Henryk Łowmiański

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Commemorative plaque in the building of the Historic Faculty of Adam Mickiewicz University in Poznań.

Henryk Łowmiański (August 22, 1898 near Ukmergė - September 4, 1984 in Poznań) was a Polish historian of the medieval period. A researcher of ancient history of Poland, Lithuania and the Slavs in general, Łowmiański was the author of many works, including the 6 volume Początki Polski (English: The Beginnings of Poland").

Scholar years[edit]

After receiving his doctorate on the "Wschody" miast litewskich w XVI wieku (English: Beginnings of Lithuanian Cities), Łowmiański became the first history Ph.D in the University of Stefan Batory.

Personal life[edit]

His wife was Maria Łowmiańska (1899-1961), a historian.

Important works[edit]

 • "Wschody" miast litewskich w 16 wieku (1923–1924)
 • Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego (1931–32)
 • Prusy pogańskie (1935) [English edition: The Ancient Prussians (1936)]
 • Podstawy gospodarczego formowania się państw słowiańskich (1953)
 • Zagadnienia roli Normanów w genezie państw słowiańskich (1957)
 • Geneza państwa ruskiego jako wynik procesu wewnętrznego (1962)
 • Początki Polski (6 vol.)
 • Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego (1983)
 • Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich (1986)
 • Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII) (1979)
 • Polityka Jagiellonów (1999)

Bibliography[edit]

 • Gerard Labuda, Wspomnienie pośmiertne. Dzieło życiowe Henryka Łowmiańskiego [w:]Roczniki Historyczne, t. 52 (1986), s. 245-248.