Districts of Madagascar

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Districts of Madagascar

Districts are second-level administrative divisions of Madagascar below the regions. There are 114 districts in Madagascar. Districts are in their turn divided into communes; while some of the districts in urban areas (such as the City districts of Antananarivo, Antsirabe I, Antsiranana I, Fianarantsoa I, Toamasina I and Toliara I) and offshore islands (such as the districts of Nosy Be and Nosy Boraha) each consist of only one commune, most of the districts are divided typically into 5–20 communes.

List of Districts[edit]

District Region Area[1] Population
estimate
Population
density
km² (1 July 2013)[2] per km²
Ambalavao Haute Matsiatra 4,798.47 209,417 43.6
Ambanja Diana 5,999.72 190,435 31.7
Ambato-Boeni Boeny 8,528.25 211,204 24.8
Ambatofinandrahana Amoron'i Mania 10,321.48 155,470 15.1
Ambatolampy Vakinankaratra 1,651.14 256,164 155.1
Ambatomainty Melaky 4,740.44 29,420 6.2
Ambatondrazaka Alaotra-Mangoro 5,540.25 324,610 58.6
Ambilobe Diana 8,006.76 216,145 27.0
Amboasary-Atsimo Anosy 9,888.82 209,090 21.1
Ambohidratrimo Analamanga 1,432.36 399,037 278.7
Ambohimahasoa Haute Matsiatra 1,929.12 214,703 111.3
Ambositra Amoron'i Mania 2,914.18 262,353 90.0
Ambovombe-Androy Androy 6,504.18 349,675 53.8
Ampanihy Atsimo-Andrefana 13,837.11 310,173 22.4
Amparafaravola Alaotra-Mangoro 4,622.51 267,622 57.9
Analalava Sofia 8,732.19 148,668 17.0
Andapa Sava 4,051.48 189,882 46.9
Andilamena Alaotra-Mangoro 7,686.18 70,527 9.2
Andramasina Analamanga 1,406.41 170,124 121.0
Anjozorobe Analamanga 4,275.06 177,134 41.4
Ankazoabo-Atsimo Atsimo-Andrefana 7,456.28 65,560 8.8
Ankazobe Analamanga 7,358.26 151,543 20.6
Anosibe-An'ala Alaotra-Mangoro 2,858.75 89,205 31.2
Antalaha Sava 6,795.01 231,479 34.1
Antanambao-Manampotsy Atsinanana 1,298.55 48,665 37.5
Antananarivo-Atsimondrano Analamanga 421.97 585,184 1,386.8
Antananarivo-Avaradrano Analamanga 581.88 362,539 623.0
Antananarivo-Renivohitra Analamanga 85.01 1,299,080 15,281.5
Antanifotsy Vakinankaratra 2,785.57 307,944 110.5
Antsalova Melaky 6,864.38 58,341 8.5
Antsirabe I Vakinankaratra 132.94 238,478 1,793.9
Antsirabe II Vakinankaratra 2,471.31 406,353 164.4
Antsiranana I
(formerly Diego-Suarez)
Diana 71.90 115,015 1,599.7
Antsiranana II Diana 5,612.41 105,416 18.8
Antsohihy Sofia 4,773.81 137,433 28.8
Arivonimamo Itasy 2,135.48 304,931 142.8
Bealanana Sofia 6,831.86 143,005 20.9
Befandriana Avaratra
(North Befandriana)
Sofia 8,718.98 241,082 27.7
Befotaka Atsimo-Atsinanana 3,238.05 53,456 16.5
Bekily Androy 5,141.49 164,751 32.0
Beloha Androy 4,787.01 109,361 22.8
Belon'i Tsiribihina Menabe 8,037.88 124,136 15.4
Benenitra Atsimo-Andrefana 4,368.05 38,716 8.9
Beroroha Atsimo-Andrefana 7,320.22 45,709 6.2
Besalampy Melaky 11,951.49 71,195 6.0
Betafo Vakinankaratra 4,155.03 254,736 61.3
Betioky-Atsimo Atsimo-Andrefana 7,690.61 205,332 26.7
Betroka Anosy 13,672.48 190,836 14.0
Boriziny-Vaovao
(formerly Port Bergé)
Sofia 7,088.30 189,097 26.7
Fandriana Amoron'i Mania 2,274.51 201,611 88.6
Farafangana Atsimo-Atsinanana 2,824.05 341,843 121.0
Faratsiho Vakinankaratra 1,856.87 193,301 104.1
Fenoarivo-Afovoany Bongolava 7,553.98 130,443 17.3
Fenoarivo-Atsinanana
(East Fenerive)
Analanjirofo 2,992.86 308,395 103.0
Fianarantsoa I Haute Matsiatra 86.05 190,318 2,211.7
Iakora Ihorombe 4,556.49 50,409 11.1
Ifanadiana Vatovavy-Fitovinany 3,970.73 154,272 38.9
Ihosy Ihorombe 17,191.45 203,373 11.8
Ikalamavony Haute Matsiatra 9,796.82 89,374 9.1
Ikongo Vatovavy-Fitovinany 3,154.42 186,055 59.0
Isandra Haute Matsiatra 1,342.89 129,461 96.4
Ivohibe Ihorombe 4,315.09 58,525 13.6
Kandreho Betsiboka 6,101.87 20,690 3.4
Lalangina Haute Matsiatra 1,051.31 169,568 161.3
Maevatanana Betsiboka 10,749.93 151,001 14.0
Mahabo Menabe 13,716.13 141,538 10.3
Mahajanga I Boeny 51.05 220,629 4,321.8
Mahajanga II Boeny 4,687.22 77,524 16.5
Mahanoro Atsinanana 3,763.09 238,467 63.4
Maintirano Melaky 9,888.01 106,604 10.8
Mampikony Sofia 4,572.27 133,765 29.3
Manakara-Atsimo Vatovavy-Fitovinany 3,162.57 365,427 115.5
Mananara Avaratra
(North Mananara)
Analanjirofo 4,486.59 169,942 37.9
Manandriana Amoron'i Mania 981.98 95,594 97.3
Mananjary Vatovavy-Fitovinany 5,467.09 316,930 58.0
Mandoto Vakinankaratra 4,846.01 146,330 30.2
Mandritsara Sofia 10,297.26 253,985 24.7
Manja Menabe 9,072.62 75,175 8.3
Manjakandriana Analamanga 1,798.82 204,153 113.5
Maroantsetra Analanjirofo 6,964.52 220,973 31.7
Marolambo Atsinanana 3,580.68 149,556 41.8
Marovoay Boeny 5,611.56 182,742 32.6
Miandrivazo Menabe 12,329.89 130,790 10.6
Miarinarivo Itasy 2,579.39 240,687 93.3
Midongy-Atsimo Atsimo-Atsinanana 2,546.86 45,817 18.0
Mitsinjo Boeny 4,664.40 59,578 12.8
Morafenobe Melaky 7,414.22 24,035 3.2
Moramanga Alaotra-Mangoro 7,149.48 275,146 38.5
Morombe Atsimo-Andrefana 7,783.86 117,175 15.1
Morondava Menabe 5,690.69 120,473 21.2
Nosy Be Diana 320.02 73,010 228.1
Nosy Boraha
(formerly Sainte Marie)
Analanjirofo 185.22 26,547 143.3
Nosy Varika Vatovavy-Fitovinany 3,828.08 241,438 63.1
Sakaraha Atsimo-Andrefana 8,578.10 113,080 13.2
Sambava Sava 4,681.76 304,366 65.0
Soalala Boeny 7,725.38 47,997 6.2
Soanierana-Ivongo Analanjirofo 4,365.01 136,054 31.2
Soavinandriana Itasy 1,869.86 187,217 100.1
Taolanaro
(Taolagnaro)
Anosy 5,950.37 271,878 45.7
Toamasina I Atsinanana 30.91 274,667 8,886.1
Toamasina II Atsinanana 5,011.89 231,367 46.2
Toliara I Atsimo-Andrefana 32.12 156,710 4,878.9
Toliara II Atsimo-Andrefana 9,617.76 264,301 27.5
Tsaratanana Betsiboka 12,138.71 121,831 10.0
Tsihombe Androy 2,528.71 110,147 43.6
Tsiroanomandidy Bongolava 10,558.50 326,925 31.0
Vangaindrano Atsimo-Atsinanana 4,816.70 329,596 68.4
Vatomandry Atsinanana 2,281.26 139,906 61.3
Vavatenina Analanjirofo 2,670.79 173,222 64.9
Vohemar Sava 8,268.55 255,080 30.8
Vohibinany
(formerly Brickaville)
Atsinanana 6,056.85 188,052 31.0
Vohibato Haute Matsiatra 1,828.93 196,343 107.4
Vohipeno Vatovavy-Fitovinany 1,150.76 152,337 132.4
Vondrozo Atsimo-Atsinanana 3,199.72 127,990 40.0
  • Note that Isandra, Lalangina and Vohibato Districts previously formed Fianarantsoa II District (within Haute Matsiatra Region) which has now been split into these three new districts. Another new district was formed by the splitting off of the new Mandoto District from Betafo District (within Vakinankaratra Region).

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Institute National de la Statistique, Madagascar.
  2. ^ Institute National de la Statistique, Madagascar.