Freedom Party (Bessarabia)

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Freedom Party, Bessarabia)
Jump to: navigation, search
Freedom Party
Partidul Libertăţii
President Victor Andreev
Founded 1949
Dissolved 1950

The Freedom Party (Romanian: Partidul Libertăţii) was a clandestine political party in the Moldovan SSR.[1]

Membership[edit]

The founders members were: Constantin Condrat (born 1914, Soroca), Ion Istrati (b. 1929), Nicolae Istrati (b. 1926, Văsieni[disambiguation needed]), Victor Andreev (b. 1923, Mănoileşti), Vladimir Bivol (b. 1923, Cojuşna), Tudor Goncearencu (b. 1915, Gălăţeni), Andrei Sănduţă (b. 1921, Ialoveni).[2]

Bibliography[edit]

  • Elena Postică, Rezistenţa antisovietică în Basarabia. 1945-1950, Chişinău, 1997 (lucrare elaborată în baza unor documente de arhivă inedite, în special din Arhiva Ministerului Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, abreviat: A.M.S.N.R.M.),
  • Elena Postică, "Partidul Libertăţii": reafirmarea ideii naţionale, Ţara, 1995, 1-5 decembrie,
  • Istoria Partidului Comunist al Moldovei, Chişinău, 1968,
  • Istoria RSS Moldoveneşti, vol.2, Chişinău, 1970,
  • Totalitarianism Archives, volume IV-V, nr 13-14, winter 1996-spring 1997,
  • Mihai Gribincea, Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică.1944-1950, Cluj-Napoca, 1995,
  • Valeriu Pasat, Trudnie stranitsi istorii Moldovi. 1940-1950 [Culegere de documente] (Pages difficiles d'histoire de la Moldavie), Moscova, Ed. Terra, 1994,
  • Istoria Basarabiei de la origini până la 1994, (coordonator Ioan Scurtu), Bucureşti, 1994,
  • Mitru Ghiţiu, Unele aspecte din mişcarea de rezistenţă antisovietică în Basarabia postbelică, în Analele Sighet 2, Instaurarea comunismului - între rezistenţă şi represiune, 1995,
  • Mihai Gribincea, Agricultural Collectivization in Moldavia: Basarabia During Stalinism, 1944–1950, East European Monographs, 1996.

References[edit]

External links[edit]