This is a file from the Wikimedia Commons

File:1 QIsa example of damage col 12-13.jpg

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Original file(1,134 × 1,242 pixels, file size: 887 KB, MIME type: image/jpeg)

Summary

Description Photo of Great Isaiah Scroll facsimile, showing columns 12-13 (chapter 14-16).
Inscription
ובחר עוד בישראל והניחם על־אדמתם ונלוה הגר עליהם ונספחו על־בית יעקב ולקחום עמים והביאום אל־מקומם והתנחלום בית־ישראל על אדמת יהוה לעבדים ולשפחות והיו שבים לשביהם ורדו בנגשיהם

והיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומרגזך ומן־העבדה הקשה אשר עבד־בך ונשאת המשל הזה על־מלך בבל ואמרת איך שבת נגש שבתה מדהבה שבר יהוה מטה רשעים שבט משלים מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה רדה באף גוים מרדף בלי חשך נחה שקטה כל־הארץ פצחו רנה גם־ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא־יעלה הכרת עלינו שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך עורר לך רפאים כל־עתודי ארץ הקים מכסאותם כל מלכי גוים כלם יענו ויאמרו אליך גם־אתה חלית כמונו אלינו נמשלת הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה איך נפלת משמים הילל בן־שחר נגדעת לארץ חולש על־גוים ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי־אל ארים כסאי ואשב בהר־מועד בירכתי צפון אעלה על־במתי עב אדמה לעליון אך אל־שאול תורד אל־ירכתי־בור ראיך אליך ישגיחו אליך יתבוננו הזה האיש מרגיז הארץ מרעיש ממלכות שם תבל כמדבר ועריו הרס אסיריו לא־פתח ביתה כל־מלכי גוים כלם שכבו בכבוד איש בביתו ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב לבוש הרגים מטעני חרב יורדי אל־אבני־בור כפגר מובס לא־תחד אתם בקבורה כי־ארצך שחת עמך הרגת לא־יקרא לעולם זרע מרעים הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל־יקמו וירשו ארץ ומלאו פני־תבל ערים וקמתי עליהם נאם יהוה צבאות והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם־יהוה ושמתיה למורש קפד ואגמי־מים וטאטאתיה במטאטא השמד נאם יהוה צבאות נשבע יהוה צבאות לאמר אם־לא כאשר דמיתי כן היתה וכאשר יעצתי היא תקום לשבר אשור בארצי ועל־הרי אבוסנו וסר מעליהם עלו וסבלו מעל שכמו יסור זאת העצה היעוצה על־כל־הארץ וזאת היד הנטויה על־כל־הגוים כי־יהוה צבאות יעץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה בשנת־מות המלך אחז היה המשא הזה אל־תשמחי פלשת כלך כי נשבר שבט מכך כי־משרש נחש יצא צפע ופריו שרף מעופף ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב שרשך ושאריתך יהרג הילילי שער זעקי־עיר נמוג פלשת כלך כי מצפון עשן בא ואין בודד במועדיו ומה־יענה מלאכי־גוי כי יהוה יסד ציון ובה יחסו עניי עמו

משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר־מואב נדמה עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על־נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל־ראשיו קרחה כל־זקן גרועה בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי ותזעק חשבון ואלעלה עד־יהץ נשמע קולם על־כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו לבי למואב יזעק בריחה עד־צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה־בו כי דרך חורנים זעקת־שבר יעערו כי־מי נמרים משמות יהיו כי־יבש חציר כלה דשא ירק לא היה על־כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום כי־הקיפה הזעקה את־גבול מואב עד־אגלים יללתה ובאר אילים יללתה כי מי דימון מלאו דם כי־אשית על־דימון נוספות לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה

שלחו־כר משל־ארץ מסלע מדברה אל־הר בת־ציון והיה כעוף־נודד קן משלח תהיינה בנות מואב מעברת לארנון הביאו עצה עשו פלילה שיתי כליל צלך בתוך צהרים סתרי נדחים נדד אל־תגלי יגורו בך נדחי מואב הוי־סתר למו מפני שודד כי־אפס המץ כלה שד תמו רמס מן־הארץ והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת באהל דוד שפט ודרש משפט ומהר צדק שמענו גאון־מואב גא מאד גאותו וגאונו ועברתו לא־כן בדיו לכן ייליל מואב למואב כלה ייליל לאשישי קיר־חרשת תהגו אך־נכאים כי שדמות חשבון אמלל גפן שבמה בעלי גוים הלמו שרוקיה עד־יעזר נגעו תעו מדבר שלחותיה נטשו עברו ים על־כן אבכה בבכי יעזר גפן שבמה אריוך דמעתי חשבון ואלעלה כי על־קיצך ועל־קצירך הידד נפל ונאסף שמחה וגיל מן־הכרמל ובכרמים לא־ירנן לא ירעע יין ביקבים לא־ידרך הדרך הידד השבתי על־כן מעי למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש והיה כי־נראה כי־נלאה מואב על־הבמה ובא אל־מקדשו להתפלל ולא יוכל זה הדבר אשר דבר יהוה אל־מואב מאז

ועתה דבר


Source: Isaiah 14-16. All verses can be seen in the image apart from the first four words of 14:1 and the last 17 words of 16:14.
Source Own work by the original uploader
Author Jb344tul

Licensing

Jb344tul at English Wikipedia, the copyright holder of this work, hereby publishes it under the following license:
Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

Original upload log

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
Date/Time Dimensions User Comment
2017-11-03 02:56:10 1134 × 1242 Jb344tul Photo of Great Isaiah Scroll facsimile, showing columns 12-13 (chapter 14-16). Taken by me personally.

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current14:33, 30 January 2018Thumbnail for version as of 14:33, 30 January 20181,134 × 1,242 (887 KB)IazygesTransferred from en.wikipedia (MTC!) (1.1.0)
The following pages on the English Wikipedia use this file (pages on other projects are not listed):

Global file usage

The following other wikis use this file:

Metadata