Hundred Flowers Award for Best Supporting Actor

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Hundred Flowers Award for Best Supporting Actor was first awarded by the China Film Association in 1962.

Award winners[edit]

1960s[edit]

Year Actor Film Character
1962 (1st)[1] Chen Qiang The Red Detachment of Women Nan Batian
1963 (2nd)[1] Zhong Xinghuo Li Shuangshuang Sun Xiwang

1980–2004[edit]

Year Actor Film Character
1980 (3rd)[1] N/A N/A N/A
1981 (4th)[1] N/A N/A N/A
1982 (5th)[1] N/A N/A N/A
1983 (6th)[1] Niu Ben The Herdsman Guo Piazi
1984 (7th)[1] Liu Xinyi The Happy Single Man Shi Qilong
1985 (8th)[1] He Wei Wreaths at the Foot of the Mountain Jin Kailai
1986 (9th)[1] Chen Yude Our Demobbed Soldier Liu Tiedan
1987 (10th)[1] Zhu Shibin Hibiscus Town Wang Qiushe
1988 (11th)[1] Chen Peisi Soccer Heroes Zhao Huli
1989 (12th)[1] Shen Junyi The Happy Hero & The Dead and the Living Xu Sanduo
1990 (13th)[1] Sun Feihu The Birth of New China Chiang Kai-shek
1991 (14th)[1] Chen Yude Cockfight Sun Laojue
1992 (15th)[1] Ge You Chinese New Year second brother-in-law
1993 (16th)[1] Feng Gong Stand Up, Don't Bend Over Writer Gao
1994 (17th)[1] Sun Feihu Chongqing Negotiations Chiang Kai-shek
1995 (18th)[1] Xie Yuan A Born Coward Ma Qiang
1996 (19th)[1] Fang Zitian The Strangers in Beijing Zhe Yili
1997 (20th)[1] Niu Ben Husband Sings, Wife Accompanies Liu Erli
1998 (21st)[1] Li Baotian Keep Cool Old Zhang
1999 (22nd)[1] Niu Ben Wife, You Take Over Cao Sanmao
2000 (23rd)[1] You Yong Crash Landing Liu Yuan
2001 (24th)[1] Zhu Xu The Gua Sha Treatment grandfather
2002 (25th)[1] Ying Da Big Shot's Funeral Louie Wang
2003 (26th)[1] Wang Zhiwen Together Professor Jiang
2004 (27th)[1] N/A N/A N/A

Since 2006[edit]

Year Actor Film Character
2006
28th
Nicholas Tse New Police Story Frank Cheng Siu-fung
Andy Lau House of Flying Daggers Captain Liu
Dong Yong Fearless Nong Jinsun
Yuen Wah Kung Fu Hustle landlord
Wang Qingxiang Ren Changxia Zheng Gang
2008
29th
Deng Chao Assembly Zhao Erdou
Jay Chou Curse of the Golden Flower Prince Jie
Xu Zheng Crazy Stone Feng Hai
Chin Han The Knot Wang Tingwu
Chen Baoguo Rob-B-Hood mafia boss
2010
30th
Alec Su The Message Bai Xiaonian
Li Youbin Stands Still, the Last Great Wall Liang Zhidong
Feng Yuanzheng If You Are the One Ai Moli
Jaycee Chan Mulan Fei Xiaohu
Huang Bo Iron Man Zhao Yilin
2012
31st
Sun Chun 1911 Yuan Shikai
David Wang Love Is Not Blind Wei Yiran
Li Chen Aftershock Fang Da
Aarif Rahman Echoes of the Rainbow Law Chun-yat
Zhang Jiayi The Founding of a Party Li Dazhao
2014
32nd
Tong Dawei American Dreams in China Wang Yang
Han Geng So Young Lin Jing
Bao Bei'er So Young Zhang Kai
Zhang Jin The Grandmaster Ma San
He Wei The Story of Zhou Enlai Guo Fenglin
2016
33rd
Li Yifeng Mr. Six Zhang Xiaobo
Chen Xiao The Taking of Tiger Mountain Gao Bo
Zhang Yi Dearest Han Dezhong
Ai Lun Goodbye Mr. Loser Dachun
Liu Ruilin Go Away Mr. Tumor Xiao Xia
Jiang Wu Monster Hunt Luo Gang
Xia Yu Mojin: The Lost Legend Da Jin Ya
Duan Yihong The Dead End Yi Guchun
Ni Dahong Wolf Warriors Min Deng

Records[edit]

Items Name Statistics Notes
Most win Niu Ben 3 wins
Oldest winner Zhu Xu Age 71 2001, for The Gua Sha Treatment
First Hong Kong actor win Nicholas Tse 1 win 2006, for New Police Story
First Taiwan actor win Alec Su 1 win 2010, for The Message

References[edit]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa (Chinese) Winners of Hundred Flowers Awards 09 Sep 2008.