Franciszek Salezy Potocki

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Franciszek Salezy Potocki
Franciszek Salezy Potocki 111.PNG
Coat of arms Pilawa
Consort Zofia Rzeczycka
Anna Elżbieta Potocka
Issue
Family Potocki
Father Józef Potocki
Mother Teofila Teresa Cetner
Born 1700
Krystynopol
Died 22 October 1772(1772-10-22)
Krystynopol

Franciszek Salezy Potocki (1700–1772) was a Polish nobleman. Knight of the Order of the White Eagle, awarded on August 3, 1750 in Warsaw. The richest magnate of his time, owner of huge properties in the Dnipro Ukraine (Crown of Poland). Nicknamed "Little King of Ruthenia" ("królik Rusi").

Franciszek became Krajczy of the Crown in 1736, Field Clerk of the Crown and voivode of Volhynian Voivodship in 1755, voivode of Kijów Voivodship in 1755–1771 and starost of Belz, Hrubieszów, Ropczyce, Sokal, Jabłonów and Opalin.

Bibliography[edit]

  • Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 255.
  • Teka Gabriela Junoszy Podoskiego, t. III, Poznań 1856, s. 303.
  • Konfederacja Generalna Stanów Koronnych y Wielkiego Xięztwa Litewskiego na walnym zieźdźie w Dźikowie pod Sandomierzem postanowiona dnia V miesiąca Listopada. Roku Pańskiego MDCC.XXXIV, brak paginacji.
  • Teka Gabriela Junoszy Podoskiego, t. IV, Poznań 1856, s. 472.
  • Teka Gabriela Junoszy Podoskiego, t. IV, Poznań 1856, s. 710.
  • Materiały do dziejów bezkrólewia po śmierci Augusta III i pierwszych lat dziesięciu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, t. I Lwów 1857, s. 45-49.
  • Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, i.t.d. / ułożył i wydał Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski, Lwów 1845, s. 284.
  • Volumina Legum t. VII, Petersburg 1860, s. 244-248.