Eastern Upper Carniolan subdialect

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Eastern Upper Carniolan subdialect (vzhodnogorenjski govor,[1] vzhodna gorenjščina[2]) is a Slovene subdialect in the Upper Carniolan dialect group. It is spoken in the eastern part of Upper Carniola, east of a line running west of Špitalič, Trojane, and Kisovec, then east of Vače and Zgornji Hotič, and then south along the Sava to east of Dol pri Ljubljani.[3]

Phonological and morphological characteristics[edit]

The Eastern Upper Carniolan subdialect is a subdialect of the Upper Carniolan dialect. It has preserved pitch accent, except for a small area in Moravče.[3]

References[edit]

  1. ^ Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. ^ Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 45.
  3. ^ a b Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, pp. 361.