Edward Balcerzan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Edward Balcerzan (born in Vovchansk, Kharkiv Oblast, Ukraine, 13 October 1937) is a Polish literary critic, poet, prose writer, and translator.[1]

Awards[edit]

 • 1971 – nagroda czasopisma "Odra" za książkę Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie. PIW, Warszawa 1971
 • 1989 – nagroda Fundacji Literatury za książkę Poezja polska w latach 1939–1965, cz. II: Ideologie artystyczne. WSiP, Warszawa 1988
 • 1992 — nagroda Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku w dziedzinie teorii literatury za Przygody człowieka książkowego. (Ogólne i szczególne). PEN, Warszawa 1990
 • 1998 – nagroda Polskiego PEN Clubu za Śmiech pokoleń – płacz pokoleń. Universitas, Kraków 1997
 • 1998 – nagroda "Literatury na Świecie" za książkę Literatura z literatury (strategie tłumaczy). Studia o przekładzie pod red. Piotra Fasta, Nr 6. "Śląsk", Katowice 1998.[1]

Poetry[edit]

 • 1960 – Morze, pergamin i ty
 • 1964 – Podwójne interlinie
 • 1969 – Granica na moment. Wiersze, przekłady, pastisze
 • 1972 – Późny wiek. Poezje.[1]

Prose[edit]

 • 1964 – Pobyt
 • 1972 – Któż by nas takich pięknych. Tryptyk
 • 2003 – Perehenia i słoneczniki (opisuje ukraińsko-polskie dzieciństwo autora).[1]

Scholarship[edit]

 • 1968 – Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu
 • 1971 – Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie
 • 1972 – Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej
 • 1977 – (editor) Pisarze polscy o sztuce przekładu, 1440–1974: Antologia (Polish Writers on the Art of Translation, 1440–1974: an Anthology)
 • 1982 – Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz
 • 1982 – Poezja polska w latach 1939–1965. Część 1. Strategie liryczne
 • 1988 – Poezja polska w latach 1939–1965. Część 2. Ideologie artystyczne
 • 1984 – Włodzimierz Majakowski (monografia)
 • 1989 – Liryka Juliana Przybosia
 • 1990 – Przygody człowieka książkowego. (Ogólne i szczególne)
 • 1990 – Poezja polska w latach 1918–1939
 • 1997 – Śmiech pokoleń – płacz pokoleń
 • 1998 – Poezja polska w latach 1939–1968
 • 1998 – Literatura z literatury (strategie tłumaczy) ("Studia o przekładzie", t. 6)
 • 2004 – O nowatorstwie ("Wykłady Schopenhauerowskie", wykład I)
 • 2005 – Zuchwalstwa samoświadomości.[1]

See also[edit]

Notes[edit]

 1. ^ a b c d e Information from the Polish Wikipedia, accessed 29 June 2009, 02:56.