Hrach Martirosyan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Hrach Martirosyan

Hrach K. Martirosyan (Armenian: Հրաչ Մարտիրոսյան; born in Vanadzor in 1964) is an Armenian linguist. He is currently Lecturer in Eastern Armenian in the department of Near Eastern Languages and Cultures at University of California, Los Angeles (UCLA).[1]

Martirosyan considers himself a student of Heinrich Hübschmann and Hrachia Acharian.[2] He received a PhD in Comparative Linguistics by defending the dissertation "Studies in Armenian Etymology with Special Emphasis on Dialects and Culture" at Leiden University in 2008.[3]

Martirosyan has lectured at University of Michigan[4] and Yerevan State University.[5] He has talked about linguistics and the Armenian language in interviews with Public Television of Armenia,[6] Shoghakat TV,[7] independent Boon TV,[8] Aravot[9] 1in.am,[10] and other Armenian media outlets.[11]

Views[edit]

He self-identifies as a "convinced atheist".[12] In May 2014 he was among the intellectuals who signed an open letter declaring their opposition to the Yerevan City Council decision to erect a statue of Anastas Mikoyan, a controversial Armenian-born Bolshevik and Soviet statesman.[13]

Publications[edit]

 • Martirosyan, Hrach (2009). Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon. BRILL. ISBN 9789004173378.

References[edit]

 1. ^ "The Indo-European Origins of the Armenian Language". nelc.ucla.edu. University of California, Los Angeles. November 5, 2019.
 2. ^ https://www.facebook.com/hrach.martirosyan.58/posts/3141091485904192
 3. ^ "Hrach Martirosyan (February 2008)". leiden.edu.
 4. ^ "Lecture Explores the Origins of Armenian Language". Armenian Mirror-Spectator. 10 March 2010.
 5. ^ "ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՆՇՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (2014-2015 ուստարվա 1-ին կիսամյակ)" (PDF). ysu.am (in Armenian). 23 September 2014. Archived from the original (PDF) on 2 April 2015.
 6. ^ "15.08.14 / Հարցազրույց - Հրաչ Մարտիրոսյան [Interview with Hrach Martirosyan]". 1tv.am (in Armenian). Archived from the original on 2015-04-02.
 7. ^ "Պետություն և լեզու. մաս 9-րդ [State and language: Part 9]" (in Armenian). ShoghakatTVcompany. 30 January 2014.
 8. ^ "Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը. Մաս 1-ին. Հրաչ Մարտիրոսյան [The origins of Armenian and its historical development: Part 1 with Hrach Martirosyan]". boon.am (in Armenian). 8 October 2014.
 9. ^ "Հայագիտություն՝ արշավային դասընթացի ձեւաչափով [Armenian Studies during hiking]". Aravot (in Armenian). 7 September 2011.
 10. ^ Yeghiazaryan, Ani (24 September 2011). "Առողջ գիտական հաղորդակցությունը խթանելուն զուգընթաց պետք է պայքարել հայամոլական գիտության դեմ [Promotion of healthy scientific communication and fight against nationalist science]". 1in.am (in Armenian).
 11. ^ ""Հարցազրույց Հայաստանի հետ": Հրաչ Մարտիրոսյան. Գիտության բերկրանքը ["Interview with Armenia": Hrach Martirosyan]". ilur.am (in Armenian). 17 February 2014.
 12. ^ "Harch Martirosyan status". Facebook (in Armenian). 7 February 2015. ես՝ համոզված աթեիստս
 13. ^ "Պահանջում են չեղյալ համարել Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու Երևանի քաղաքապետարանի ավագանու որոշումը [They demand to cancel the decision of the Yerevan City Hall to erect a statue of Anastas Mikoyan]". Aravot (in Armenian). 7 May 2014.