Finnicization

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
A set of graves in Tampere, showing the Swedish surname ‘Kyander’ as well as the fennicized ‘Kiianmies’.

Finnicization (also finnicisation, fennicization, fennicisation) is the changing of one's personal names from other languages (usually Swedish) into Finnish. During the era of National Romanticism in Finland, many people, especially Fennomans, finnicized their previously Swedish family names.

Some of these people were descended from Finnish-speaking farmers, who had previously changed their Finnish names to Swedish ones after climbing society's ladder. This was an understandable stratagem, as official positions (and even many trades) were only open to those speaking Swedish, and a Finnish name would have been an impediment to success.

A notable event in finnicization was the centenary, in 1906, 100 years after the birth of the philosopher and statesman Johan Vilhelm Snellman. Author Johannes Linnankoski encouraged Finns to give up their Swedish names on 12 May, Snellman's birthday. During 1906 and 1907 about 70,000 Finns changed their names.[1]

Finnicized names[edit]

First names[edit]

Family names[edit]

Finnish language name Former name
Arvelo Achrén
Ahtisaari Adolfsen
Ahtovuo Adolfsen
Äimä Aejmelaeus
Alaja Alander
Arajärvi Alin
Almi Alm
Tuomas-Kettunen Alopaeus
Ahvenlahti Andrejeff
Asanti Aschan
Ahmavaara Aulin
Ailio Ax
Wuorenheimo Bergbom
Kalliala Bergroth
Vuorenjuuri Bergroth
Vanni Besprosvanni
Wuorimaa/Vuorimaa Blomberg
Kilpi Blomros
Jalas Blomstedt
Kaira Bodström
Poijärvi Boijer
Linnala Borgman
Paloheimo Brander
Palosuo Brander
Tulikoura Brandstaka
Honka Bremer
Aho Brofeldt
Palo Brännäs
Välikangas Buddén
Alhava Byckling
Kalela Cajander
Kannisto Candelin
Kannila Cannelin
Linkola Collan
Turkka Durchman
Enäjärvi Eklund
Mikkola Eklund
Tunkelo Ekman
Enne Enbom
Äyräpää Europaeus
Vennamo Fennander
Alkio Filander
Linkomies Flinck
Koskimies Forsman
Yrjö-Koskinen Forsman
Koskenniemi Forsnäs
Hainari Forsström
Pohjanpalo Friisi
Jännes Genetz
Kuusi Granfelt
Talas Gratschoff
Rautapää Gröndahl
Aura Gröndahl
Wiherheimo Grönhag
Kuusisto Grönlund
Rantakari Grönqvist
Paasilinna Gullsten
Pihkala Gummerus
Halsti Hagman
Kallia Hallsten
Haarla Harberg
Harva Heerman
Heikinheimo Heikel
Päivänsalo Helander
Hattara Helenius
Helismaa Helenius
Helo Helenius
Rahola Helenius
Waltari Helenius
Heliövaara Helin
Paasikivi Hellsten
Hiitonen Hidén
Hiekkala Hoffrén
Soini Hoffrén
Harva Holmberg
Karikoski Holmström
Paasivuori Hällberg/Hälleberg
Helasvuo Hällström
Paasivirta Hällström, af Hällström
Paasio Hällström/Hellström
Heporauta Hästesko
Rihtniemi Högman
Ivalo Ingman
Jaari Jankeloff
Wihuri Jansson
Rautavaara/Rautawaara Jernberg
Rautavuori Jernberg
Järviluoma Jernström
Rautavirta Järnström
Airo Johansson
Kaila Johansson
Somerjoki Johansson
Soininen Johnsson
Soisalon-Soininen Johnsson
Jousi Junnelius
Juva Juvelius
Rauanheimo Järnefelt
Kahanpää Kahelin
Kairamo Kihlman
Kurki-Suonio Krohn
Kulo Källberg
Lehto Lagerlund
Lahdensuo Lagerstedt
Hirvensalo Lagus
Kalima Landgren
Leikola Leidenius
Leppälä Lindeqvist
Linko Lindroth
Loimaranta Lindstedt
Louhivuori Lohtander
Saarnio Lundén
Maasalo Masalin
Malmivaara Malmberg
Merikanto Mattsson
Mannermaa Menander
Kivalo Mittler
Muroma Murén
Nevanlinna Neovius
Nuorivaara Nyberg
Nuorteva Nyberg
Nurminen Nyman
Suviranta Olander
Suolahti Palander
Salmenoja Palin
Paatela Pavén
Reenpää Renqvist
Reenkola Renvall
Sillanpää Riktig
Ruusuvaara Rosberg
Ruutu Ruuth
Ritavuori Rydman
Sadeniemi Sadenius
Saalas Sahlberg
Ilvessalo Sarén
Savonjousi Savonius
Sauli Saxelin
Harmaja Schadewitz
Utsjoki Schlüter
Koulumies Schulman
Särkilahti Serlachius
Hersalo Sigell
Simojoki Simelius
Sirola Sirén
Sirpo Sirob (Wolfson)
Susitaival Sivén
Virkkunen Snellman
Kivekäs Stenbäck
Kivikoski Stenfors
Kivirikko Stenroos
Renkonen Streng
Teräsvuori Ståhlberg
Siilasvuo Strömberg
Sola Sundberg
Salmiala Sundström
Rislakki Svanberg
Svento Sventorzetski
Saarimaa Söderholm
Tuulio Tallgren
Honkajuuri Tallroth
Tavastähti Tavaststjerna
Tanner Thomasson
Talvela Thorén
Tuura Thrulsson
Tulenheimo Thulé
Tuurna Thuneberg
Tuuliluoto Tillaeus
Tarjanne Törnqvist
Hiidenheimo Törnström
Vähäkallio Vilander
Vala Wadenström
Valste Wahlstedt
Voionmaa Wallin
Waris Warén
Valvanne Wegelius
Vuorjoki Wegelius
Wennervirta Wennerström
Wilkama Wilkman
Veistaro Winqvist
Voipio Åkerman

See also[edit]

References[edit]