List of Hong Kong films of 1953

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Hong Kong films of 1953)
Jump to navigation Jump to search

A list of films produced in Hong Kong in 1953:

1953[edit]

Title Director Cast Genre Notes
1953
Er nu jing
Aren't the Kids Lovely?
Wu shan meng
Lover Eternal
Tie cuo men shen
At Odds with Each Other
Jia
Family
Nie hai qing tian
Heaven of Love, Sea of Sin
Sheng yu si
Life and Death
Hua shen yan ying
Beauty in Disguise
Ge nu Gong Lingyan
An Songstress Called Hong Lingyan
Li chao yan
The Flight of the Swallow
Nie hai hua
A Torn Lily
Xin xi xiang ji
New West Chamber
Xin Tang Bohu dian Qiuxiang
Scholar Tang Bohu and the Maid Qiuxiang
Zhang fu ri ji
Diary of a Husband
Gui fang le
Meal Time
Huang jin shi jie
World of Gold
Qiu yu can hua
Fallen Petals in the Autumn Rain
Men
Marriage Affair
Bai bao tu
Map of 100 Treasures
Tou ji feng mui
Stealing Chickens to Offer Mother
Ke chuan fu ren
The Temporary Wife
Ming nu ren bie zhuan
Notorious Woman
Qing jie zi mei hua
The Sisters' Tragic Love
Fu gui hua kai bing di lian
Rich and Happy
Ku hai ming deng
The Guiding Light
Shuang xiong dou zhi
Two Heroic Rivals
Pipa xiang
Night and Every Night
Xin hun ji
The Newly-weds
Mo gui tian tang
Crooks' Heaven
You xin bu pa chi
Never Too Late
Yi jia qin
All in the Family
Ci mu lei
A Mother's Tears
Yu nu qing chou
A Woman's Revenge
Bai ri meng
Day Dream
Cui cui
Singing Under the Moon
Huo shu yin hua xiang ying hong
Bright Night
Huang Feihong yu jiu Haichuang si shang ji
How Huang Fei-hong Redeemed Haitong Monastery Part 1
Huang Feihong yu jiu Haichuang si xia ji
How Huang Fei-hong Redeemed Haitong Monastery Part 2
Cun cao xin
Parents' Love
Xiao feng xian
General Chai and Lady Balsam
Diao chan
The Story of Diaochan
Qi zi mei
Seven Sisters
Zhong qiu yue
Festival Moon
Ri chu
Sunrise
Jue dai jia ren
The Peerless Beauty
Qiu Jin
Qiu Jin, the Revolutionary Heroine
Ming yue bing xin
Her Pure Heart
Tong zhe bu tong bing
Not All Umbrellas Have Similar Handles
Cai hong qu
Rainbow Rhythms
Can hua lei
The Crushed Flower
Yang zi dang zhi fu mu en
Honour Thy Father and Mother
Wei lou chun xiao
In the Face of Demolition
Lee Tit
Dang fu qing chi
A Woman of Throbbing Passions
Han chan qu
A Song to Remember
Fu fu zhi jian
Wife and Husband
Shui hong ling
Keep Your Chin Up
Chun
Spring

External links[edit]