House of Kalākaua

From Wikipedia, the free encyclopedia
House of Kalākaua
Royal dynasty
Coat of arms of the Hawaii
Parent houseHouse of Keawe
Country Kingdom of Hawaii
Founded1874 (1874)
FounderKalākaua
Final rulerLiliuokalani
TitlesKing/ Queen of Hawaii
Style(s)"Majesty"
"Grace"
Estate(s)ʻIolani Palace (seat)
Dissolution1917 (1917)
Deposition1893 (1893) (deposed by a coup d'état)
Cadet branches
Collage showing King Kalākaua and family. Left to right from top: Queen Kapiʻolani, King Kalākaua, Princess Likelike, Queen Liliʻuokalani, Princess Kaʻiulani, and Prince Leleiohoku.

The House of Kalākaua, or Kalākaua Dynasty, also known as the Keawe-a-Heulu line, was the reigning family of the Kingdom of Hawaiʻi between the assumption of King David Kalākaua to the throne in 1874 and the overthrow of Queen Liliʻuokalani in 1893. Liliʻuokalani died in 1917, leaving only cousins as heirs. The House of Kalākaua was descended from chiefs on the islands of Hawaiʻi and Kauaʻi, and ascended to the royal throne by election when the males of the House of Kamehameha died out. The torch that burns at midday symbolizes the dynasty, based on the sacred kapu Kalākaua's ancestor High Chief Iwikauikaua.

Origin[edit]

The dynasty was founded by Kalākaua when he ascended the Hawaiian Kingdom throne in 1874 but included his brothers and sisters who were children of Analea Keohokālole (1816–1869) and Caesar Kaluaiku Kapaʻakea (1815–1866). Their family was of the aliʻi class of the Hawaiian nobility and were collateral relations of the House of Kamehameha, sharing common descent from the early 18th-century aliʻi nui (supreme monarch) Keaweʻīkekahialiʻiokamoku. The family traces their descent from Keaweaheulu and Kameʻeiamoku, two of the five royal counselors of King Kamehameha I during his conquest of the Hawaiian Kingdom. Kameʻeiamoku, the grandfather of both Keohokālole and Kapaʻakea, was depicted, along with his royal twin Kamanawa, on the Hawaiian coat of arms.[1] Liliʻuokalani, in her memoir, referred to her family line as the "Keawe-a-Heulu line" after her mother's side of the family.[2]

Fall of the House of Kalākaua[edit]

With the deposition of Queen Liliʻuokalani in 1893 the House of Kalākaua ceased to reign, and the death of the Princess Victoria Kaʻiulani in 1899 meant the loss of the last direct heir of the siblings of the reigning monarchs of House of Kalākaua. The main line of the dynasty thus ended when the deposed Queen Liliʻuokalani (who had abdicated and renounced) died in 1917. Their cousins came to be known as the House of Kawānanakoa, a branch of the House of Kalākaua, since they are relatives of King Kalākaua, descended from Prince David Kawānanakoa, eldest son of the princess Kūhiō Kinoike Kekaulike, who had died in 1908. The House of Kawānanakoa survives to modern times and at least two of its members have claims to the throne should the Hawaiian monarchy be revived.

Members[edit]


Key- (k)= Kane (male/husband)
(w)= wahine (female/wife)
Subjects with bold titles, lavender highlighted, bold box= Direct bloodline
Bold title, bold, grey box= Aunts, uncles, cousins line
Bold title, bold white box= European or American (raised to aliʻi status by marriage or monarch's decree)
Regular name and box= makaʻāinana or untitled foreign subject

Kāneikaiwilani (k)Kanalohanaui (k)Keakealani (w)Ahu-a-ʻI (k)Piʻilani (w) IIMoana (k)
Lonoikahaupu (k)Kalanikauleleiaiwi (w)Kauauaʻamahi (k)Keawe II (k)Lonomaʻaikanaka (w)Kauhiahaki (k)Iliki-a-Moana (w)
Keawepoepoe (k)Kanoena (w)Haʻaeamahi (k)Kekelakekeokalani (w)Alapainui (k)Keaka (w)Keeaumoku Nui (k)Kamakaimoku (w)Kaeamamao (k)[i]Kaolanialiʻi (w)[i]
Kameʻeiamoku (k)
Kamakaʻeheikuli (w)Keōua (k)Kahekili II (k)Kekuiapoiwa II (w)Ikuaʻana (w)Heulu (k)Moana (w)Keaweʻopala (k)Nohomualani (k)
Keaweaheulu (k)Ululani (w)Hakau (w)Kanaʻina (k)Kauwa (w)Eia (k)
Kepoʻokalani (k)[i]Alapai (w)[i]Keohohiwa (w)Keōpūolani (w)Kamehameha I
Kalaniʻōpuʻu (k)Kānekapōlei (w)Kiʻilaweau (k)Nāhiʻōleʻa (k)Kahoʻowaha II (w)Inaina (w)
Hao (K)Kailipakalua (w)
Kamanawa II (k)[i]Kamokuiki (w)[i]ʻAikanaka (k)Kamaeokalani (w)Kaōleiokū (k)Keoua (w)Luahine (w)KalaʻimamahuKaheiheimālie
Kamehameha II
Kamehameha III
Kekūanaōʻa (k)Kahalaiʻa
Luanuʻu (k)
Pauahi (w)Kīnaʻu (w)Pākī (k)Kōnia (w)Kanaʻina IIKaʻahumanu III
Kapaʻakea
(1815–1866)[i]
Keohokālole
(1816–1869)[i]
Keʻelikōlani (w)Kamehameha IV
Kamehameha V
Kaʻahumanu IV
Pauahi Bishop (w)Bishop (k)Lunalilo (k)
Kaliokalani
(1835–1852)[i]
Kalākaua
(1836–1891)[i]
Kapiʻolani
(1834–1899)
Liliʻuokalani
(1838–1917)[i]
Dominis
(1832–1891)
Kaʻiulani
(1842–?)[i]
Kaʻiminaʻauao
(1845–1848)[i]
Cleghorn
(1835–1910)
Likelike
(1851–1887)[i]
Leleiohoku II
(1854–1877)[i]
Kaʻiulani
(1875–1899)[i]

Notes:

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Genealogy of Liliuokalani, page 400, appendix B, No. 2 Queen of Hawaii, Liliuokalani (1898). Hawaii's Story by Hawaii's Queen. University of Hawaii Press. p. 400. Retrieved 29 September 2016. Kapaakea genealogy.

References[edit]

  1. ^ Liliuokalani 1898, pp. 1–2, 104–105, 399–409; Pratt 1920, pp. 34–36; Allen 1982, pp. 33–36; Haley 2014, p. 96; Gregg 1982, pp. 316–317, 528, 571, 581
  2. ^ Liliuokalani 1898, pp. 104–105; Kuykendall 1967, p. 262; Osorio 2002, p. 201; Van Dyke 2008, p. 96

Bibliography[edit]

External links[edit]