Henryk Łowmiański

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Commemorative plaque in the building of the Historic Faculty of Adam Mickiewicz University in Poznań.

Henryk Łowmiański (August 22, 1898 near Ukmergė - September 4, 1984 in Poznań) was a Polish historian of the medieval period. A researcher of ancient history of Poland, Lithuania and the Slavs in general, Łowmiański was the author of many works, including the 6 volume Początki Polski (English: The Beginnings of Poland").

Scholar years[edit]

After receiving his doctorate on the "Wschody" miast litewskich w XVI wieku (English: Beginnings of Lithuanian Cities), Łowmiański became the first history Ph.D in the University of Stefan Batory.

Personal life[edit]

His wife was Maria Łowmiańska (1899-1961), a historian.

Important works[edit]

 • "Wschody" miast litewskich w 16 wieku (1923–1924)
 • Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego (1931–32)
 • Prusy pogańskie (1935) [English edition: The Ancient Prussians (1936)]
 • Podstawy gospodarczego formowania się państw słowiańskich (1953)
 • Zagadnienia roli Normanów w genezie państw słowiańskich (1957)
 • Geneza państwa ruskiego jako wynik procesu wewnętrznego (1962)
 • Początki Polski (6 vol.)
 • Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego (1983)
 • Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich (1986)
 • Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII) (1979)
 • Polityka Jagiellonów (1999)

Bibliography[edit]

 • Gerard Labuda, Wspomnienie pośmiertne. Dzieło życiowe Henryka Łowmiańskiego [w:]Roczniki Historyczne, t. 52 (1986), s. 245-248.