Hej Sokoly

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Hej Sokoły or "Hey Falcons" (Ukrainian: Гей соколи, Polish: Hej Sokoły) is a song popular in Poland, Ukraine, Slovakia, Belarus and eastern Czech Republic. Although rare in Belarus and Czechia. The lyrics exist in several versions about a Ukrainian girl to whom her betrothed, a cossack, says goodbye for the last time. Although its exact origins are unknown, the song was believed to have been written by Ukrainian-Polish poet-songwriter Tomasz Padura in the first half of the 19th century. It is representative of what is known as the Ukrainian school of Polish literature. Because of the unclear history of the song, it is sometimes presented as being either, or both, a Polish folk song[1] or Ukrainian folk song.[2] The lyrics vary only slightly between the two languages.

The tune was popular among Polish soldiers during the Polish-Soviet War, and was also sung by the Polish Home Army guerrillas during World War II. Polish folk singer Maryla Rodowicz also performed a popular cover of the song.

Lyrics[edit]

first verse and refrain
Polish English translation Ukrainian Ukrainian transliteration Slovak
Hej, tam gdzieś z nad czarnej wody Lo there, somewhere from above black waters, Гей, десь там, де чорні води, Hei, des tam de chorni vody, V dobrom aj v zlom budeš moja,
Siada na koń kozak młody. A young cossack mounts his horse. Сів на коня козак молодий. Siv na konia kozak molodyi. Rany tie sa s tebou zhoja.
Czule żegna się z dziewczyną, Sadly he parts with his girl, Плаче молода дівчина, Plache moloda divchyna, Keď je slnko, keď je zima,
Jeszcze czulej z Ukrainą. But even more sadly with Ukraine. Їде козак з України. Yide kozak z Ukrayiny. Ty si moja domovina.
Hej, hej, hej sokoły! Hey, hey, hey falcons! Гей! Гей! Гей, соколи! Hei! Hei! Hei, sokoly! Hej, hej, hej sokoly!
Omijajcie góry, lasy, doły. Fly past the mountains, forests and valleys. Оминайте гори, ліси, доли. Omynaite hory, lisy, doly. Z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, Ring, ring, ring little bell. Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку, Dzvin, Dzvin, Dzvin, dzvinochku, Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou,
Mój stepowy skowroneczku My steppe little skylark Степовий жайвороночку Stepovyi zhaivoronochku Rozliehaj sa zvoň, zvoň, zvoň!
Other verses
Polish English translation Ukrainian Ukrainian transliteration
Wiele dziewcząt jest na świecie, There are many girls in the world, Оминайте гори, ліси, доли. Omynaite hory, lisy, doly.
Lecz najwięcej w Ukrainie. But the most in Ukraine. Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку, Dzvin, dzvin, dzvin, dzvinochku,
Tam me serce pozostało, There, I left my heart Мій степовий дзвін, дзвін, дзвін Miy stepoviy dzvin, dzvin, dzvin
Przy kochanej mej dziewczynie. With my beloved girl.
Hej, hej, hej sokoły! Hey, hey, hey falcons! Гей! Гей! Гей, соколи! Hei! Hei! Hei, sokoly!
Omijajcie góry, lasy, doły. Fly past the mountains, forests and valleys. Оминайте гори, ліси, доли. Omynaite hory, lisy, doly.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, Ring, ring, ring little bell. Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку, Dzvin, dzvin, dzvin, dzvinochku,
Mój stepowy skowroneczku My steppe little skylark Степовий жайвороночку Stepoviy zhaivoronochku
Hej, hej, hej sokoły! Hey, hey, hey falcons! Гей! Гей! Гей, соколи! Hei! Hei! Hei, sokoly!
Omijajcie góry, lasy, doły. Fly past the mountains, forests and valleys. Оминайте гори, ліси, доли. Omynaite gory, lisy, doly.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, Ring, ring, ring little bell. Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку, Dzvin, dzvin, dzvin, dzvinochku,
Mój stepowy - dzwoń, dzwoń, dzwoń. My steppe - ring, ring ring. Мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Miy stepoviy dzvin, dzvin, dzvin.
Ona jedna tam została, She alone remained there, Жаль, жаль за милою, Zhalh, zhalh za myloyu,
Jaskółeczka moja mała, My little swallow, За рідною стороною. Za ridnoyu storonoyu.
A ja tutaj w obcej stronie And I'm here in this foreign land [lit. 'on the foreign side'] Жаль, жаль серце плаче, Zhalh, zhalh sertse plache,
Dniem i nocą tęsknię do niej. I miss her day and night. Більше її не побачу. Bilhshe yiyi ne pobachu.
Żal, żal za dziewczyną, Sorrow, sorrow for that girl, Меду, вина наливайте Medu, vyna nalyvaite
Za zieloną Ukrainą, For green Ukraine; Як загину поховайте Yak zahynu pokhovaite
Żal, żal, serce płacze, Sorrow, sorrow, heart is crying, На далекій Україні Na dalekykh Ukrainy
Już jej więcej nie zobaczę. I will see her no more. Коло милої дівчини. Kolo myloi divchyny.
Wina, wina, wina dajcie! Wine, wine, give me wine! Гей, десь там, де чорні води Hei, des tam, de chorni vody
A jak umrę pochowajcie And when I die bury me Сів на коня козак молодий Civ na konya kozak molodyi
Na zielonej Ukrainie In green Ukraine, Плаче молода дівчина Plache moloda divchyna
Przy kochanej mej dziewczynie By my dear girl. Їде козак з України Yide kozak z Ukrayiny

Notes[edit]

External links[edit]