Macedonian Struggle

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Greek Struggle for Macedonia)
Jump to navigation Jump to search

The Macedonian Struggle or the Greek struggle for Macedonia (Greek: Μακεδονικός Αγώνας, Makedonikos Agonas), or according to the Bulgarian and ethnic Macedonian point of view Greek armed propaganda in Macedonia (Bulgarian: Гръцка въоръжена пропаганда в Македония, Macedonian: Грчката вооружена пропаганда во Македонија) was a series of social, political, cultural and military conflicts that were mainly fought between Greek and Bulgarian subjects who lived in Ottoman Macedonia between 1893 and 1908. The conflict was part of a wider rebel war in which revolutionary organizations of Greeks, Bulgarians and Serbs all fought over Macedonia. Gradually the Greek and Bulgarian bands gained the upper hand, but the conflict was ended by the Young Turk Revolution in 1908.

Background[edit]

Initially the conflict was waged through educational and religious means, with a fierce rivalry developing between supporters of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople (Greek speaking or Slavic speaking who generally identified as Greek), and supporters of the Bulgarian Exarchate, which had been established by the Ottomans in 1870.[2]

As Ottoman rule in the Balkans crumbled in the late 19th century, competition arose between Greeks and Bulgarians (and to a lesser extent also other ethnic groups such as Serbs, Aromanians and Albanians) over the multi-ethnic region of Macedonia.[2][need quotation to verify] The defeat of Greece in the Greco-Turkish War of 1897 was a loss that appalled Greeks.[3] The Ethniki Eteria was dissolved by Prime Minister Theotokis.

Greco–Bulgarian relations in Ottoman Macedonia[edit]

In 1894, a Bulgarian organization known as the Internal Macedonian Revolutionary Organization (IMRO) had been founded and self-identified as being representative of all nations in Macedonia, along with anti-Ottoman revolutionaries in Thessaloniki, with the aim of liberating Macedonia and Thrace from Ottoman rule, potentially to join Bulgaria. IMRO was declared as a Macedonian organization open to all ethnic groups in Macedonia and, earlier on, IMRO claimed that it was fighting for the autonomy of Macedonia and not for annexation to Bulgaria. However, according to some authors and historians, it later became an agent serving Bulgarian interests in Balkan politics with the aim of eventually uniting the entirety of Macedonia with Bulgaria, first in struggles against the Ottoman Empire and later against the Serbian-led Yugoslav successor state controlling the territory of Vardar Macedonia and the Greek state which controlled the territory of Aegean Macedonia.[4] One major event representing the culmination of these actions is the assassination of the Serbian King of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes during the inter-war period by an IMRO sniper, likely working for Bulgarian interests. In practice, most of the followers of the IMRO were local Macedonian Bulgarians, though they also had some pro-Bulgarian Aromanian supporters,[5][6][7] like Pitu Guli, Mitre The Vlach, Ioryi Mucitano and Alexandar Coshca.[8] Many of the members of the organization saw Macedonian autonomy as an intermediate step to unification with Bulgaria,[9][10] but others saw as their aim the creation of a Balkan federal state, with Macedonia as an equal member.[11]

Already from 1895 the Supreme Macedonian-Adrianople Committees were formed in Sofia in order to reinforce the Bulgarian actions in Ottoman Empire. One of Komitadjis first activities was the capture of the predominantly Greek town of Meleniko (today Melnik, Bulgaria), but they couldn't hold it for more than a few hours.[12][13] Bulgarian bands destroyed the Pomak village of Dospat where they massacred local inhabitants.[13] This kind of activity alerted Greeks and Serbians, who made a farce of the slogan "Macedonia to Macedonians", being against the constitution of Macedonia as separate state.[14]

The situation in Macedonia became heated and started to affect European public opinion. In April 1903, a group called Gemidzhii with some assistance from the IMRO blew up the French ship Guadalquivir and the Ottoman Bank in the harbour of Thessaloniki. In August 1903, IMRO managed to organise an uprising (the Ilinden Uprising) in Macedonia and the Adrianople Vilayet. After the forming of the short-lived Kruševo Republic, the insurrection was suppressed by the Ottomans with the subsequent destruction of many villages and the devastation of large areas in Western Macedonia and around Kırk Kilise near Adrianople. The failure of the 1903 insurrection resulted in the eventual split of the IMARO into a left-wing (federalist) faction and a right-wing faction (centralists) which weakened the organization additionally.

Hellenic Macedonian Committee[edit]

Seal of the Greek Macedonian Committee depicting Alexander the Great and Byzantine Emperor Basil II
Pavlos Melas in Macedonomachos uniform

In order to strengthen Greek efforts for Macedonia, the Hellenic Macedonian Committee was formed in 1903, under the leadership of wealthy publisher Dimitrios Kalapothakis; its members included Ion Dragoumis and Pavlos Melas.[15] Its fighters were known as Makedonomachoi ("Macedonian fighters").[16]

Under these conditions, in 1904 a vicious guerrilla war broke as response of IMRO activities between Bulgarian and Greek bands within Ottoman Macedonia. The Bishop of Kastoria, Germanos Karavangelis sent to Macedonia by the ambassador of Greece Nikolaos Mavrokordatos and the consul of Greece in Monastiri, Ion Dragoumis, realised that it was time to act in a more efficient way and started organising Greek opposition.

While Dragoumis concerned himself with the financial organisation of the efforts, the central figure in the military struggle was the very capable Cretan officer Georgios Katehakis.[17] Bishop Germanos Karavangelis animated the Greek population against the IMRO and formed committees to promote the Greek national interests.

Taking advantage of the internal political and personal disputes in IMRO, Katehakis and Karavangelis initially succeeded to recruit some IMRO former members and to organize guerrilla groups, that were later reinforced with people sent from Greece and thus were mainly composed of ex-officers of the Hellenic Army, volunteers brought from Crete, from the Mani area of the Peloponnese, as well as Macedonian Greeks, such as Nikolaos Manos, Theodoros Adam, Dimitrios Stagas, Konstantinos Papastavrou, Georgios Modis, Athanasios Stavroudis, Michael Sionidis, Ioannis Ramnalis, Zisis Verros, Georgios Thomopoulos, Iraklis Patikas, Ioannis Simanikas, Periklis Drakos, Ioannis Martzios, Dimitrios Golnas, Petros Christou, Charalambos Boufidis, Slavophones such as Dimitris Dalipis and Evangelos Natsis, and even former IMRO members such as Gonos Yotas and Kottas.

Greek activity[edit]

Periklis Drakos from Kavala with co-fighters
The band of slavophone Gonos Yotas fought with the Greek side.

The Greek state became concerned, not only because of Bulgarian penetration in Macedonia but also due to Serbian interests, which were concentrated mainly in Skopje and Bitola area. The rioting in Macedonia and especially the death of Pavlos Melas in 1904 (he was the first Greek officer to enter Macedonia with guerrillas and was killed in battle with the Ottoman army) caused intense nationalistic feelings in Greece. This led to the decision to send more guerrilla troops in order to thwart Bulgarian efforts to bring all of the Slavic-speaking population of Macedonia on their side.

The Greek General Consulate in Thessaloniki, under Lambros Koromilas, became the centre of the struggle, coordinating the guerrilla troops, distributing military material and nursing the wounded. Fierce conflicts between the Greeks and Bulgarians started in the area of Kostur, in the Giannitsa Lake area, and elsewhere. During 1905, guerilla activity increased and the Makedonomachoi gained significant advantage within 10 months, extending their control towards the areas of Mariovo and East Macedonia, Kastanohoria (near Kastoria), the plains north and south of Florina and the routes around Monastir.[18] However, from early 1906 the situation became critical and the forces of the Makedonomachoi were forced to withdraw from various areas. Their manpower during that period was reduced from 1,000 to ca. 200, perhaps a little more than the Komitadjis, but nevertheless the groups of Tellos Agras and Ioannis Demestichas had some success in the marsh of Giannitsa.[18] There were great advances of the Serb forces, joined by Muslim Slavs, in summer of 1906 in the northern areas of the Sanjak of Skopje.[19]

While the guerrilla groups confronted the Ottoman Army, the Ottoman administration often ignored the activity of the Greek guerrillas,[20] and according to Dakin assisted them against the Bulgarians outright.[14] However, once the subversive potential of the Bulgarian side had been neutralised, Ottoman policy ended the favourable neutrality to the Greek side and embarked upon "relentless persecutions" against the andartes, though even then their main interest was to "suppress the Bulgarian gangs"[21]

Crimes[edit]

War crimes were committed by both sides during the Macedonian struggle. According to a 1900 British report compiled by Alfred Biliotti, who is considered to have heavily relied on Greek intelligence agents,[22] starting from 1897, the members of the Exarchist committees had embarked upon a systematic and extensive campaign of executions of the leading members of the Greek side.[23] Moreover, Bulgarian Komitadjis, pursued a campaign of extermination of Greek and Serbian teachers and clergy.[24] On the other hand, there were attacks by Greek Andartes on many Macedonian Bulgarian villages, with the aim of forcing their inhabitants to switch their allegiance from the Exarchate back to the Patriarchate and accept Greek priest and teachers,[25] but they also carried out massacres against the civilian population,[26] especially in the central parts of Macedonia in 1905[27] and in 1906.[28] One of the notable cases was the massacre[29] at the village Zagorichani (today Vasiliada, Greece), which was an Bulgarian Exarchist stronghold[14] near Kastoria on 25 March 1905, where between 60 and 78 villagers were killed by Greek bands.[28][30]

According to British reports on political crimes (including the above-mentioned Biliotti report), during the period from 1897 to 1912 over 4000 political murders were committed (66 before 1901, 200 between 1901 and 1903, 3300 between 1903 and 1908 and 600 between 1908 and 1912), excluding those killed during the Ilinden uprising and the members of the Bulgarian and Greek bands. Of those who were killed, 53% were Bulgarians, 33.5% were Greeks, Serbs and Aromanians together 3.5% and 10% were of an unknown nationality.[31]

These conflicts ended after the revolution of Young Turks in July 1908, as they promised to respect all ethnicities and religions, and to provide a constitution.

Consequences[edit]

The success of Greek efforts in Macedonia was an experience that gave confidence to the country. It helped develop an intention to annex Greek-speaking areas, and bolster Greek presence in the still Ottoman-ruled Macedonia.

The events in Macedonia, specifically the consequences of the conflicts between Greek and Bulgarian national activists, including Greek massacres against the Bulgarian population in 1905 and 1906, gave rise to pogroms against the ca. 70,000-80,000 strong Greek communities that lived in Bulgaria, who were considered to share responsibility (including the support given to the guerrillas by some Bulgarian Greeks) for the actions of the Greek guerrilla groups.[30][32]

Nevertheless, the Young Turk movement resulted in a few instances of collaboration between Greek and Bulgarian bands, while this time the official policy in both countries continue to support the penetration of armed fighters into Ottoman Macedonia, but without having fully ensured that there would be no attacks on each other.[33]

Legacy[edit]

The Greek fighters were portrayed by Greek writer Penelope Delta in her novel Τά μυστικά τοῦ Βάλτου (Ta Mystiká tou Váltou – The Secrets of the Swamp), as well as in the book of memoirs Ὁ Μακεδονικός Ἀγών (The Macedonian Struggle) by Germanos Karavangelis, while on the other side, the IMRO and their activities are depicted in the book Confessions of a Macedonian Bandit: A Californian in the Balkan Wars, written by Albert Sonnichsen, an American volunteer in the IMRO during the Macedonian Struggle.

See also[edit]

Notes[edit]

 1. ^ Sfetas, Spyridon (2001). "Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνο-ρουμανικών πολιτικών σχέσεων (1866-1913)" [The Historical Context of Greco-Romanian political relations (1866–1913)]. Makedonika (in Greek). Society for Macedonian Studies. 33 (1): 23–48. ISSN 0076-289X. Retrieved 8 May 2017.CS1 maint: ref=harv (link)
 2. ^ a b Clogg, Richard. A Concise History of Greece. Cambridge University Press, 1992. 257 pp. p.81.
 3. ^ Clogg, Richard. A Concise History of Greece. Cambridge University Press, 1992. p. 71.
 4. ^ Encyclopedia of terrorism, Cindy C. Combs, Martin W. Slann, Infobase Publishing, 2009, ISBN 1438110197, p. 135.
 5. ^ Andrew Rossos, Macedonia and the Macedonians: A History, Hoover Press, 2013, ISBN 081794883X,p. 105.
 6. ^ Philip Jowett, Armies of the Balkan Wars 1912–13: The priming charge for the Great War, Bloomsbury Publishing, 2012, ISBN 184908419X, p. 21.
 7. ^ Raymond Detrez, 2014, Historical Dictionary of Bulgaria, Rowman & Littlefield, ISBN 1442241802, p. 520.
 8. ^ "The Aromanians and IMRO (Nikola Minov) - Republic of Macedonia - Balkans". Scribd.
 9. ^ Идеята за автономия като тактика в програмите на национално-освободителното движение в Македония и Одринско (1893-1941), Димитър Гоцев, 1983, Изд. на Българска Академия на Науките, София, 1983, c. 34.; in English: The idea for autonomy as a tactics in the programs of the National Liberation movements in Macedonia and Adrianople regions 1893-1941", Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, Dimitar Gotsev, 1983, p 34. Among others, there are used the memoirs of the IMRO revolutionary Kosta Tsipushev, where he cited Delchev, that the autonomy then was only tactics, aiming future unification with Bulgaria. (55. ЦПА, ф. 226); срв. К. Ципушев. 19 години в сръбските затвори, СУ Св. Климент Охридски, 2004, ISBN 954-91083-5-X стр. 31-32. in English: Kosta Tsipushev, 19 years in Serbian prisons, Sofia University publishing house, 2004, ISBN 954-91083-5-X, p. 31-32.
 10. ^ Таjните на Македонија. Се издава за прв пат, Скопје 1999. in Macedonian – Ете како ја објаснува целта на борбата Гоце Делчев во 1901 година: "...Треба да се бориме за автономноста на Македанија и Одринско, за да ги зачуваме во нивната целост, како еден етап за идното им присоединување кон општата Болгарска Татковина". In English – How Gotse Delchev explained the aim of the struggle against the Ottomans in 1901: "...We have to fight for autonomy of Macedonia and Adrianople regions as a stage for their future unification with our common fatherland, Bulgaria."
 11. ^ The last interview with the leader of IMRO, Ivan Michailov in 1989 - newspaper 'Democratsia', Sofia, 8 January 2001, pp. 10-11. Archived 6 October 2011 at the Wayback Machine
 12. ^ Sherman, Laura Beth (1980). Fires on the mountain: the Macedonian revolutionary movement and the kidnapping of Ellen Stone. New York: Columbia U.P. p. 15. ISBN 978-0-914710-55-4.
 13. ^ a b "Le meurtre du prêtre comme violence inaugurale (Bulgarie 1872, Macédoine 1900)". http://balkanologie. IX (1–2). December 2005. Retrieved 9 April 2012.
 14. ^ a b c Dakin, Douglas (1966). The Greek struggle in Macedonia, 1897-1913. Institute for Balkan Studies. pp. 48, 224 and p.337.
 15. ^ Konstantinos Vakalopoulos, Historia tou voreiou hellenismou, vol 2, 1990, pp. 429-430
 16. ^ Keith S. Brown; Yannis Hamilakis (2003). The Usable Past: Greek Metahistories. Lexington Books. p. 79. ISBN 978-0-7391-0384-5.
 17. ^ Bulgarian Historical Review, vol 31, 1-4, 2003, p 117 "Only a few days later -on November 1- Katehakis arrived in Macedonia as Melas' successor"
 18. ^ a b Gounaris, Basil C. "National Claims, Conflicts and Developments in Macedonia, 1870-1912" (PDF). macedonian-heritage.gr. p. 194. Retrieved 8 May 2012.
 19. ^ Vemund Aarbakke (2003). Ethnic rivalry and the quest for Macedonia, 1870-1913. East European Monographs. p. 141. ISBN 978-0-88033-527-0.
 20. ^ M. Şükrü Hanioğlu (8 March 2010). A Brief History of the Late Ottoman Empire. Princeton University Press. p. 134. ISBN 1-4008-2968-2.
 21. ^ Gounaris, Basil C. "National Claims, Conflicts and Developments in Macedonia, 1870-1912" (PDF). macedonian-heritage.gr. p. 196. Retrieved 8 May 2012.
 22. ^ David Barchard, The Fearless and Self-Reliant Servant: The Life and Career of Sir Alfred Biliotti (1833-1895), p.50
 23. ^ Gounaris, Basil C. "National Claims, Conflicts and Developments in Macedonia, 1870-1912" (PDF). macedonian-heritage.gr. p. 189. Retrieved 8 May 2012.
 24. ^ Jezernik, Božidar (2004). Wild Europe: the Balkans in the gaze of Western travellers. London: Saqi [u.a.] p. 183. ISBN 978-0-86356-574-8.
 25. ^ Hazell's Annual. Hazell, Watson and Viney. 1908. p. 574.; Edmund Burke (1907). The Annual Register of World Events: A Review of the Year. 148. Longmans, Green. p. 334.
 26. ^ The Encyclopedia Americana: A Library of Universal Knowledge. 27. Encyclopedia Americana Corporation. 1920. p. 194.
 27. ^ Henry Noël Brailsford (1906). Macedonia; its races and their future. Metheun. pp. 215–216.
 28. ^ a b Theodora Dragostinova (17 March 2011). Between Two Motherlands: Nationality and Emigration among the Greeks of Bulgaria, 1900–1949. Cornell University Press. pp. 39–40. ISBN 0-8014-6116-2.
 29. ^ Great Britain. Parliament. House of Commons (1906). Parliamentary Papers, House of Commons and Command. 137. H.M. Stationery Office. p. 24.
 30. ^ a b The Macedonian question, 1893-1908, from Western sources; Nadine Lange-Akhund; 1998 p.279
 31. ^ Basil C. Gounaris; Preachers of God and martyrs of the Nation: The politics of murder in Ottoman Macedonia in the early 20th century; Balkanologie, Vol. IX, December 2005
 32. ^ Theodora Dragostinova (2011). Between Two Motherlands: Nationality and Emigration Among the Greeks of Bulgaria, 1900-1949. Cornell University Press. pp. 66–. ISBN 0-8014-6116-2. New Greek massacres of Bulgarians in Macedonia in 1906 led to a repetition of anti-Greek violence in the Principality of Bulgaria
 33. ^ Gounaris, Basil C. "National Claims, Conflicts and Developments in Macedonia, 1870-1912" (PDF). macedonian-heritage.gr. p. 201. Retrieved 8 May 2012.

References[edit]

External links[edit]