Für Danzig

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Für Danzig
English: For Danzig

anthem of Free City of Danzig
Lyrics Paul Enderling
Music Georg Göhler
Adopted 1920
Relinquished 1939

"Für Danzig" ("For Danzig") was the official national anthem of the Free City of Danzig (now Gdańsk, Poland) from 1920-1939. The lyrics were written by Paul Enderling, while the music was by Georg Göhler. After the Nazi invasion of Poland and the concurrent annexation of Danzig by Germany in 1939, Das Lied der Deutschen was adopted as the official anthem, along with the Horst-Wessel-Lied.

^† Another song – In Danzig was also a semi-official anthem of the Free City, which had words by Josef von Eichendorff set to the traditional tune.

German lyrics[edit]

Kennst du die Stadt am Bernsteinstrand,
umgrünt von ew'ger Wälder Band,
wo schlanke Giebel streben
empor zum Sonnenschein!
Ja, sollt' ich fröhlich leben,
in Danzig müßt es sein!
Kennst du die Stadt, wo Turm an Turm
in Treue trotzt dem Zeitensturm,
wo stolze Schiffe gleiten
ins blaue Meer hinein!
Ja, sollt' ich tapfer streiten,
für Danzig müßt es sein!
Kennst du die Stadt, wo deutsche Art
voll Kraft und Mut ihr Gut bewahrt,
wo deutsch die Glocken werben
und deutsch ein jeder Stein !
Ja sollt' ich selig sterben,
in Danzig müßt es sein !

Polish translation[edit]

Na bursztynowym brzegu gród,
wokół którego lasów wbród,
a smukłe domów szczyty
ku słońcu wciąż się pną...
Tak, jeśli mam szczęśliwy być,
to w Gdańsku muszę żyć!
Wieża przy wieży w Mieście tym
wciąż trwa na przekór czasom złym,
a dumne statki suną
prosto w błękity mórz!
Tak, tylko za me Miasto
w bitewny pójdę kurz!
Czy znasz to miasto, gdzie niemiecki ród
pełen siły i odwagi, strzeże bogactw swych,
gdzie niemieckie dzwony wołają
i niemiecki jest każdy kamień !
Tak, jeśli mam błogo umrzeć,
to zrobię to tylko w Gdańsku

English translation[edit]

Do you know the city on the amber beach,
wreathed by everlasting green forests,
where slender gables stretch upwards
towards the sunshine !
Yes, I shall live merrily
it must be in Danzig!
Do you know the city, where tower at tower
loyally resists the storms of time
where proud ships glide
towards the blue sea !
Yes, I shall bravely fight
it must be for Danzig!
Do you know the city, where German kind
defends its wealth with might and main,
where in German the bells invite
and where German's every stone !
Yes, I shall blessedly die,
it must be in Danzig!

External links[edit]