Hej Sokoły

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Hej Sokoly)
Jump to navigation Jump to search
Tomasz Padura (1801–1871), one of the composers believed to be the author of the song
Maciej Kamieński (1734–1821), one of the composers believed to be the author of the song

Hej, Sokoły (Hey, falcons, Polish: Hej, Sokoły, Ukrainian: Гей, соколи), proper title Żal za Ukrainą (Longing for Ukraine) or Na zielonej Ukrainie (In green Ukraine) – is a Polish folk song. The song's authorship is not completely certain,[1] some historians attribute the writing of the song to the Ukrainian-Polish poet-songwriter Tomasz Padura (1801–1871)[2][3] (however, according to the latest Ukrainian research, there is no lyrics of the song in any of Padura's song collections[4]), and others believe it was written by the Polish classical composer Maciej Kamieński (1734–1825).[5][6] The song is popular in Poland, Ukraine and Slovakia, and to a lesser extent in Belarus and the eastern Czech Republic.

The tune was popular among Polish soldiers during the Polish-Soviet War, and was also sung by the Polish Home Army guerrillas during World War II. Polish folk singer Maryla Rodowicz also performed a popular cover of the song.

The lyrics exist in several versions about a Ukrainian girl to whom her betrothed, a cossack or an uhlan, says goodbye for the last time. It is sometimes presented as being either, or both, a Polish folk song[7] or Ukrainian folk song.[8] The lyrics vary only slightly between the two languages.

Lyrics[edit]

first verse and refrain
Polish English translation Ukrainian Ukrainian transliteration Slovak Belarusian
Hej, tam gdzieś z nad czarnej wody Lo there, somewhere from above black waters,[9] Гей, десь там, де чорні води, Hei, des tam de chorni vody, V dobrom aj v zlom budeš moja, Гэй, над рэчкай, над чарненькай,
Siada na koń kozak[10] młody. A young cossack[11] mounts his horse. Сів на коня козак молодий. Siv na konia kozak molodyi. Rany tie sa s tebou zhoja. Сядлаў коня казачэнька.
Czule żegna się z dziewczyną, Sadly he parts with his girl, Плаче молода дівчина, Plache moloda divchyna, Keď je slnko, keď je zima, Развітаўся ён з дзяўчынай,
Jeszcze czulej z Ukrainą. But even more sadly with Ukraine. Їде козак з України. Yide kozak z Ukrayiny. Ty si moja domovina. Ды з каханай Украінай.
Hej, hej, hej sokoły! Hey, hey, hey falcons! Гей! Гей! Гей, соколи! Hei! Hei! Hei, sokoly! Hej, hej, hej sokoly! Гэй, гэй, гэй саколы!
Omijajcie góry, lasy, doły.[12] Fly past the mountains, forests and valleys.[13] Оминайте гори, ліси, доли. Omynaite hory, lisy, doly. Z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Абмінайце горы, лясы, долы.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, Ring, ring, ring little bell. Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку, Dzvin, Dzvin, Dzvin, dzvinochku, Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, Звон, звон, звон званочак,
Mój stepowy skowroneczku My steppe little skylark Степовий жайвороночку Stepovyi zhaivoronochku Rozliehaj sa zvoň, zvoň, zvoň! Мой стэповы жаўраночак
Other verses
Polish English translation Ukrainian Ukrainian transliteration
Wiele dziewcząt jest na świecie, There are many girls in the world,
Lecz najwięcej w Ukrainie. But the most in Ukraine.
Tam me serce pozostało, There, I left my heart
Przy kochanej mej dziewczynie. With my beloved girl.
Hej, hej, hej sokoły! Hey, hey, hey falcons! Гей! Гей! Гей, соколи! Hei! Hei! Hei, sokoly!
Omijajcie góry, lasy, doły. Fly past the mountains, forests and valleys. Оминайте гори, ліси, доли. Omynaite hory, lisy, doly.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, Ring, ring, ring little bell. Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку, Dzvin, dzvin, dzvin, dzvinochku,
Mój stepowy skowroneczku My steppe little skylark Степовий жайвороночку Stepoviy zhaivoronochku
Hej, hej, hej sokoły! Hey, hey, hey falcons! Гей! Гей! Гей, соколи! Hei! Hei! Hei, sokoly!
Omijajcie góry, lasy, doły. Fly past the mountains, forests and valleys. Оминайте гори, ліси, доли. Omynaite gory, lisy, doly.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, Ring, ring, ring little bell. Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку, Dzvin, dzvin, dzvin, dzvinochku,
Mój stepowy - dzwoń, dzwoń, dzwoń. My steppe - ring, ring ring. Мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Miy stepoviy dzvin, dzvin, dzvin.
Ona jedna tam została, She alone remained there,
Jaskółeczka[14] moja mała, My little swallow,[15]
A ja tutaj w obcej stronie And I'm here in this foreign land [lit. 'on the foreign side']
Dniem i nocą tęsknię do niej. I miss her day and night.
Żal, żal za dziewczyną, Sorrow, sorrow for that girl, Жаль, жаль за милою, Zhalh, zhalh za myloyu,
Za zieloną Ukrainą, For green Ukraine; За рідною стороною. Za ridnoyu storonoyu.
Żal, żal, serce płacze, Sorrow, sorrow, heart is crying, Жаль, жаль серце плаче, Zhalh, zhalh sertse plache,
Już jej więcej nie zobaczę. I will see her no more. Більше її не побачу. Bilhshe yiyi ne pobachu.
Wina, wina, wina dajcie! Wine, wine, give me wine! Меду, вина наливайте Medu, vyna nalyvaite
A jak umrę pochowajcie And when I die bury me Як загину поховайте Yak zahynu pokhovaite
Na zielonej Ukrainie In green Ukraine, На далекій Україні Na dalekykh Ukrainy
Przy kochanej mej dziewczynie By my dear girl. Коло милої дівчини. Kolo myloi divchyny.

Notes[edit]

 1. ^ [«HEJ, SOKOŁY!» («ГЕЙ СОКОЛИ!»): ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ ПІСНІ. https://nz.lviv.ua/archiv/2019-5/22.pdf]
 2. ^ [«HEJ, SOKOŁY!» («ГЕЙ СОКОЛИ!»): ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ ПІСНІ. https://nz.lviv.ua/archiv/2019-5/22.pdf]
 3. ^ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ «HEJ, SOKOŁY!» ЯК ІНТЕРКУЛЬТУРНЕ КОМУНІКАТИВНЕ ЯВИЩЕ
 4. ^ Звідки прилетіли «соколи»? Рефлексії над генезою популярної пісні, uamoderna.com
 5. ^ Żal (muz. Maciej Kamieński), Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki
 6. ^ Maciej Kamieński, Żal za Ukrainą: piosnka przypisana Wandzie Pudłowskiej, ed. Kiev: B. Koreywo, 1875
 7. ^ Hej sokoły - piosenka ludowa; tekst piosenki
 8. ^ Гей, Соколи
 9. ^ in meaning: the Black Sea
 10. ^ or ułan
 11. ^ or uhlan
 12. ^ or Omijajcie góry, lasy, pola, doły
 13. ^ or Fly past the mountains, forests, fields and valleys
 14. ^ or Przepióreczka
 15. ^ or quail

External links[edit]