Edward Długajczyk

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Edward Długajczyk
Born 1939
Nationality Polish
Occupation historian
Title Dr Hab.

Dr Hab. Edward Stanisław Długajczyk (born 1939) is a Polish historian. He is specializing in history of Upper Silesia in the 20th century.

He finished Polish philology at Jagiellonian University. In 1972 he gained a Ph.D. from University of Silesia. In 1982 Długajczyk passed his habilitation.

Works[edit]

 • Sanacja śląska 1926-1939: zarys dziejów politycznych (1983)
 • Ludzie z bieruńskiego ratusza: rzecz o burmistrzach i radzie miejskiej w latach 1919-1939 (1989)
 • Bieruń Stary w dokumentach archiwalnych: materiały do planu zagospodarowania przestrzennego z lat 1946-1947 (1990)
 • Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939 (1990)
 • Trudne lata nadziei: Bieruń Stary 1945-1950 (1990)
 • Podział Górnego Śląska w 1922 roku (1992)
 • Tajny front na granicy cieszyńskiej: wywiad i dywersja w latach 1919-1939 (1993)
 • Grupy Z i N : polskie przygotowania dywersji wojskowej w Niemczech w latach 1921-1925 (1997)
 • Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919-1922 (2001)
 • Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920 (2005)

References[edit]

 • Noty o autorach (2008). In. Archiwa i archiwalia górnośląskie. Vol. 1. Katowice.

External links[edit]