP 2011-2012
Javed Iqbal, PSP 2011–2012
Fayyaz Ahmed Leghari, PSP 2012–2012
Muhammad Anwar Virk, PSP, PPM July 2012 –
Mr. Saud Mirza, PSP
M. Ghalib Ali Bandesha PSP
M. Akbar Khan Hoti, PSP
Safdar Ali malik, PSP

References[edit]

M. Ghalib Ali Bandesha PSP 2014